Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pripravnost za Brexit: Europska komisija donijela posljednji skup izvanrednih mjera u slučaju izostanka dogovora za studente u okviru programa Erasmus+, pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i proračun EU-a

Bruxelles, 30. siječnja 2019.

S obzirom na sve veću opasnost da će Ujedinjena Kraljevina 30. ožujka ove godine napustiti EU bez postignutog dogovora (scenarij bez dogovora), Europska komisija danas je donijela posljednji skup prijedloga o izvanrednim mjerama u području programa Erasmus+, koordinacije sustava socijalne sigurnosti i proračuna EU-a.

Donijela ih je kao odgovor na pozive Europskog vijeća (članak 50.) iz studenoga i prosinca 2018. da se pojača pripravnost na svim razinama te nakon donošenja Akcijskog plana za izvanredne situacije 19. prosinca 2018., uključujući više zakonodavnih mjera, i prošlotjednih prijedloga o izvanrednim mjerama u području ribarstva EU-a. Prijedlozi su dopuna opsežnim pripremama za izvanredne situacije na kojima Komisija radi od prosinca 2017., kao što je navedeno u prethodnim komunikacijama o pripravnosti.

Današnjim bi se mjerama osiguralo da u scenariju bez dogovora:

– mladi iz EU-a i Ujedinjene Kraljevine koji sudjeluju u programu Erasmus+ 30. ožujka 2019. mogu ostati i dovršiti program bez prekida;

– tijela država članica EU-a nastave uzimati u obzir razdoblja osiguranja, (samo)zaposlenosti ili boravka u Ujedinjenoj Kraljevini prije povlačenja pri izračunu davanja iz sustava socijalne sigurnosti, kao što su mirovine;

– korisnici financiranja EU-a nastave primati plaćanja na temelju postojećih ugovora, pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina i dalje ispunjava svoje financijske obveze u okviru proračuna EU-a. To je pitanje odvojeno od pitanja financijske nagodbe između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.

Važno je napomenuti da se tim mjerama neće i ne može ublažiti ukupni učinak izostanka dogovora niti se njima ni na koji način nadoknađuje nedostatak pripravnosti, a ne nadomještaju se ni koristi članstva u EU-u ni uvjeti prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno u Sporazumu o povlačenju.

Današnji su prijedlozi privremeni, ograničenog opsega i EU će ih jednostrano donijeti. U njima su uzete u obzir rasprave s državama članicama. Komisija će nastaviti podupirati države članice u radu na pripravnosti, a i sama ulaže veće napore, primjerice organiziranjem posjeta svim glavnim gradovima 27 država članica EU-a.

Zaštita prava sudionika programa Erasmus+

Erasmus+ jedan je od vodećih programa EU-a. Na dan 30. ožujka u programu Erasmus+ u Ujedinjenoj Kraljevini sudjelovat će 14 000 mladih ljudi iz 27 država članica (uključujući studente, pripravnike u visokom obrazovanju te u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, učenike i obrazovno osoblje), a 7000 takvih sudionika programa bit će u nekoj od 27 država članica EU-a. U scenariju bez dogovora oni neće moći završiti semestar programa Erasmus+ i možda više neće ispunjavati uvjete za dodjelu stipendija. Današnjim se prijedlogom želi zajamčiti da u takvom scenariju studenti i pripravnici koji u inozemstvu sudjeluju u programu Erasmus+ u trenutku povlačenja Ujedinjene Kraljevine mogu završiti studij i nastaviti primati relevantna financijska sredstva ili stipendije. 

Zaštita prava građana u području socijalne sigurnosti 

Komisija je dosljedno davala do znanja da prava građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i državljana Ujedinjene Kraljevine u EU-u moraju biti na prvome mjestu. Oni ne bi smjeli plaćati cijenu Brexita. Današnjim se prijedlogom nastoji zajamčiti da u scenariju bez dogovora budu zaštićena prava osoba koje su se koristile pravom na slobodno kretanje prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine. Ta se prava odnose na razdoblja osiguranja, (samo)zaposlenost ili boravak u Ujedinjenoj Kraljevini prije povlačenja. Primjerice, ako je državljanin neke od 27 država članica 10 godina radio u Ujedinjenoj Kraljevini prije Brexita, to bi razdoblje nadležna tijela u državi članici njegova umirovljenja trebala uzeti u obzir pri izračunu mirovine.

Predloženom uredbom jamči se da će država članica i dalje primjenjivati temeljna načela koordinacije sustava socijalne sigurnosti EU-a, odnosno načela jednakog postupanja, preuzimanja činjenica i zbrajanja razdoblja. Današnjim se prijedlogom ni u kojem slučaju ne nadomještaju bitne prednosti Sporazuma o povlačenju, kako je dogovoreno 14. studenoga. Njime nisu obuhvaćena prava stečena nakon 29. ožujka 2019., izvoznost novčanih davanja, nastavak pružanja davanja u naravi za slučaj bolesti ni pravila o mjerodavnom zakonodavstvu.

Zaštita korisnika proračuna EU-a

Kako je više puta istaknuto, svih 28 država članica trebalo bi poštovati obveze koje su preuzele. To vrijedi i za scenarij bez dogovora u kojem će se od Ujedinjene Kraljevine očekivati da poštuje sve obveze preuzete tijekom članstva u EU-u. 

Današnji prijedlog EU-u omogućuje da u scenariju bez dogovora ispuni svoje obveze i u 2019. nastavi izvršavati plaćanja korisnicima iz Ujedinjene Kraljevine na temelju potpisanih ugovora i odluka donesenih prije 30. ožujka 2019., pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina poštuje svoje obveze u okviru proračuna za 2019. i prihvati potrebne revizijske provjere i kontrole. Time bi se pridonijelo ublažavanju znatnog utjecaja scenarija bez dogovora u velikom broju područja koja se financiraju sredstvima EU-a, poput istraživanja, inovacija ili poljoprivrede. 

To je odvojeno pitanje koje ne utječe na financijsku nagodbu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u scenariju bez trgovanja.

Sljedeći koraci

Europska komisija blisko će surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi osigurala donošenje predloženih zakonodavnih akata i njihovo stupanje na snagu do 30. ožujka 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću naglašava važnost da delegirani akti što prije stupe na snagu. 

Kontekst

Pregovarači Komisije i Ujedinjene Kraljevine dogovorili su 14. studenoga 2018. uvjete Sporazuma o povlačenju. Komisija je 22. studenoga 2018. odobrila završeni Sporazum o povlačenju. Europsko vijeće (članak 50.) potvrdilo je 25. studenoga 2018. Sporazum o povlačenju te je pozvalo Komisiju, Europski parlament i Vijeće da poduzmu potrebne mjere kako bi se zajamčilo stupanje Sporazuma na snagu 30. ožujka 2019. i time uredno povlačenje. Još nije sigurno hoće li Ujedinjena Kraljevina ratificirati Sporazum o povlačenju.

Komisija je 5. prosinca 2018. donijela dva prijedloga odluka Vijeća o potpisivanju i sklapanju Sporazuma o povlačenju. Da bi Sporazum o povlačenju stupio na snagu, Vijeće mora odobriti potpisivanje teksta u ime Unije, a Europski parlament potom mora dati svoju suglasnost prije nego što ga Vijeće sklopi. Ujedinjena Kraljevina ratificirat će Sporazum o povlačenju u skladu s vlastitim ustavnim odredbama.

Komisijin cilj i prioritet i dalje je ratifikacija Sporazuma o povlačenju. Kako je naglašeno u prvoj Komunikaciji Komisije o pripravnosti za Brexit od 19. srpnja 2018., odluka Ujedinjene Kraljevine o napuštanju Europske unije izazvat će znatne poremećaje ma kakav bio scenarij izlaska.

Dionici te nacionalna tijela i tijela EU-a stoga se trebaju pripremiti za dva moguća glavna scenarija:

  • ako se sporazum o povlačenju ratificira prije 30. ožujka 2019., pravo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj 1. siječnja 2021., tj. nakon prijelaznog razdoblja od 21 mjeseca. Sporazum o povlačenju obuhvaća mogućnost jednog produljenja prijelaznog razdoblja od najviše jedne odnosno dvije godine; 
  • ako se sporazum o povlačenju ne ratificira prije 30. ožujka 2019., neće biti prijelaznog razdoblja i pravo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od 30. ožujka 2019. To je takozvani scenarij „bez dogovora” ili „neuređeni izlazak”.

Komisija je ove godine objavila 88 sektorskih obavijesti o pripravnosti kako bi informirala javnost o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine ako se ne sklopi sporazum o povlačenju. Te su obavijesti dostupne na svim službenim jezicima EU-a. Uz današnje prijedloge, Komisija je dosad donijela 18 zakonodavnih prijedloga u kontekstu pripravnosti za Brexit i izvanredne situacije. Komisija je održala i tehničke rasprave na razini EU-27 o općim pitanjima pripravnosti, ali i o posebnim sektorskim, zakonskim i administrativnim mjerama pripravnosti. Slajdovi s tih tehničkih seminara dostupni su na internetu. Komisija je također započela s posjetima 27 država članica EU-a kako bi osigurala pravovremeni tijek nacionalnih priprema za izvanredne situacije i prema potrebi razjasnila postupak pripravnosti.

 

Dodatne informacije:

Zbirka danas donesenih tekstova

Pitanja i odgovori o Komisijinu „Akcijskom planu za izvanredne situacije” od 19. prosinca 2018.

Web-mjesto Europske komisije o pripravnosti za Brexit (uključujući „Obavijesti o pripravnosti za Brexit”).

Slajdovi o pripravnosti

IP/19/743

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar