Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Boj proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu – Kodeks ravnanja EU zagotavlja hiter odziv

Bruselj, 4. februarja 2019

Četrta ocena kodeksa ravnanja EU kaže, da ta pobuda Komisije prinaša uspešne rezultate.

Podjetja IT zdaj ocenijo 89 % označenih vsebin v 24 urah, 72 % vsebin, ocenjenih kot sovražni govor, pa je odstranjenih v primerjavi s 40 % oziroma 28 %, ko je bil zakonik prvič uveden leta 2016. Vendar morajo podjetja izboljšati svoje povratne informacije za uporabnike.

Podpredsednik Evropske komisije za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: Današnja ocena kaže, da sodelovanje s podjetji in civilno družbo prinaša rezultate. Podjetja zdaj ocenijo 89 % označenih vsebin v 24 urah in jih po potrebi nemudoma odstranijo. To je več kot dvakrat toliko kot v letu 2016. Še pomembneje je, da kodeks deluje, ker spoštuje svobodo izražanja. Internet je prostor, kjer ljudje z enostavnim klikom delijo mnenja in iščejo informacije. Nihče se ne bi smel počutiti v nevarnosti ali ogrožen zaradi nezakonitih sovražnih vsebin, ki ostanejo na spletu.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Nezakonit sovražni govor na spletu ni le kaznivo dejanje, temveč tudi grožnja svobodi govora in demokratičnemu delovanju. Maja 2016 sem sprožila pobudo za kodeks ravnanja za sovražni govor na spletu, saj je bilo treba nujno nekaj storiti glede tega pojava. Danes, po dveh letih in pol, lahko rečemo, da smo našli pravi pristop in po vsej Evropi vzpostavili standard glede tega, kako obravnavati to resno vprašanje in hkrati v celoti zaščititi svobodo govora. “

Kodeks ravnanja od uvedbe leta 2016 prinaša stalen napredek, nedavna ocena pa potrjuje, da se podjetja IT hitro odzivajo na rasistične in ksenofobne sovražne vsebine, o katerih so obveščena. Vendar morajo izboljšati svoje povratne informacije uporabnikom, ki sporočajo vsebine, ter zagotoviti več preglednosti glede obvestil in odstranitev.

Podjetja vse hitreje odstranjujejo nezakonite vsebine, vendar to ne vodi do čezmernega odstranjevanja: stopnja odstranitve kaže, da pregled, ki so ga opravila, še naprej spoštuje svobodo izražanja. Poleg tega so bila zahvaljujoč kodeksu med organizacijami civilne družbe, nacionalnimi organi in platformami IT vzpostavljena partnerstva za dejavnosti ozaveščanja in izobraževanja.

In v letu 2018 so se štiri nova podjetja odločila, da se mu pridružijo: Google+, Instagram, Snapchat in Dailymotion. Danes je svoje sodelovanje napovedala tudi francoska igralna platforma Webedia (jeuxvideo.com). 

Ozadje

Okvirni sklep o boju proti rasizmu in ksenofobiji inkriminira javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu take skupine. Sovražni govor, kakor je opredeljen v tem okvirnem sklepu, je kaznivo dejanje tudi, kadar se pojavlja na spletu.

EU in njene države članice so skupaj z družbenimi mediji in drugimi platformami odgovorne za spodbujanje svobode izražanja v spletnem svetu. Hkrati morajo vsi ti akterji zagotoviti, da splet ne postane oaza za nasilje in sovraštvo.

Evropska komisija in štiri največja informacijska podjetja (Facebook, Microsoft, Twitter in YouTube) so kot odziv na širjenje rasističnega in ksenofobnega sovražnega govora na spletu maja 2016 predstavila kodeks ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu.

Evropska komisija je 7. decembra 2016 predstavila rezultate prvega spremljanja, ki je bilo namenjeno oceni izvajanja kodeksa ravnanja. Rezultati drugega in tretjega kroga spremljanja, objavljeni 1. junija 2017 in 19. januarja 2018, so pokazali stalen napredek.

Komisija je 28. septembra 2017 sprejela sporočilo, ki platformam zagotavlja smernice za postopke prijave in ukrepanja za boj proti nezakonitim vsebinam na spletu. V ospredju teh smernic sta pomen boja proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu in potreba po nadaljnjem izvajanju kodeksa ravnanja.

Priporočilo Komisije o ukrepih za učinkovit boj proti nezakonitim spletnim vsebinam je bilo objavljeno 1. marca 2018. Vsebuje dva dela, tj. splošni del o ukrepih, ki se uporabljajo za vse vrste nezakonitih vsebin, in poseben del, ki obravnava posebne ukrepe, ki bi jih platforme morale sprejeti za obravnavanje terorističnih vsebin. Kar zadeva pravila, ki se uporabljajo za vse vrste nezakonitih vsebin, priporočilo vsebuje jasnejše postopke za „obveščanje in ukrepanje“, učinkovitejša orodja in proaktivne tehnologije ter strožje zaščitne ukrepe za zagotovitev temeljnih pravic, hkrati pa posebno pozornost namenja malim podjetjem in tesnejšemu sodelovanju z organi.

Več informacij

Informativni pregled s ključnimi podatki četrtega spremljanja izvajanja kodeksa ravnanja

Informativni pregled: Kako je kodeks ravnanja pripomogel k odpravljanju nezakonitega sovražnega govora na spletu

Vprašanja in odgovori o četrti oceni kodeksa ravnanja za boj proti nezakonitemu sovražnemu govoru na spletu

 

IP/19/805

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar