Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Įsigalioja ES ir Japonijos prekybos susitarimas

Briuselis, 2019 m. sausio 31 d.

2019 m. vasario 1 d. įsigalioja ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (EPS). Europos ir Japonijos įmonėms ir vartotojams atsiveria didžiausia pasaulyje atviros prekybos erdvė.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Europa ir Japonija siunčia pasauliui signalą apie atviros ir sąžiningos prekybos ateitį. Atveriame naują rinką, kuri jungia 635 mln. gyventojų ir kuriai tenka beveik trečdalis pasaulio bendrojo vidaus produkto. Dar niekada nebuvome tokie artimi. Dėl šio susitarimo vartotojų pasirinkimas augs, o kainos mažės. Bus užtikrinta išskirtinių Europos produktų, pvz., austriško kumpio „Tiroler Speck“, apsauga Japonijoje ir atitinkamai – Japonijos produktų, kaip antai jautienos „Kobe“, apsauga Europoje. Mažosios įmonės gaus progų patekti į visiškai naują rinką. Europos bendrovės dėl sumažėjusių muitų kasmet sutaupys 1 mlrd. eurų, o tai dar labiau paskatins mūsų tarpusavio prekybą, kuri ir dabar aktyvi. Dar daugiau: mūsų susitarimas įrodo, kad prekyba – tai ne tik kvotos ir tarifai ar milijonai ir milijardai. Tai vertybės, principai ir sąžiningumas. Juo užtikrinama, kad mūsų darbo, saugos, klimato ir vartotojų apsaugos principai būtų pavyzdinis standartas visame pasaulyje. Šito galima pasiekti tik tada, kai veiki drauge su itin artima partnere, nuo kurios fiziškai skiria tūkstančiai kilometrų, bet su kuria sieja draugystė ir vertybės.“

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Šis susitarimas – visapusis. Juo sumažinami muitų tarifai ir padedama kurti pasaulinio masto taisykles, tačiau taip pat parodoma, kad mes ir toliau tvirtai tikime atviros prekybos pranašumais. Nuo vasario 1 d. Europos bendrovės galės pasinaudoti tuo, kad muitų tarifai panaikinti, o muitinės procedūros – paprastesnės. Tai gera žinia visiems – mūsų gamintojams, paslaugų teikėjams, technologijų startuoliams ir ūkininkams. Taip pat didžiuojuosi, kad į prekybos susitarimą pirmą kartą įtraukėme Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimus, be to, įtvirtinome aukštus darbuotojų teisių ir vartotojų apsaugos standartus. Sudarytos sąlygos iš esmės pagyvinti tarpusavio prekybą, o tai padeda kurti darbo vietas ir mažinti kainas. Dabar iniciatyva priklauso įmonėms ir piliečiams, tad pasinaudokime šiomis naujomis galimybėmis. Tikimės, kad visos ES valstybės narės taip pat plačiai skleis šią žinią.“

Įsigaliojus Ekonominės partnerystės susitarimui bus panaikinta didžioji dalis 1 mlrd. EUR vertės muitų, kuriuos kasmet sumoka į Japoniją eksportuojančios ES bendrovės. Jį visiškai įgyvendinus Japonija bus panaikinusi muitus 97 proc. iš ES importuojamų prekių. Susitarimu pašalinamos įvairios ilgalaikės netarifinės kliūtys, pavyzdžiui, dėl patvirtintų tarptautinių automobilių standartų. Be to, bus pašalintos kliūtys ES maisto ir gėrimų eksportuotojams ir jų produktai galės pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. Eksporto galimybių padaugės ir įvairiuose kituose sektoriuose. Visiškai įsigaliojus susitarimui metinės ES ir Japonijos prekybos vertė galėtų padidėti beveik 36 mlrd. eurų.

ES ir Japonija susitarė nustatyti plataus užmojo darnaus vystymosi standartus ir įtraukė (pirmą kartą, kalbant apie tokius susitarimus) į tekstą konkretų įsipareigojimą, susijusį su Paryžiaus klimato susitarimu.

Svarbiausi Ekonominės partnerystės susitarimo aspektai

Kalbant apie ES žemės ūkio produktų eksportą, susitarimu visų pirma bus:

  • panaikinti muitai, Japonijos taikyti daugeliui sūrių, kaip antai „Gouda“ ir „Cheddar“ (šiuo metu – 29,8 proc.), ir eksportuojamam vynui (šiuo metu vidutiniškai 15 proc.);
  • suteikiama galimybė gerokai padidinti ES jautienos eksportą į Japoniją, be to, prekybai perdirbta kiauliena nebus taikomi muitai, o prekybai šviežia mėsa taikomi muitai bus beveik panaikinti;
  • užtikrinta daugiau kaip 200 aukštos kokybės Europos žemės ūkio produktų (ženklinamų geografinėmis nuorodomis) apsauga Japonijoje ir tam tikrų Japonijos geografinių nuorodų apsauga ES teritorijoje.

Susitarimu taip pat užtikrinama, kad būtų atvertos paslaugų rinkos, visų pirma finansinių paslaugų, elektroninės prekybos, telekomunikacijų ir transporto. Be to, susitarimu:

  • ES įmonėms sudaromos geresnės sąlygos patekti į 54 Japonijos didmiesčių viešųjų pirkimų rinkas ir visos šalies lygmeniu pašalinamos ekonominiu požiūriu svarbaus geležinkelių transporto sektoriaus viešųjų pirkimų kliūtys;
  • atsižvelgiama į tam tikrus ES svarbius klausimus, pavyzdžiui, automobilių sektoriuje, nustatant pereinamuosius laikotarpius (iki 7 metų) iki visiško muitų panaikinimo.

Į susitarimą taip pat įtrauktas išsamus prekybos ir darnaus vystymosi skyrius; numatytos konkrečios nuostatos, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtų paprasčiau vykdyti veiklą; nustatyti aukščiausi darbo, saugos, aplinkosaugos ir vartotojų apsaugos standartai; stiprinami ES ir Japonijos įsipareigojimai darnaus vystymosi ir klimato kaitos srityse ir visiškai užtikrinama viešųjų paslaugų apsauga.

Kalbant apie duomenų apsaugą, sausio 23 d. ES ir Japonija priėmė sprendimus dėl laisvo ir saugaus dvišalio asmens duomenų judėjimo. Jos susitarė laikyti viena kitos duomenų apsaugos sistemas lygiavertėmis, todėl bus sukurta didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė.

Nuo vasario 1 d. taip pat laikinai taikoma didelė dalis kito susitarimo – dėl Europos Sąjungos ir Japonijos strateginės partnerystės. Šis pernai liepos mėn. pasirašytas susitarimas kartu su Ekonominės partnerystės susitarimu yra pirmasis dvišalis ES ir Japonijos pagrindų susitarimas. Juo stiprinama mūsų bendroji partnerystė ir nustatoma visaapimanti sistema politiniam ir sektorių lygmens bendradarbiavimui stiprinti. Be to, numatoma imtis bendrų veiksmų abipusiškai svarbiais klausimais, įskaitant regioninius ir pasaulinius. Susitarimas įsigalios, kai jį ratifikuos visos ES valstybės narės.

Tolesni veiksmai

Ekonominės partnerystės susitarimas įsigaliojo. 2019 m. balandžio mėn. bus surengtas pirmasis ES ir Japonijos komiteto posėdis, per kurį bus aptarti pirmieji įgyvendinimo mėnesiai.*
Kalbant apie susijusius investicijų apsaugos klausimus, toliau vyksta derybos su Japonija dėl investicijų apsaugos standartų ir ginčų sprendimo. Numatyta, kad vyriausieji derybininkai susitiks kovo mėn. ES ir Japonija, atsižvelgdamos į bendrą įsipareigojimą užtikrinti stabilią ir saugią investicinę aplinką Europoje ir Japonijoje, tvirtai pasižadėjo kuo greičiau sėkmingai užbaigti derybas dėl investicijų apsaugos.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas apie Ekonominės partnerystės susitarimą

Speciali interneto svetainė, kurioje pateikiama:

Faktų suvestinė apie Strateginės partnerystės susitarimą

Socialiniai tinklai: @Trade_EU

 

*Atnaujinta 2019 m. vasario 6 d. 9:50

IP/19/785

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar