Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet — EU's adfærdskodeks sikrer hurtige reaktioner

Bruxelles, den 4. februar 2019

Den fjerde evaluering af EU's adfærdskodeks viser, at kommissionens initiativ giver gode resultater.

IT-virksomheder vurderer nu 89 % af anmeldt indhold inden for 24 timer, og 72 % af det indhold, som anses for at være ulovlig hadefuld tale, fjernes, sammenlignet med henholdsvis 40 % og 28 %, da adfærdskodeksen blev lanceret i 2016. Virksomhederne er dog nødt til at forbedre deres feedback til brugerne.

Andrus Ansip, Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Evalueringen i dag viser, at samarbejde med virksomheder og civilsamfundet fører til resultater. Virksomheder vurderer nu 89 % af anmeldt indhold inden for 24 timer, og de fjerner prompte indhold, når det er nødvendigt. Det er mere end dobbelt så meget som i 2016. Og endnu mere vigtigt er det, at adfærdskodeksen virker, fordi den respekterer ytringsfriheden. Internettet er et sted, hvor man kan dele sine meninger og finde oplysninger med få klik. Ingen bør føle sig usikker eller truet på grund af, at der stadig er ulovligt hadefuldt indhold på internettet."

Vĕra Jourová, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Ulovlig hadefuld tale på internettet er ikke blot en forbrydelse. Det er en trussel mod ytringsfriheden og demokratisk engagement. Jeg tog i maj 2016 initiativ til adfærdskodeksen omkring hadefuld tale på internettet, da vi havde et presserende behov for at gøre noget ved dette fænomen. I dag, to og et halvt år senere, kan vi sige, at vi fandt den rigtige tilgang og etablerede en standard i hele Europa for håndtering af dette alvorlige problem, samtidig med at vi fuldt ud beskytter ytringsfriheden. "

Adfærdskodeksen har siden sin lancering i 2016 leveret vedvarende fremskridt, og den seneste evaluering bekræfter, at IT-virksomheder reagerer hurtigt på racistisk og fremmedhadsk hadefuld tale, som anmeldes til dem. De er dog nødt til at forbedre deres feedback til brugere, der anmelder indhold, og til at forbedre gennemsigtigheden omkring anmeldelser og fjernelser.

Virksomhederne fjerner ulovligt indhold hurtigere og hurtigere, men dette fører ikke til, at for meget fjernes. Den andel, som fjernes, indikerer, at det skøn, som virksomhederne foretager, fortsat respekterer ytringsfriheden. Desuden er der takket være adfærdskodeksen blevet etableret partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer, nationale myndigheder og IT-platforme om bevidstgørelses- og uddannelsesaktiviteter.

Endelig besluttede fire nye virksomheder sig for at tilslutte sig kodeksen i løbet af 2018: Google+, Instagram, Snapchat og Dailymotion. I dag har den franske spilleplatform Webedia (jeuxvideo.com) også meddelt, at de vil følge kodeksen. 

Baggrund

Rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad kriminaliserer offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse. I denne rammeafgørelse defineres hadefuld tale som en strafbar handling, også når den forekommer online.

EU og dets medlemsstater, de sociale medievirksomheder og andre platforme har et kollektivt ansvar for at fremme ytringsfriheden og gøre det lettere at udøve den i onlineverdenen. Samtidig har alle aktørerne et ansvar for at sikre, at internettet ikke bliver et tilflugtssted for vold og had.

Som en reaktion på udbredelsen af racistisk og fremmedfjendsk hadefuld tale online fremlagde Kommissionen og fire store IT-virksomheder (Facebook, Microsoft, Twitter og YouTube) i maj 2016 en "adfærdskodeks for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet".

Den 7. december 2016 fremlagde Kommissionen resultaterne af den første overvågningsrunde for at evaluere gennemførelsen af adfærdskodeksen. Resultaterne af anden og tredje overvågningsrunde offentliggjort henholdsvis den 1. juni 2017 og den 19. januar 2018 viste fortsat fremgang.

Den 28. september 2017 vedtog Kommissionen en meddelelse, som vejleder platforme om anmeldelses- og indgrebsprocedurer til bekæmpelse af ulovligt indhold på internettet. I denne vejledning understreges det kraftigt, hvor vigtigt det er at bekæmpe ulovlig hadefuld tale på internettet og at fortsætte arbejdet med at gennemføre adfærdskodeksen.

Kommissionens henstilling om foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovligt indhold på internettet blev offentliggjort den 1. marts 2018. Den indeholder to dele, en generel del om foranstaltninger, der finder anvendelse på alle typer ulovligt indhold, og en specifik del om de særlige foranstaltninger, som platforme skal træffe for at bekæmpe terrorrelateret indhold. For så vidt angår reglerne, der finder anvendelse på alle typer af ulovligt indhold, indeholder henstillingen klarere procedurer for anmeldelse og indgreb, mere effektive værktøjer og proaktive teknologier, stærkere værn for at sikre grundlæggende rettigheder, særlig opmærksomhed på små virksomheder og tættere samarbejde med myndighederne.

Yderligere oplysninger

Faktablad med nøgletal om fjerde evaluering af adfærdskodeksen

Faktablad: Hvordan adfærdskodeksen hjalp med bekæmpelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet

Spørgsmål og svar om den fjerde evaluering af adfærdskodeksen til bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet

 

IP/19/805

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar