Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Trajnostnost: Komisija predstavlja dokument za razpravo o bolj trajnostni Evropi do leta 2030

Bruselj, 30. januarja 2019

V okviru razprave o prihodnosti Evrope, ki se je začela z belo knjigo Komisije z dne 1. marca 2017, je Komisija danes objavila dokument za razpravo o trajnostni Evropi do leta 2030.

Današnji dokument je bil napovedan kot nadaljevanje govora o stanju v Uniji predsednika Junckerja iz leta 2017. Je del trdne zaveze EU, da bo dosegla cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, vključno s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah. Dokument vsebuje pregled izzivov za Evropo v vsej njihovi raznolikosti ter predstavlja ponazoritvene scenarije za prihodnost. Usmerjati skuša razpravo o tem, kako bi lahko te cilje čim bolje dosegli in kako bi lahko Evropska unija do leta 2030 k njim čim bolj prispevala. Na podlagi dosežkov zadnjih let je v teh scenarijih poudarjeno, da se ne smemo ustaviti, če naj bi EU in svet zagotovila trajnostno prihodnost za dobrobit državljanov.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je ob tem dejal: „Trajnostni razvoj se začne in konča pri ljudeh. Gre za to, da naredimo naše gospodarstvo in družbo trajnostno in obenem uspešno. Tako bomo lahko ohranili svoj način življenja, svojim otrokom in vnukom pa omogočili boljše življenje, več enakosti, zdravo naravno okolje ter uspešno, okolju prijazno in vključujoče gospodarstvo. Smo pred težko nalogo: obvarovati moramo planet za vse ljudi. Evropa lahko ima pri tem vodilno vlogo in bi jo tudi morala imeti.

Podpredsednik Komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, Jyrki Katainen je povedal: „Trajnostnost je v evropskih genih. Zagotoviti moramo, da bodo imeli prihodnji rodovi enake ali boljše možnosti, kot smo jih imeli mi, hkrati pa se zavedati, da so viri našega planeta omejeni. Pri tem pomagata naložbeni načrt za Evropo, ki omogoča sodelovanje z zasebnim sektorjem, in akcijski načrt za trajnostno financiranje, ki ustvarja nov trg za trajnostne naložbe. Če bomo posodobili svojo družbo na vključujoč način, v celoti sprejeli krožno gospodarstvo in izkoristili nove tehnologije, kot je umetna inteligenca, si bomo lahko prizadevali za podnebno nevtralnost in otrokom zapustili planet v boljšem stanju, kot je zdaj.“

EU je v zadnjih letih prevzela vodilno vlogo na področju trajnostnosti. Ima najvišje socialne in okoljske standarde, podpira tudi Pariški sporazum o podnebnih spremembah in inovativne zamisli, kot je krožno gospodarstvo. Junckerjeva Komisija prednostne naloge trajnostnega razvoja že od začetka mandata vključuje v vse svoje politike.

Toda EU se, podobno kot ostali svet, srečuje z vedno novimi zapletenimi in nujnimi izzivi, zlasti v zvezi s svojim dolgom do okolja in podnebnimi spremembami, demografskimi spremembami, migracijami, neenakostjo, ekonomsko in socialno konvergenco ter pritiskom na javne finance. Poleg tega rastoče skušnjave izolacionizma in nacionalizma kažejo, da se vse preveč Evropejcev ne čuti dovolj zaščitenih v tem svetu, ki se hitro spreminja. Pred dejstvi si ne moremo zatiskati oči, a ne smemo se jih bati, temveč nam morajo biti v navdih.

V današnjem dokumentu za razpravo je poudarek na ključnih temeljih politike za trajnostni prehod. Med njimi so: preiti z linearnega na krožno gospodarstvo, popraviti neravnovesja v našem prehranskem sistemu, omogočiti, da bodo naša energija, stavbe in mobilnost primerne za prihodnost, ter poskrbeti, da bo ta prehod pravičen, ne da bi kdo ostal prezrt. Veliko pozornosti je v dokumentu posvečene tudi horizontalnim dejavnikom, ki morajo biti podlaga za trajnostni prehod. Mednje spadajo izobraževanje, znanost, tehnologija, raziskave, inovacije in digitalizacija, financiranje, cene, davki in konkurenca, odgovorno vodenje poslov, družbena odgovornost podjetij in novi poslovni modeli, odprta trgovina, ki temelji na pravilih, ter zagotavljanje upravljanja in skladnosti politik na vseh ravneh. V zaključku dokumenta je poudarjeno, kako pomembno je, da utremo pot trajnostnemu prehodu na svetovni ravni, saj bodo naše politike le malo zalegle, če bodo drugi na planetu ravnali nasprotno.

V tem dokumentu so predstavljeni trije scenariji, ki naj bi spodbudili razpravo o tem, kako doseči cilje trajnostnega razvoja v EU. Scenariji so ponazoritveni: nudijo različne zamisli in spodbude za razpravo in razmišljanje. Končni izid bo najbrž kombinacija nekaterih elementov iz vseh treh. Ti trije scenariji so:

  1. krovna strategija EU za cilje trajnostnega razvoja, ki bi usmerjala ukrepe EU in držav članic;
  2. Komisija bi stalno vključevala cilje trajnostnega razvoja v vse ustrezne politike EU, ne bi pa terjala ukrepov od držav članic;
  3. več poudarka na zunanjem delovanju ter združitev sedanjih visokih ciljev glede trajnostnosti na ravni EU.

Ozadje

Generalna skupščina Združenih narodov je 25. septembra 2015 sprejela 17 ciljev trajnostnega razvoja, da bi odpravila revščino, varovala planet in zagotovila blagostanje za vse. Ti cilji so del nove agende trajnostnega razvoja, t. i. agende 2030. Vsak od teh 17 ciljev ima konkretne ciljne vrednosti (skupno 169), ki jih je treba doseči do leta 2030. EU je imela vodilno vlogo pri sprejetju agende 2030 in njenih ciljev trajnostnega razvoja.

Komisija je 22. novembra 2016 kot odziv na agendo 2030 sprejela sporočilo z naslovom Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope. V sporočilu je predstavljeno, kako EU prispeva k agendi 2030, in izpostavljene so ključne politike EU za vsakega od 17 ciljev trajnostnega razvoja. V njem je tudi pojasnjeno, kako k svetovni agendi za leto 2030 prispeva 10 prednostnih nalog te Komisije za obdobje 2014–2019. V sporočilu je bila napovedana tudi vzpostavitev večdeležniške platforme na visoki ravni pod predsedstvom prvega podpredsednika Fransa Timmermansa. Platforma ima vlogo pri nadaljnjih ukrepih in izmenjavi dobrih praks pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Predsednik Komisije je 13. septembra 2017 v pismu o nameri, priloženem govoru o stanju v Uniji, napovedal dokument za razpravo z naslovom „Za trajnostno Evropo do leta 2030“ o nadaljnjih ukrepih v zvezi s cilji trajnostnega razvoja, vključno s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah.

Današnjemu dokumentu za razpravo je priložen podroben sklop prilog s pregledom uspešnosti in nedavnih ukrepov, ki jih je EU sprejela v zvezi s cilji trajnostnega razvoja. Priložen je tudi prispevek večdeležniške platforme EU na visoki ravni.

Več informacij

Informativni pregled: Za trajnostno Evropo do leta 2030

Dokument za razpravo: Za trajnostno Evropo do leta 2030

Priloge k današnjemu dokumentu za razpravo:

Delovni dokument služb Komisije: Poročilo EU o usklajenosti politike za razvoj za leto 2019

Bela knjiga o prihodnosti Evrope (1. marca 2017) in prejšnji dokumenti za razpravo

Poročilo Eurostata o spremljanju ciljev trajnostnega razvoja

Čist planet za vse: strategija za podnebno nevtralno Evropo do leta 2050

IP/19/701

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar