Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zavádí konečná ochranná cla na dovoz výrobků z oceli

Brusel 1. února 2019

Komise zavádí konečná ochranná cla na dovoz výrobků z oceli

Evropská komise dnes zveřejnila nařízení o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli. Tato opatření vstoupí v platnost zítra, tj. 2. února, a nahradí prozatímní opatření zavedená od července 2018.

V březnu 2018 zahájila Komise šetření, jež bylo součástí reakce Evropské unie na rozhodnutí Spojených států uvalit cla na výrobky z oceli. Toto šetření ukázalo, že dovoz výrobků z oceli do EU prudce roste. Tato skutečnost vážně ohrožuje výrobce oceli v EU, kteří se stále ještě nacházejí v nestabilní situaci z důvodu přetrvávající nadměrné kapacity na celosvětovém trhu s ocelí a bezprecedentního množství případů nekalých obchodních praktik některých obchodních partnerů. Omezení na trhu USA způsobená cly na ocel podle článku 232 zákona o rozšíření obchodu způsobují odklon obchodních toků do EU.

Tato opatření jsou plně v souladu se závazky EU v rámci WTO a byla pečlivě koncipována tak, aby zůstal zachován stálý tok dovozu, který zaručuje účinnou hospodářskou soutěž na evropském trhu s ocelí a dostatečné možnosti výběru pro četné uživatele oceli v EU.

Opatření se týkají 26 kategorií výrobků z oceli a mají podobu celních kvót, při jejichž překročení se použije clo ve výši 25 %. Celní kvóty plně zachovávají tradiční míru dovozu do EU a budou postupně zvyšovány. Tento systém je podobný prozatímním opatřením, která jsou zavedena v současné době, a obsahuje některé důležité změny, jež minimalizují narušení obchodu a zachovávají tradiční obchodní režimy, pokud jde o množství a původ. Hlavní dodavatelské země budou například těžit z individuálních kvót na základě jejich vlastního historického dovozu.

Tato opatření by měla zůstat v platnosti po dobu nejvýše tří let, ale v případě změny okolností mohou být revidována.

Komise se rovněž rozhodla pozastavit mechanismus předchozího dohledu pro tytéž výrobky, na něž se vztahují konečná opatření, dokud zůstanou v platnosti.

Souvislosti

Komise zavedla prozatímní ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli v červenci 2018.

Ochranná opatření jsou součástí trojí reakce, kterou Evropská komise nastínila v roce 2018. Vzhledem k dovozním clům, která Spojené státy od 23. března 2018 uplatňují podle článku 232 amerického zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, se stal vývoz oceli do Spojených států méně atraktivní. Již nyní se ukazuje, že dodavatelé oceli v důsledku toho odklonili část svého vývozu z USA do EU.

Další informace

Nařízení o zavedení konečných ochranných opatření týkajících se oceli

Prozatímní opatření – červenec 2018

 

IP/19/821

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar