Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vizumska politika EU: Komisija pozdravlja dogovor za okrepitev vizumskih pravil EU

Bruselj, 20. februarja 2019

*

Danes so države članice podprle dogovor Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu Komisije za posodobitev skupne vizumske politike EU s prilagoditvijo pravil spreminjajočim se varnostnim vprašanjem, izzivom, povezanim z migracijami, in novim priložnostim, ki jih ponuja tehnološki razvoj. Z dogovorjenimi spremembami bodo zakoniti potniki lažje pridobili vizum za vstop v Evropo, kar bo spodbujalo turizem, trgovino in poslovanje, hkrati pa se bo okrepila varnost in zmanjšalo tveganje nedovoljenih migracij.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je podporo pozdravil z besedami: „Pozdravljam dogovor o tej pomembni zadevi. Nova vizumska pravila bodo olajšala potovanje milijonom zakonitih potnikov, ki vsako leto obiščejo EU ter spodbujajo našo potovalno in turistično industrijo. Z njimi se bodo obenem izboljšali in okrepili varnostni standardi, da bi se omogočilo odkrivanje tistih, ki ogrožajo varnost ali nimajo pravice vstopiti v EU. Nova pravila nam bodo poleg tega omogočila uporabo naše vizumske politike v sodelovanju s tretjimi državami pri vračanju in ponovnem sprejemu migrantov brez urejenega statusa.“

Nova pravila vključujejo zlasti naslednje:

  • Prožnejše postopke: potniki bodo v nasprotju s sedanjimi tremi meseci lahko vlogo predložili do šest mesecev pred načrtovanim potovanjem (oziroma devet mesecev pri pomorščakih), v večini primerov neposredno iz države prebivališča. Če je to na voljo, lahko vlogo izpolnijo in podpišejo tudi elektronsko. Mladoletniki, stari med 6 in 18 let, so lahko oproščeni vizumske takse.
  • Vizume za večkratni vstop z daljšo veljavnostjo: z uvedbo skupnih obveznih pravil lahko redni potniki z dobro vizumsko zgodovino vizume za večkratni vstop prejemajo za postopno vse daljše obdobje od enega do največ pet let, zaradi česar bodo vložniki in države članice prihranili čas in denar. Pri tem se bo v vseh primerih temeljito in večkrat preverjalo, ali potniki izpolnjujejo pogoje za vstop.
  • Dodatna sredstva za okrepitev varnosti: zaradi znatnega povečanja stroškov obravnavanja vlog v zadnjih letih se bo nekoliko zvišala vizumska taksa, in sicer s 60 evrov na 80 evrov. To skromno zvišanje bo državam članicam omogočilo, da ohranijo ustrezno raven konzularnega osebja po vsem svetu za zagotavljanje okrepljenih varnostnih preverjanj, omogočilo pa bo tudi nadgradnjo opreme IT in programske opreme, pri tem pa ne bo predstavljalo ovire za prosilce za vizum.
  • Izboljšanje sodelovanja pri ponovnem sprejemu: pogoje za obdelavo vlog za izdajo vizuma je mogoče prilagoditi glede na to, ali tretja država zadovoljivo sodeluje na področju vračanja in ponovnega sprejema migrantov brez urejenega statusa, med drugim v zvezi z najdaljšim časom za obravnavo vlog, obdobjem veljavnosti izdanih vizumov, višino vizumske takse in oprostitvijo plačila take takse za nekatere potnike.

Naslednji koraki

Evropski parlament in Svet sta 29. januarja dosegla začasni dogovor o predlogu Komisije za posodobitev vizumske politike EU. Danes so dogovor potrdile države članice, zdaj pa ga mora podpreti še Evropski parlament. Evropski parlament in Svet bosta nato morala uradno sprejeti Uredbo. Sprejeto besedilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, nova pravila pa se bodo začela uporabljati šest mesecev pozneje.

Obenem potekajo pogajanja o predlogu Komisije za nadgradnjo vizumskega informacijskega sistema (podatkovna baza z informacijami o osebah, ki oddajo vloge za schengenski vizum). Ta nadgradnja je prav tako del reforme skupne vizumske politike EU, njen cilj pa je bolje zavarovati zunanje meje EU.

Ozadje

Turistična in potovalna industrija ima ključno vlogo v evropskem gospodarstvu, saj predstavlja približno 10 % BDP EU. Države članice EU so med vodilnimi svetovnimi turističnimi destinacijami, vendar lahko dolgotrajni in okorni postopki turiste odvračajo od potovanja v Evropo. To naložbe in porabo preusmerja v druge države ter negativno vpliva na gospodarstvo EU. Po drugi strani je treba koristi potovanja z vizumi uravnotežiti z ukrepi za ustrezno odzivanje na sedanje ter prihodnje varnostne in migracijske izzive.

Skupna vizumska politika EU olajšuje potovanje v EU za turistične in poslovne namene, kar prispeva h gospodarstvu in rasti v EU ter k medosebnim stikom in izmenjavam na področju kulture. Samo v letu 2017 je bilo izdanih več kot 14 milijonov schengenskih vizumov za kratkoročno bivanje (glej najnovejše statistične podatke o schengenskih vizumih).

Trenutna vizumska pravila so določena v vizumskem zakoniku in segajo v leto 2010. Od takrat se je okolje, v katerem deluje vizumska politika, bistveno spremenilo. V zadnjih letih se EU spoprijema z vse večjimi varnostnimi vprašanji ter izzivi, povezanimi z migracijami, nove priložnosti, ki izhajajo iz tehnološkega razvoja, pa zahtevajo posodobitev vizumske politike, da bi ta še naprej ustrezala svojemu namenu. Zato je Komisija marca 2018 predlagala posodobitev skupne vizumske politike EU in revizijo vizumskega zakonika.

Vizumska obveznost za potovanje v schengensko območje trenutno velja za 105 tretjih držav in subjektov (celoten seznam je na voljo tukaj). Na splošno velja, da vizum za kratkoročno bivanje, ki ga je izdala ena od schengenskih držav, imetniku daje pravico, da potuje po ozemlju 26 schengenskih držav največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Več informacij

Informativni pregled: krepkejša, učinkovitejša in varna vizumska politika EU

IP/19/721

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar