Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Handelsovereenkomst tussen EU en Japan treedt in werking

Brussel, 31 januari 2019

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan treedt op 1 februari 2019 in werking. Bedrijven en consumenten in heel Europa en in Japan kunnen nu profiteren van de grootste openhandelszone ter wereld.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "Europa en Japan sturen de wereld een boodschap over de toekomst van open en eerlijke handel. Wij stellen een nieuwe markt open die 635 miljoen mensen telt en goed is voor bijna een derde van het mondiale bruto binnenlands product; hiermee brengen wij de bevolking van Europa en Japan dichter bij elkaar dan ooit tevoren. De nieuwe overeenkomst biedt consumenten meer keuze en lagere prijzen; zij beschermt hoogwaardige Europese producten in Japan en omgekeerd, zoals Oostenrijkse Tiroler Speck of Kobe beef; zij geeft kleine ondernemingen aan beide zijden de mogelijkheid om op een volledig nieuwe markt actief te worden; zij bespaart Europese bedrijven elk jaar 1 miljard euro aan douanerechten en geeft de handel die wij nu al onderling drijven een krachtige duw in de rug. Meer dan wat ook laat onze overeenkomst zien dat het bij handeldrijven om meer gaat dan alleen quota en tarieven of miljoenen en miljarden. Het gaat om waarden, beginselen en eerlijkheid. Handel zorgt ervoor dat onze beginselen op gebieden als arbeid, veiligheid en klimaat- en consumentenbescherming wereldwijd dé referentienorm zijn. Dit is alleen mogelijk wanneer wij samenwerken met hen die onze natuurlijke partners bij uitstek zijn; al liggen er duizenden kilometers tussen ons, wij zijn in vriendschap en waarden met elkaar verenigd."

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "Deze overeenkomst heeft het allemaal: douanetarieven worden geschrapt en er wordt een bijdrage geleverd aan de mondiale regelgeving, en tegelijkertijd wordt de wereld ook getoond dat de EU én Japan overtuigd blijven van de voordelen die open handel biedt. Vanaf 1 februari zullen Europese bedrijven profijt hebben van het wegvallen van douanetarieven en van de vereenvoudiging van douaneprocedures. Onze fabrikanten, onze dienstverleners, onze hightechstarters en onze landbouwers kunnen allemaal de vlag uitsteken. Ik ben er ook trots op dat wij voor het eerst in een handelsovereenkomst een vaste plaats hebben ingeruimd voor de verbintenissen die wij in de klimaatovereenkomst van Parijs zijn aangegaan, en tegelijkertijd strenge normen inzake de rechten van werknemers en de bescherming van consumenten hebben vastgelegd. De weg is vrijgemaakt voor een flinke impuls van onze onderlinge handel, die op zijn beurt zal leiden tot meer banen en lagere prijzen. Het is nu aan bedrijven en particulieren om het maximale uit deze nieuwe handelsmogelijkheden te halen. Wij rekenen er ook op dat alle EU-lidstaten deze boodschap tot in alle uithoeken uitdragen."

Met de economische partnerschapsovereenkomst zullen verreweg de meeste douanerechten, waaraan de EU-ondernemingen die naar Japan exporteren nu nog jaarlijks 1 miljard euro kwijt zijn, worden afgeschaft. Tegen de tijd dat de overeenkomst volledig wordt uitgevoerd, zal Japan de douanerechten op 97 % van de uit de EU ingevoerde goederen hebben afgeschaft. Met de overeenkomst zal ook een aantal reeds lang bestaande niet-tarifaire belemmeringen worden opgeheven, bijvoorbeeld door internationale normen voor auto's goed te keuren. Ook zullen de barrières voor de uitvoer van belangrijke levensmiddelen en dranken uit de EU naar 127 miljoen consumenten in Japan worden geslecht en zullen de exportmogelijkheden in tal van andere sectoren worden vergroot. De jaarlijkse handel tussen de EU en Japan zou met bijna 36 miljard euro kunnen toenemen zodra de overeenkomst volledig wordt uitgevoerd.

De EU en Japan zijn overeengekomen ambitieuze normen voor duurzame ontwikkeling vast te stellen, en in de tekst van de overeenkomst is voor het eerst een specifiek engagement ten aanzien van de klimaatovereenkomst van Parijs te vinden.

De belangrijkste onderdelen van de economische partnerschapsovereenkomst

Wat de uitvoer van landbouwproducten uit de EU betreft, zal de overeenkomst in het bijzonder:

  • tot gevolg hebben dat de Japanse invoerrechten op veel kazen zoals Gouda en Cheddar (die momenteel 29,8 % bedragen) en op wijn (momenteel gemiddeld 15 %) worden geschrapt;
  • de EU de mogelijkheid bieden haar uitvoer van rundvlees naar Japan aanzienlijk te verhogen, terwijl voor varkensvlees zal gelden dat de handel in verwerkt vlees rechtenvrij en die in vers vlees nagenoeg rechtenvrij plaatsvindt;
  • ervoor zorgen dat in Japan meer dan 200 kwalitatief hoogstaande Europese landbouwproducten met een geografische aanduiding en in de EU een aantal Japanse geografische aanduidingen worden beschermd.

Dankzij de overeenkomst zullen tevens de markten voor diensten worden opengesteld, met name wat financiële diensten, e-commerce, telecommunicatie en vervoer betreft. Verder zal de overeenkomst:

  • de toegang van EU-ondernemingen tot de markten voor overheidsopdrachten in 54 grote Japanse steden vergemakkelijken en bestaande belemmeringen voor aanbestedingen in de economisch belangrijke spoorwegsector op nationaal niveau uit de weg ruimen;
  • rekening houden met specifieke gevoeligheden in de EU, bijvoorbeeld in de automobielsector, met overgangsperioden van maximaal 7 jaar voordat de douanerechten worden afgeschaft.

De overeenkomst bevat ook een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, bevat specifieke elementen om het voor kleine en middelgrote ondernemingen eenvoudiger te maken om zaken te doen, hanteert zeer strenge normen op het gebied van arbeid, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming, versterkt de verbintenissen van de EU en Japan op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, en vrijwaart openbare diensten volledig.

Wat de bescherming van gegevens betreft, hebben de EU en Japan op 23 januari van dit jaar besluiten vastgesteld waardoor persoonsgegevens vrij en veilig tussen de twee partners kunnen circuleren. Zij hebben afgesproken elkaars systemen voor gegevensbescherming als "gelijkwaardig" te erkennen, waardoor 's werelds grootste ruimte voor veilig gegevensverkeer ontstaat.

Met ingang van 1 februari is tevens een andere overeenkomst – de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan – voor een groot deel voorlopig van toepassing. Deze overeenkomst, die afgelopen juli samen met de economische partnerschapsovereenkomst werd ondertekend, is de allereerste bilaterale kaderovereenkomst tussen de EU en Japan, en versterkt het algemene partnerschap doordat zij een overkoepelend kader verschaft voor nauwere politieke en sectorale samenwerking en voor gezamenlijke acties met betrekking tot kwesties van gemeenschappelijk belang, met inbegrip van regionale en mondiale vraagstukken. De overeenkomst treedt in werking zodra zij door alle EU‑lidstaten is geratificeerd.

Volgende stappen

De economische partnerschapsovereenkomst is thans van kracht. Om de balans van de eerste maanden van uitvoering op te maken, zal in april 2019 het Comité EU-Japan voor het eerst bijeenkomen.*
Wat de parallelle kwestie van investeringsbescherming betreft, worden de onderhandelingen met Japan over normen en geschillenbeslechting op het gebied van investeringsbescherming voortgezet; voor maart staat een vergadering van de hoofdonderhandelaars op de agenda. Beide partijen zijn vastberaden om bij de onderhandelingen over investeringsbescherming zo snel mogelijk tot een akkoord te komen, gezien hun gezamenlijke inzet voor een stabiel en veilig investeringsklimaat in Europa en Japan.

Meer informatie

MEMO over de economische partnerschapsovereenkomst

Speciale website met onder meer:

Informatieblad over de strategische partnerschapsovereenkomst

Sociale media: @Trade_EU

 

*Geactualiseerd op 6.2.2019 om 09:50 uur.

IP/19/785

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar