Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Obchodní dohoda mezi EU a Japonskem vstupuje v platnost

Brusel 31. ledna 2019

Dne 1. února 2019 začíná platit dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Podniky a spotřebitelé v Evropě a Japonsku mohou nyní profitovat z největší zóny volného obchodu na světě.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Evropa a Japonsko vysílají světu poselství o budoucnosti otevřeného a spravedlivého obchodu. Otevíráme nový trh, ve kterém žije 635 milionů lidí a na nějž připadá téměř jedna třetina světového hrubého domácího produktu. Evropané a Japonci mají nyní k sobě blíže než kdykoliv předtím. Nová dohoda poskytne spotřebitelům větší výběr a nižší ceny, bude chránit skvělé evropské výrobky v Japonsku a naopak – například rakouský Tiroler Speck nebo hovězí maso z Kóbe, malým firmám na obou stranách umožní rozšířit jejich podnikání na zcela nový trh, evropským podnikům ušetří na clech každoročně 1 miliardu eur a výrazně posílí náš vzájemný obchod. Naše dohoda je ale především důkazem, že obchod je více než kvóty, cla, milióny či miliardy. Jde v něm o hodnoty, zásady a spravedlnost. Dohoda zaručuje, že naše zásady v oblastech, jako jsou práce, bezpečnost, klima a ochrana spotřebitelů, budou celosvětovým standardem. Toho se dá docílit pouze tehdy, půjdeme-li cestou přirozené spolupráce s partnery, kteří jsou sice vzdáleni tisíce kilometrů, ale se kterými nás pojí přátelství a společné hodnoty.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Tato dohoda má všechno: odstraňuje cla, přispívá k nastavení globálních pravidel a zároveň světu ukazuje, že na obou stranách jsme i nadále přesvědčeni o výhodách volného obchodu. Od 1. února budou mít evropské podniky prospěch ze zrušených cel a jednodušších celních režimů. Důvod k oslavám mají jak naši výrobci či poskytovatelé služeb, tak i technologické start-upy a naši zemědělci. Jsem také hrdá na to, že jsme do obchodní dohody poprvé zapracovali naše závazky z Pařížské dohody o klimatu a přísné normy v oblasti práv pracovníků a ochrany spotřebitelů. Jsou splněny všechny podmínky k tomu, aby došlo k výraznému růstu našeho vzájemného obchodu, což se pak promítne do nových pracovních míst a nižších cen. Nyní je na podnicích i jednotlivcích, aby těchto nových obchodních příležitostí co nejlépe využili. Rovněž se spoléháme na to, že toto poselství budou dále šířit i všechny členské státy EU.“

Dohoda o hospodářském partnerství ruší převážnou většinu cel v hodnotě 1 miliardy eur, jež každoročně platí podniky z EU vyvážející do Japonska. Poté, co bude dohoda plně provedena, Japonsko zruší cla na 97 % zboží dováženého z EU. Dohoda také odstraňuje řadu dlouhodobých necelních překážek, například potvrzením mezinárodních norem pro automobily. Díky dohodě také odpadnou překážky pro klíčové vývozce potravin a nápojů z EU na japonský trh se 127 miliony spotřebitelů a rozšíří se vývozní příležitosti v řadě dalších odvětví. Po plném provedení dohody by se mohl roční objem obchodu mezi EU a Japonskem zvýšit o téměř 36 miliard eur.

EU a Japonsko se dohodly i na stanovení ambiciózních norem pro udržitelný rozvoj a dohoda poprvé zahrnuje také konkrétní závazek týkající se Pařížské dohody o klimatu.

Hlavní prvky dohody o hospodářském partnerství

Pokud jde o zemědělský vývoz z EU, dohoda zejména:

  • zruší japonská cla u mnoha druhů sýrů, jako je gouda a čedar (která v současné době dosahují 29,8 %), jakož i u vývozu vína (v současné době průměrně 15 %),
  • umožní EU podstatně zvýšit vývoz hovězího masa do Japonska, a pokud jde o vepřové maso, bude zrušeno clo na zpracované maso a čerstvé maso se bude vyvážet téměř bez cla,
  • zajistí v Japonsku ochranu pro více než 200 vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů, jimž bylo uděleno zeměpisné označení, stejně jako ochranu vybraných japonských zeměpisných označení v EU.

Dohoda také zajišťuje otevření trhů se službami, jde zejména o finanční služby, elektronický obchod, telekomunikace a dopravu. Dohoda kromě toho:

  • usnadňuje podnikům z EU přístup k trhům veřejných zakázek v 54 velkých japonských městech a odstraňuje překážky v získávání veřejných zakázek v ekonomicky významném odvětví železniční dopravy na celostátní úrovni,
  • řeší specifické požadavky EU, např. v automobilovém průmyslu, kde bude před zrušením cel platit nejvýše sedmileté přechodné období.

Dohoda rovněž obsahuje komplexní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, upravuje konkrétní prvky zjednodušení pro malé a střední podniky, stanoví velmi přísné normy v oblasti pracovního práva, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a spotřebitelů, posiluje závazky EU a Japonska v oblasti udržitelného rozvoje a změny klimatu a plně zaručuje veřejné služby.

Pokud jde o ochranu údajů, dohodly se EU a Japonsko na vzájemném uznávání svých systémů ochrany údajů a letos 23. ledna k tomu přijaly příslušná rozhodnutí. Díky tomu budou moci údaje mezi oběma partnery volně proudit a vznikne největší prostor bezpečného pohybu údajů na světě.

Od 1. února začíná prozatímně platit i značná část další dohody mezi Evropskou unií a Japonskem – dohody o strategickém partnerství. Tato dohoda, jež byla podepsána spolu s dohodou o hospodářském partnerství loni v červenci, je vůbec první dvoustrannou rámcovou dohodou mezi EU a Japonskem. Posiluje celkové partnerství jednotícím rámcem pro hlubší politickou a odvětvovou spolupráci a společné akce v otázkách společného zájmu, mimo jiné pokud jde o regionální a globální problémy. Dohoda vstoupí v platnost, jakmile ji ratifikují všechny členské státy EU.

Další kroky

Dohoda o hospodářském partnerství začala platit. V dubnu 2019 se bude konat první schůzka výboru EU-Japonsko s cílem vyhodnotit první měsíce provádění.*
Paralelně pokračují jednání s Japonskem o normách a řešení sporů v oblasti ochrany investic. Schůzka hlavních vyjednavačů je naplánována na březen. S ohledem na společné závazky ohledně stabilního a bezpečného investičního prostředí v Evropě a Japonsku jsou obě strany pevně odhodlány dosáhnout dohody v této oblasti co nejdříve.

Další informace

ZPRÁVA o dohodě o hospodářském partnerství

Speciální internetové stránky, na kterých jsou k dispozici:

Informativní přehled o dohodě o strategickém partnerství

Sociální média: @Trade_EU

 

*Aktualizováno dne 6. února 2019 v 9:50 hod.

IP/19/785

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar