Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза — Кодексът на поведение на ЕС предвижда бърза реакция

Брюксел, 4 февруари 2019 r.

Четвъртата оценка по Кодекса на поведение на ЕС показва, че тази инициатива на Комисията води до успешни резултати.

Днес ИТ дружествата анализират 89 % от посоченото съдържание в рамките на 24 часа, а 72 % от съдържанието, което се счита за незаконни изказвания, пораждащи омраза, се премахва, в сравнение със съответно 40 % и 28 % през 2016 г., когато беше въведен Кодексът. Дружествата обаче трябва да подобрят обратната информация за потребителите.

Заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Днешната оценка показва, че сътрудничеството с дружествата и гражданското общество носи резултати. Днес дружествата анализират 89 % от посоченото съдържание в рамките на 24 часа и вземат бързи мерки за отстраняването му, ако е необходимо. Това е два пъти повече в сравнение с 2016 г. Още по-важно, Кодексът е ефективен, защото спазва свободата на словото. Интернет е мястото, където хората отиват да споделят своите виждания и да намерят лесно информация. Никой не трябва да се чувства в опасност или застрашен поради неотстранено онлайн съдържание, което поражда омраза.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, са не само престъпление, но и заплаха за свободата на словото и демократичното участие. През май 2016 г. лансирах Кодекса на поведение за изказванията онлайн, пораждащи омраза, защото бяха необходими спешни мерки за справяне на това явление. Днес, две години и половина по-късно можем да кажем, че беше намерен правилният подход и беше установен стандарт в цяла Европа за преодоляването на този сериозен проблем, като в същото време се запазва непокътната свободата на словото“ .

От лансирането си през 2016 г. Кодексът на поведение допринася за непрекъснат напредък, като неотдавнашната оценка потвърждава, че ИТ дружествата предприемат бързи действия спрямо расистки и ксенофобски изказвания, пораждащи омраза, за които са уведомени. Те обаче трябва да подобрят обратната информация за потребителите, които уведомяват за съдържание, и да увеличат прозрачността относно подадените сигнали и отстраненото съдържание.

Те премахват незаконното съдържание все по-бързо, но това не води до прекомерно премахване: процентът на премахване на съдържание доказва, че дружествата продължават да извършват анализ, който зачита свободата на словото. Освен това благодарение на Кодекса бяха създадени партньорства между организациите на гражданското общество, националните органи и ИТ платформите с цел повишаване на осведомеността и за образователни дейности.

През 2018 г. четири нови дружества решиха да се присъединят към Кодекса: Google+, Instagram, Snapchat, Dailymotion. Днес френската платформа за игри Webedia (jeuxvideo.com) също обяви, че ще участва. 

Контекст

Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията квалифицира като престъпление публичното подбуждане към насилие или омраза, насочено срещу група лица или член на група, определена по отношение на раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност. Изказванията, пораждащи омраза, както е определено в това рамково решение, също се считат за престъпление, когато се извършват в онлайн пространството.

ЕС и неговите държави членки, дружествата в областта на социалните медии и други платформи споделят колективна отговорност за насърчаването и улесняването на свободата на словото в онлайн пространството. В същото време всички тези действащи лица носят отговорност за това да се гарантира, че интернет няма да се превърне в благодатна среда за разпространение на насилие и омраза.

В отговор на разпространението на расистки и ксенофобски изказвания, пораждащи омраза, през май 2016 г. Европейската комисия и четири големи ИТ дружества (Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube) представиха Кодекс на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза.

На 7 декември 2016 г. Европейската комисия представи резултатите от първия мониторинг, за да се оцени прилагането на Кодекса на поведение. Резултатите от втория и третия мониторинг, публикувани на 1 юни 2017 г. и на 19 януари 2018 г., отчетоха траен напредък.

На 28 септември Комисията прие съобщение, в което се предвиждат насоки за платформите относно процедурите за подаване на сигнал и предприемане на действия за борба с незаконното съдържание онлайн. Значението на борбата с незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, и необходимостта да се продължи работата по прилагане на Кодекса на поведение заемат видно място в тези насоки.

На 1 март 2018 г. беше публикувана Препоръка на Комисията относно мерки за ефективна борба с незаконното съдържание онлайн. Тя съдържа две части — обща част за мерките, приложими към всички видове незаконно съдържание, и специфична част, включваща специалните мерки, които платформите трябва да предприемат за отстраняване на терористично съдържание. По отношение на правилата, приложими към всички видове незаконно съдържание, препоръката съдържа по-ясни процедури за уведомяване и действие, по-ефикасни инструменти и проактивни технологии и по-силни гаранции за основните права, като се отделя специално внимание на малките дружества и по-тясното сътрудничество с органите.

За повече информация

Информационен документ с ключови данни относно четвъртия мониторинг на Кодекса на поведение

Информационен документ: Как Кодексът на поведение спомогна за противодействието на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза

Въпроси и отговори във връзка с четвъртата оценка на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза

 

IP/19/805

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar