Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Začetek veljavnosti trgovinskega sporazuma med EU in Japonsko

Bruselj, 31. januarja 2019

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko začne veljati 1. februarja 2019. Podjetja in potrošniki po vsej Evropi in na Japonskem lahko zdaj izkoristijo največje odprto trgovinsko območje na svetu.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Evropa in Japonska v svet pošiljata sporočilo o prihodnosti odprte in pravične trgovine. Odpiramo novo tržišče za 635 milijonov ljudi in skoraj tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda, ki bo Evropejce in Japonce zbližalo bolj kot kdaj koli prej. Novi sporazum bo potrošnikom omogočil večjo izbiro in nižje cene, zaščitil bo pomembne evropske izdelke na Japonskem in obratno, npr. avstrijski Tiroler Speck ali japonsko govedino Kobe, malim podjetjem na obeh straneh bo dal možnost, da se razširijo na popolnoma nov trg, evropskim podjetjem pa bo vsako leto prihranil dajatve v višini ene milijarde evrov in močno spodbudil že obstoječe trgovanje. Najpomembneje pa je, da z našim sporazumom trgovina presega kvote in tarife oziroma milijone in milijarde – tu gre za vrednote, načela in pravičnost. Zagotavlja, da so naša načela na področjih, kot so delo, varnost, podnebje in varstvo potrošnikov globalni standard odličnosti. To je mogoče le, ko je sodelovanje s partnerjem izredno naravno in ko nas, ne glede na razdaljo več tisoč kilometrov, povezujejo prijateljstvo in enake vrednote.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „Ta sporazum ima vse: odpravlja tarife in prispeva h globalnim pravilom ter hkrati dokazuje svetu, da zaupamo v prednosti odprte trgovine. Od 1. februarja bodo evropska podjetja imela koristi od odpravljenih tarif in poenostavljenih carinskih postopkov. Evropski proizvajalci, ponudniki storitev, tehnološka zagonska podjetja in kmetje se imajo česa veseliti. Prav tako sem ponosna, da smo v trgovinski sporazum prvič vključili zaveze pariškega sporazuma o podnebnih spremembah ter določili visoke standarde o pravicah delavcev in varstvu potrošnikov. Vzpostavljeno je prizorišče za znatno povečanje trgovine med nami, kar bo ustvarilo delovna mesta in znižalo cene. Podjetja in državljani lahko zdaj kar najbolje izkoristijo te nove trgovinske priložnosti. Prav tako računamo na vse države članice EU, da to sporočilo čim bolj razširijo.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu odpravlja veliko večino dajatev v višini ene milijarde evrov, ki jih vsako leto plačujejo podjetja EU, ki izvažajo na Japonsko. Ko bo sporazum v celoti izveden, bo Japonska odpravila carine za 97 % blaga, uvoženega iz EU. Sporazum odpravlja tudi številne dolgotrajne netarifne ovire, na primer s podpiranjem mednarodnih standardov za avtomobile. Prav tako bodo odstranjene ovire, s katerimi so se soočali ključni izvozniki hrane in pijače iz EU na trg 127 milijonov japonskih potrošnikov, in povečale se bodo možnosti za izvoz v številnih drugih sektorjih. Ko bo sporazum v celoti izveden, se letna trgovina med EU in Japonsko lahko poveča za skoraj 36 milijard evrov.

EU in Japonska sta se dogovorili, da bosta določili ambiciozne standarde o trajnostnem razvoju, besedilo pa prvič vključuje posebno zavezo pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah.

Ključni deli sporazuma o gospodarskem partnerstvu

Kar zadeva izvoz kmetijskih proizvodov iz EU, bo sporazum zlasti:

  • odpravil japonske dajatve na številne sire, kot sta gavda in cheddar (trenutno zanju veljajo dajatve v višini 29,8 %), ter na izvoz vina (trenutno dajatve v povprečju znašajo 15 %),
  • omogočil EU, da bo bistveno povečala svoj izvoz govejega mesa na Japonsko, za svinjino pa bo uvedena brezcarinska trgovina s predelanim mesom in skoraj brezcarinska trgovina s svežim mesom,
  • zagotovil zaščito več kot 200 evropskim kmetijskim proizvodom visoke kakovosti, tako imenovanim geografskim označbam, na Japonskem ter zaščito izboru japonskih geografskih označb v EU.

Sporazum zagotavlja tudi odprtje trgov storitev, zlasti finančnih storitev, storitev na področju elektronskega trgovanja, telekomunikacij in transporta. Poleg tega:

  • podjetjem EU lajša dostop do trgov javnih naročil v 54 velikih japonskih mestih ter odpravlja ovire za javno naročanje v gospodarsko pomembnem železniškem sektorju na nacionalni ravni,
  • obravnava posebna občutljiva področja v EU, na primer avtomobilski sektor, s prehodnimi obdobji do 7 let do odprave carinskih dajatev.

Sporazum vključuje tudi izčrpno poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, vsebuje posebne elemente poenostavitve za mala in srednja podjetja; določa zelo visoke standarde na področju dela, varnosti ter varstva okolja in potrošnikov, krepi zaveze EU in Japonske na področju trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb ter v celoti ščiti javne storitve.

Kar zadeva varstvo podatkov, sta EU in Japonska 23. januarja letos sprejeli sklepe o prostem pretoku osebnih podatkov med obema partnericama. Dogovorili sta se, da bosta priznali „enakovrednost“ svojih sistemov varovanja podatkov, s čimer se bo oblikovalo največje območje varnega pretoka podatkov na svetu.

Od 1. februarja dalje se začasno uporablja tudi velik del drugega sporazuma – sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko. Ta sporazum, ki je bil podpisan julija lani skupaj s sporazumom o gospodarskem partnerstvu, je prvi dvostranski okvirni sporazum med EU in Japonsko ter krepi splošno partnerstvo, saj zagotavlja splošen okvir za okrepljeno politično in sektorsko sodelovanje ter skupne ukrepe v zvezi z vprašanji skupnega interesa, vključno z regionalnimi in globalnimi izzivi. V celoti pa bo sporazum začel veljati, ko ga bodo ratificirale vse države članice EU.

Naslednji koraki

Sporazum o gospodarskem partnerstvu je zdaj v veljavi. Da se ocenijo začetni meseci izvajanja, bo prva seja odbora EU-Japonska sklicana aprila 2019.*
Podobno kot pri zaščiti naložb se bodo pogajanja z Japonsko nadaljevala tudi na področju standardov za zaščito naložb in na področju reševanja sporov o zaščiti naložb. Srečanje glavnih pogajalcev je predvideno marca letos. Obe strani sta odločno zavezani, da čim prej dosežeta dogovor v pogajanjih o zaščiti naložb ob upoštevanju skupne zavezanosti stabilnemu in varnemu naložbenemu okolju v Evropi in na Japonskem.

Več informacij

MEMO o sporazumu o gospodarskem partnerstvu

Posebno spletišče vključuje:

Informativni pregled o sporazumu o strateškem partnerstvu

Družbeni mediji: @Trade_EU

 

*Posodobljeno 6. februarja 2019 ob 9:50.

IP/19/785

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar