Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ottaa terästuotteiden tuonnissa käyttöön lopulliset suojatoimenpiteet

Bryssel 1. helmikuuta 2019

Komissio ottaa terästuotteiden tuonnissa käyttöön lopulliset suojatoimenpiteet

Euroopan komissio julkaisi tänään asetuksen, jolla otetaan terästuotteiden tuonnissa käyttöön lopulliset suojatoimenpiteet. Toimenpiteet tulevat voimaan huomenna, 2. helmikuuta, ja niillä korvataan heinäkuusta 2018 voimassa olleet väliaikaiset toimenpiteet.

Komission tutkimus käynnistettiin maaliskuussa 2018 osana Euroopan unionin toimia, joilla reagoitiin Yhdysvaltojen päätökseen ottaa käyttöön terästuotteiden tulleja. Tutkimuksessa kävi ilmi, että terästuotteiden tuonti EU:hun on ollut jyrkässä kasvussa. Tämä uhkaa vakavasti EU:n terästuottajia, jotka ovat edelleen heikossa asemassa globaaleilla teräsmarkkinoilla vallitsevan ylikapasiteetin ja tiettyjen kauppakumppaneiden – ennennäkemättömän laajasti – harjoittamien epäterveiden kauppatapojen vuoksi. Yhdysvaltojen 232 §:n mukaiset terästullit ovat aiheuttaneet Yhdysvaltojen markkinoilla rajoituksia, joiden vuoksi kauppavirrat ovat suuntautuneet EU:hun.

Nämä lopulliset toimenpiteet ovat täysin linjassa EU:n WTO-sitoumusten kanssa, ja ne on muotoiltu huolellisesti niin, että säilytetään jatkuva tuontivirta, jolla taataan toimiva kilpailu Euroopan teräsmarkkinoilla ja riittävä valinnanvara teräksen lukuisille käyttäjille EU:ssa.

Toimenpiteet koskevat 26:ta terästuotteiden luokkaa ja muodostuvat tariffikiintiöistä, jotka ylittävistä määristä kannetaan 25 prosentin tulli. Tariffikiintiöissä säilytetään EU:hun tulevan tuonnin perinteinen taso, ja niitä korotetaan asteittain. Järjestelmä on samanlainen kuin tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet, joskin muutamin merkittävin muutoksin. Näillä muutoksilla pyritään minimoimaan kaupan häiriöt ja säilyttämään perinteiset kauppajärjestelyt tuontimäärien ja alkuperämaiden suhteen. Esimerkiksi tärkeimmille toimittajamaille myönnetään yksilölliset kiintiöt, jotka perustuvat niiden aiempaan tuontiin.

Toimenpiteiden on tarkoitus olla voimassa enintään kolme vuotta, mutta tätä voidaan tarkastella uudelleen olosuhteiden muuttuessa.

Komissio on myös päättänyt keskeyttää samoihin tuotteisiin kohdistuvan aiemman valvontamekanismin siksi aikaa, kun lopulliset toimenpiteet ovat voimassa.

Tausta

Komissio otti heinäkuussa 2018 terästuotteiden tuonnissa käyttöön väliaikaiset suojatoimenpiteet.

Suojatoimenpiteet ovat on osa kolmitahoista toimintamallia, jonka Euroopan komissio esitti vuonna 2018. Sen jälkeen, kun Yhdysvallat otti vuonna 1962 annetun kaupanlaajennuslain 232 §:n nojalla 23. maaliskuuta 2018 käyttöön tuontitullit, teräksen viennistä Yhdysvaltoihin on tullut vähemmän houkuttelevaa. Jo nyt on merkkejä siitä, että teräksen toimittajat ovat tämän seurauksena suunnanneet osan viennistään Yhdysvaltojen sijasta EU:hun.

Lisätietoa

Asetus terästä koskevien lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta

Väliaikaiset toimenpiteet – heinäkuu 2018

 

IP/19/821

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar