Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията: Комисията призовава подписалите страни да положат повече усилия

Брюксел, 29 януари 2019 r.

Днес Европейската комисия публикува първите доклади, предоставени от подписалите през октомври 2018 г. Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията страни. Комисията приветства постигнатия успех, но призовава подписалите Кодекса страни да положат повече усилия в хода на подготовката на изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Днес Гугъл, Фейсбук, Туитър, Мозила и търговските сдружения в сектора на рекламата представиха първите си доклади относно мерките, които са предприели, за да се съобразят с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Отбелязан е известен напредък, особено в премахването на фалшиви профили и ограничаването на видимостта на сайтове, разпространяващи дезинформация. При все това до началото на кампанията за изборите за Европейски парламент са необходими допълнителни действия във всички държави — членки на ЕС, за постигане на пълна прозрачност на рекламите с политическо съдържание, за да се гарантира задоволителна достъпност за изследователски цели на данните от платформите и за да се осигури адекватно сътрудничество между тези платформи и отделните държави членки чрез звената за контакт от Системата за бързо предупреждение.

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Подписалите страни предприеха мерки, като например предоставиха на хората нови средства за получаване на повече сведения за източника на дадена новина или реклама. Сега те трябва да гарантират, че всеки гражданин на ЕС разполага с тези средства, да следят ефективността им и непрекъснато да се приспособяват към новите методи на разпространение на дезинформация. Няма време за губене.“ 

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Със стартирането на Европейската изборна мрежа с компетентните органи на ЕС миналата седмица и с днешния доклад задаваме по-високо темпо на всички фронтове, за да осигурим провеждането на свободни и честни избори. Очаквам компаниите да се придържат към думите и ангажиментите си. Времето ни е оскъдно. Налага се да действаме веднага.“

Джулиан Кинг, комисар, отговарящ за Съюза на сигурност, посочи: „Предвид наближаването на изборите за Европейски парламент всеки успех в борбата срещу дезинформацията е ценен, но трябва да напреднем бързо преди май. Не желаем в деня след изборите да се събудим със съзнанието, че е трябвало да направим повече.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, изтъкна: „Фокусът на днешните доклади с право е поставен върху спешни действия като закриването на фалшивите профили. Това е добро начало. Сега очаквам подписалите страни да повишат контрола и да положат допълнителни усилия за докладване, както и да засилят сътрудничеството си с проверителите на факти и изследователската общност. Трябва да сме сигурни, че гражданите ни имат достъп до качествена и обективна информация, позволяваща им информиран избор.“

Според докладите, които обхващат мерки, предприети до 31 декември 2018 г., дейността на онлайн компаниите е по-усъвършенствана и ефикасна в някои области, например при закриването на фалшиви профили и лишаването от средства на разпространителите на дезинформация, но в други — не дотам. Ето какво именно показват докладите:

  • Фейсбук вече предприе или предприема необходимото, за да изпълни всички поети ангажименти, но трябва да осигури повече яснота относно това как ще предостави на потребителите си повече инструменти за контрол и по какъв начин ще засили сътрудничеството си с проверителите на факти и с изследователската общност в целия ЕС.
  • Гугъл направи стъпки за изпълнение на всичките си ангажименти, в частност насочените към подобряване на проверките на рекламите, прозрачност при рекламите с политическо съдържание и предоставяне на информация, помощ и средства на потребителите с цел да имат контрол над дейността си в интернет. При все това някои инструменти са достъпни само в малко на брой държави членки. Комисията призовава интернет търсачката да подкрепи изследователските дейности в по-широк мащаб.
  • Приоритет на Туитър са действията срещу злонамерени лица и закриването на фалшиви или подозрителни профили и автоматични системи/ботове. Въпреки всичко е необходима повече информация за това как тези мерки ще попречат на настойчивите разпространители на дезинформация да популяризират тиутовете си.
  • Мозила скоро ще въведе актуализирана версия на браузъра си, за да блокира по подразбиране проследяването на различни сайтове, но следва да поясни как по-конкретно това ще ограничи изтичането на информация за дейностите на потребителите онлайн, която би могла да се използва в кампании за дезинформация.

Комисията очаква от Гугъл, Фейсбук, Туитър и Мозила да приложат по-систематичен подход, позволяващ редовен и стриктен контрол и оценка въз основа на адекватни данни за резултатите от действията им.

Що се отнася до търговските сдружения, представляващи рекламния сектор (Световната федерация на рекламодателите, Европейската асоциация на комуникационните агенции и Бюрото за интерактивна реклама — Европа), Комисията отбелязва усилията им да популяризират Кодекса, но също така и липсата на корпоративни представители сред подписалите го и подчертава ключовата роля на търговските марки и рекламодателите за лишаване от средства на разпространителите на дезинформация.

По-нататъшни стъпки

Докладите от днес обхващат мерките, предприети от онлайн компаниите и представителите на рекламния сектор до 31 декември 2018 г. През идните дни интернет платформите следва да представят пред Комисията подробен първи месечен отчет за януари 2019 г. Той ще бъде публикуван през февруари 2019 г., като ще последват подобни ежемесечни доклади до май 2019 г. По този начин Комисията ще може да провери наличността на ефективни политики с особен фокус върху справедливото протичане на изборните процеси, предшестващи изборите за Европейски парламент.

До края на 2019 година Комисията ще извърши цялостна оценка след изтичането на периода от 12 месеца от приемането на Кодекса. В случай че резултатите се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи по-нататъшни действия, включително от регулаторен характер.

Контекст

Контролът на прилагането на Кодекса е предвиден в Плана за действие срещу дезинформацията, който Европейският съюз прие миналия декември с цел изграждане на капацитет и укрепване на сътрудничеството между държавите членки и институциите на ЕС при активната борба с дезинформацията и заплахите, произхождащи от нея.

Докладващите страни подписаха на доброволен принцип Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията през октомври 2018 г. Кодексът има за задача постигането на целите, изложени в съобщението на Комисията, представено през април 2018 г., като предвижда широк спектър от задължения, разпределени в пет области:

  • Прекъсване на приходите от реклама към профили и уебсайтове, които манипулират фактите, и предоставяне на рекламодателите на адекватни средства за защита и сведения относно уебсайтовете, разпространяващи дезинформация.
  • Публично оповестяване на рекламата с политическо съдържание и усилия за оповестяването на тематично ориентираната реклама.
  • Ясна и достъпна за обществеността политика относно идентичността и ботовете в интернет и мерки за закриване на фалшивите профили.
  • Осведомяване и предоставяне на инструменти, които да помогнат на хората да направят информиран избор, и улеснен достъп до различни гледни точки по въпроси от обществен интерес, като се дава предимство на надеждните източници.
  • Предоставяне на изследователите на съобразен с неприкосновеността на личните данни достъп до информация, за да могат да проследяват и да разберат по-добре разпространението на дезинформация и последиците от нея.

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията е тясно свързан с препоръката, включена в пакета от мерки за изборите, който председателят Юнкер представи в речта си за състоянието на Съюза през 2018 г., и цели осигуряването на свободни, честни и сигурни избори за Европейски парламент. Мерките включват повишаване на прозрачността на рекламата с политическо съдържание в интернет и възможност за налагане на санкции за незаконно използване на лични данни с цел умишлено да се повлияе върху резултата от изборите за Европейски парламент. Държавите членки се насърчават да създадат национални мрежи за изборно сътрудничество, състоящи се от съответните национални органи (избирателни органи и органи в областта на киберсигурността, защитата на данни и правоприлагането), и да определят звено за контакт, което да участва в мрежа за изборно сътрудничество на европейско равнище. Първото заседание на европейско равнище се проведе на 21 януари 2019 г.

За повече информация

Въпроси и отговори

Доклади на подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията страни

Съобщение за медиите: Европа, която закриля: ЕС засилва действията за борба с дезинформацията

Фактологична справка: План за действие за борба с дезинформацията

Съобщение относно борбата с дезинформацията, разпространявана онлайн: европейски подход

Уебсайт “EU vs disinfo”

 

IP/19/746

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar