Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Cīņa pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē — ES rīcības kodekss ļauj strauji reaģēt

Briselē, 2019. gada 4. februārī

Ceturtais ES Rīcības kodeksa izvērtējums liecina, ka šī Komisijas iniciatīva dod labus rezultātus.

IT jomas uzņēmumi 24 stundu laikā tagad izvērtē 89 % no iezīmētā satura, savukārt no satura, kas uzskatāms par nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem, tiek izņemti 72 % salīdzinājumā attiecīgi ar 40 % un 28 % kodeksa ieviešanas brīdī 2016. gadā. Tomēr uzņēmumiem ir jāuzlabo atgriezeniskā saite ar lietotājiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: "Šodien publiskotais izvērtējums liecina, ka sadarbība ar uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību dod rezultātus. Uzņēmumi 24 stundu laikā tagad izvērtē 89 % no iezīmētā satura un ātri rīkojas, lai vajadzības gadījumā to izņemtu. Salīdzinājumā ar 2016. gadu tas ir vairāk nekā divas reizes lielāks rādītājs. Vēl svarīgāk ir tas, ka kodekss darbojas, jo, pateicoties tam, tiek ievērota vārda brīvība. Internets ir vieta, kur cilvēki ar vienu klikšķi var paust savu viedokli un atrast informāciju. Neviens nedrīkstētu justies nedrošs vai apdraudēts tādēļ, ka tiešsaistē vēl aizvien ir pieejams nelikumīgs naidīgs saturs."

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Nelikumīgi naidīgi izteikumi, kas pausti tiešsaistē, ir ne tikai noziegums, bet tie arī apdraud vārda brīvību un demokrātisku līdzdalību. 2016. gada maijā es ierosināju izveidot rīcības kodeksu attiecībā uz naidu kurinošiem izteikumiem tiešsaistē, jo mums ir steidzami jādod tiem pretspars. Šodien, pēc divarpus gadiem, varam teikt, ka esam atraduši pareizo pieeju un visā Eiropā izveidojuši paraugrisinājumu cīņai ar šo nopietno problēmu, vienlaikus pilnībā aizsargājot vārda brīvību. ”

Kopš rīcības kodeksa ieviešanas 2016. gadā tas dod aizvien labākus rezultātus, un nesenais izvērtējums apliecina, ka IT uzņēmumi ātri reaģē uz tiem paziņotajiem rasistiskiem un ksenofobiskiem naidīgiem izteikumiem Tomēr tiem ir jāuzlabo atgriezeniskā saite ar lietotājiem – jāinformē par aizliegtu saturu un jānodrošina lielāka pārredzamība attiecībā uz satura izņemšanu.

Uzņēmumi aizvien ātrāk izņem nelikumīgu saturu, taču tas nenozīmē pārmērīgu satura izņemšanu – satura izņemšanas rādītājs liecina, ka uzņēmumi, veicot pārskatīšanu, turpina ievērot vārda brīvību. Turklāt, pateicoties kodeksam, starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām, valstu iestādēm un IT platformām ir izveidotas partnerības izpratnes vairošanai un izglītošanas pasākumiem.

Visbeidzot, 2018. gadā kodeksam nolēma pievienoties četri jauni uzņēmumi – Google+, Instagram, Snapchat un Dailymotion. Šodien par savu līdzdalību ir paziņojusi arī Francijas azartspēļu platforma Webedia (jeuxvideo.com).

Konteksts

Saskaņā ar Pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu būtu jāparedz sodi par publisku kūdīšanu uz vardarbību vai naidu, ko vērš pret personu grupām vai grupas locekļiem, kurus raksturo saistībā ar rasi, ādas krāsu, izcelsmi vai nacionālo vai etnisko piederību. Naidīgi izteikumi, kā definēts minētajā pamatlēmumā, ir kvalificējami kā noziedzīgs nodarījums arī tad, ja tie izteikti tiešsaistē.

Eiropas Savienībai, tās dalībvalstīm, sociālo mediju uzņēmumiem un citām platformām ir kopīgs pienākums sekmēt un veicināt vārda brīvību interneta pasaulē. Tajā pašā laikā visām iesaistītajām struktūrām ir pienākums nodrošināt, ka internets nekļūst par auglīgu vietu vardarbības un naida kurināšanai.

Eiropas Komisija un četri lieli IT uzņēmumi (Facebook, Microsoft, Twitter un YouTube), reaģējot uz rasistisku un ksenofobisku naidīgu izteikumu izplatīšanu tiešsaistē, 2016. gada maijā nāca klajā ar “Rīcības kodeksu cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē".

Eiropas Komisija 2016. gada 7. decembrī nāca klajā ar rīcības kodeksa īstenošanas novērtēšanai organizētā pirmā pārraudzības pasākuma rezultātiem. Otrā un trešā pārraudzības pasākuma rezultāti, kas publiskoti attiecīgi 2017. gada 1. jūnijā un 2018. gada 19. janvārī, liecināja par pastāvīgu progresu.

Komisija 2017. gada 28. septembrī pieņēma paziņojumu, kurā sniegti norādījumi tiešsaistes platformām par paziņošanas un rīcības procedūrām, lai vērstos pret nelikumīgu saturu tiešsaistē. Minētajā paziņojumā liels uzsvars ir likts uz to, cik svarīgi ir cīnīties pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē un nepieciešamību turpināt rīcības kodeksa īstenošanu.

2018. gada 1. martā tika publicēts Komisijas ieteikums par pasākumiem efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu tiešsaistē. Šim ieteikumam ir divas daļas, proti, vispārīga daļa par pasākumiem, kas piemērojami visa veida nelikumīgajam saturam, un konkrētā daļa, kurā izklāstītas īpašās darbības, kas platformām būtu jāveic cīņā pret teroristisku saturu. Attiecībā uz noteikumiem, kas piemērojami visa veida nelikumīgajam saturam, ieteikumā ir izklāstītas skaidrākas procedūras “paziņošanai un rīcībai”, paredzēti efektīvāki instrumenti un proaktīvas tehnoloģijas, kā arī stingrāki drošības pasākumi pamattiesību nodrošināšanai, veltīta īpaša uzmanība maziem uzņēmumiem un ieteikta ciešāka sadarbība ar iestādēm.

Plašākai informācijai

Faktu lapa ar svarīgākajiem datiem par rīcības kodeksa pārraudzības 4. posmu

Faktu lapa: Kā Rīcības kodekss palīdzēja cīņā pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē

Rīcības kodekss cīņai pret nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē – jautājumi un atbildes par kodeksa 4. izvērtējumu

 

IP/19/805

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar