Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Handelsaftalen mellem EU og Japan træder i kraft

Bruxelles, den 31. januar 2019

Den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) mellem EU og Japan træder i kraft den 1. februar 2019. Virksomheder og forbrugere i hele Europa og i Japan kan nu drage fordel af det største åbne handelsområde i verden.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Europa og Japan sender et budskab til verden om en fremtid med åben og fair samhandel. Vi åbner nu en ny markedsplads med 635 millioner mennesker og næsten en tredjedel af verdens bruttonationalprodukt, der knytter mennesker i Europa og Japan tættere sammen end nogensinde før. Den nye aftale vil give forbrugerne et større udvalg og lavere priser, den vil beskytte storartede europæiske produkter i Japan og omvendt, som f.eks. østrigsk Tiroler Speck eller Kobe Beef, den vil give mindre virksomheder hos begge parter mulighed for at forgrene sig og komme ind på et helt nyt marked, den vil spare europæiske virksomheder for 1 mia. EUR i told hvert år og sætte turbo på vores nuværende samhandel. Vores nye aftale viser frem for alt, at handel drejer sig om andet og mere end blot toldkontingenter og toldafgifter eller millioner og milliarder. Den drejer sig om værdier, principper og retfærdighed. Den sikrer, at vores principper på områder som f.eks. arbejdsmarkedsforhold, sikkerhed, klima og forbrugerbeskyttelse er globale forbilleder. Det sker kun, når man samarbejder med de mest naturlige partnere, og når man trods tusindvis af kilometers adskillelse alligevel er forenet i venskab og værdifællesskab."

Handelskommissær Cecilia Malmstrøm udtaler: "Denne aftale har det hele: den fjerner toldafgifter og bidrager til det globale regelsæt, og samtidig viser den verden, at begge parter fortsat er overbevist om fordelene ved åben handel. Fra den 1. februar vil europæiske virksomheder nyde godt af, at toldafgifter er fjernet og toldprocedurerne forenklet. Vores producenter, vores tjenesteudbydere, vores nystartede teknologivirksomheder og vores landmænd har alle noget at fejre. Jeg er også stolt over, at vi for første gang har integreret vores forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer i en handelsaftale og har fastsat høje standarder for arbejdstagernes rettigheder og for forbrugerbeskyttelse. Nu er betingelserne til stede for en væsentlig forøgelse af vores samhandel, som så kan fremme jobskabelse og lavere priser. Det er nu op til virksomhederne og enkeltpersoner at udnytte disse nye handelsmuligheder mest muligt. Vi sætter også vores lid til, at EU-medlemsstaterne vil sprede dette budskab til så mange som muligt."

Den økonomiske partnerskabsaftale fjerner langt størstedelen af den told på 1 mia. EUR, som EU-virksomheder hvert år betaler ved eksport til Japan. Når aftalen er gennemført fuldt ud, vil Japan have fjernet toldafgifter på 97 % af de varer, som importeres fra EU. Aftalen fjerner også en række mangeårige ikke-toldmæssige hindringer, f.eks. ved at tilslutte sig internationale standarder for biler. Den vil også fjerne hindringerne for den vigtigste eksport fra EU af føde- og drikkevarer til 127 millioner japanske forbrugere og øge eksportmulighederne i en lang række andre sektorer. Den årlige samhandel mellem EU og Japan vil kunne stige med næsten 36 mia. EUR, når aftalen engang er blevet helt gennemført.

EU og Japan er blevet enige om at fastsætte ambitiøse standarder for bæredygtig udvikling, og det er første gang en handelsaftale indeholder en specifik forpligtelse til at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer.

De centrale dele af den økonomiske partnerskabsaftale

Hvad angår eksport af landbrugsprodukter fra EU vil aftalen især:

  • fjerne japansk told på mange oste, f.eks. gouda og cheddar (pt. 29,8 %), samt tolden på eksport af vine (pt. 15 % i gennemsnit)
  • give EU mulighed for i væsentlig grad at øge sin eksport til Japan af oksekød, og hvad angår svinekød vil forarbejdet kød fremover være toldfrit, mens fersk kød vil være næsten toldfrit
  • sikre, at over 200 europæiske landbrugsprodukter af høj kvalitet – de såkaldte geografiske betegnelser – vil blive beskyttet i Japan, samtidig med at et udvalg af japanske geografiske betegnelser vil opnå beskyttelse i EU.

Aftalen sikrer også, at der åbnes op for markederne for tjenesteydelser, især finansielle tjenesteydelser, e-handel, telekommunikation og transport. Desuden vil aftalen:

  • gøre det lettere for EU-virksomheder at få adgang til de offentlige udbudsmarkeder i 54 japanske storbyer, og fjerne forhindringer for offentlige udbud inden for den økonomisk vigtige jernbanesektor på nationalt plan
  • beskytte de sårbare sektorer i EU, f.eks. bilindustrien, ved anvendelse af overgangsperioder på op til 7 år, inden tolden afskaffes.

Aftalen indeholder også et omfattende kapitel om handel og bæredygtig udvikling, omfatter specifikke foranstaltninger med henblik på forenkling for små og mellemstore virksomheder fastsætter meget høje standarder for arbejdsmarkedsforhold, sikkerhed, miljø og forbrugerbeskyttelse, styrker EU's og Japans forpligtelser vedrørende bæredygtig udvikling og klimaændringer og sikrer fuldt ud de offentlige tjenesteydelser.

For så vidt angår beskyttelse af personoplysninger vedtog EU og Japan den 23. januar i år afgørelser, som gør det muligt at udveksle data frit og sikkert mellem de to partnere. De blev enige om at anerkende hinandens systemer til beskyttelse af personoplysninger som "ækvivalente", hvilket vil skabe verdens største område for sikre datastrømme.

Fra den 1. februar finder en stor del af en anden aftale – den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan – også anvendelse midlertidigt. Denne aftale, som blev undertegnet i juli sidste år sammen med den økonomiske partnerskabsaftale, er den første bilaterale rammeaftale mellem EU og Japan nogensinde, og den styrker det overordnede partnerskab ved at tilvejebringe en samlet ramme for udvidet politisk og sektorrelateret samarbejde og fælles aktioner vedrørende spørgsmål af fælles interesse, herunder om regionale og globale udfordringer. Aftalen træder i kraft, når alle EU-medlemsstaterne har ratificeret den.

De næste skridt

Den økonomiske partnerskabsaftale er nu trådt i kraft. For at gøre status over gennemførelsen i de første måneder vil der blive indkaldt til et første møde i EU-Japan-udvalget i april 2019.*
For så vidt angår det parallelle spørgsmål om investeringsbeskyttelse fortsætter forhandlingerne med Japan om standarder for og tvistbilæggelse inden for investeringsbeskyttelse, og der er fastsat et møde for chefforhandlerne i marts. Begge parter er fast besluttet på at nå til enighed i forhandlingerne om investeringsbeskyttelse så hurtigt som muligt i lyset af deres fælles engagement i at sikre et stabilt og sikkert investeringsklima i Europa og Japan.

Yderligere oplysninger

MEMO om den økonomiske partnerskabsaftale

Særligt websted indeholdende:

Faktablad om den strategiske partnerskabsaftale

Sociale medier: @Trade_EU

 

*Opdateret den 6.2.2019, kl. 9.50

IP/19/785

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar