Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Förmögenhetsförhållanden för internationella par – nya regler börjar gälla i 18 EU-länder i dag

Bryssel den 29 januari 2019

Från och med i dag gäller tydligare EU-regler för förmögenhetsförhållanden för internationella gifta par och registrerade partner.

De nya reglerna gäller vid skilsmässa eller dödsfall och ska få slut på parallella och ibland motstridiga förfaranden i olika EU-länder, till exempel om fastigheter eller bankkonton. Reglerna kommer alltså att skapa större rättslig klarhet för internationella par.

Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans menar att de nya reglerna är goda nyheter för de allt fler internationella paren i EU.

– Det handlar om att tusentals par ska kunna känna sig säkra på vad som händer med deras tillgångar om de skiljer sig eller någon av dem dör. Jag är säker på att reglerna kommer att hjälpa många par i sådana svåra situationer.


Enligt kommissionären för rättsliga frågor, Vera Jourová, kommer det att bli lättare och billigare att dela upp gemensamma tillgångar med de nya reglerna.

– Över 16 miljoner internationella par kan dra nytta av mycket tydligare förfaranden vid skilsmässa eller dödsfall. De kommer att kunna spara cirka 350 miljoner euro i advokatkostnader varje år. Jag uppmuntrar de återstående medlemsländerna att ansluta sig till det fördjupade samarbetet för att hjälpa alla internationella par i EU.


Eftersom det inte gick att nå enhällighet bland alla medlemsländer kommer reglerna att gälla i 18 länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Kroatien, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

De nya reglerna

  • klargör vilken nationell domstol som har behörighet att hjälpa paren att hantera sina förmögenhetsförhållanden eller fördela tillgångarna vid skilsmässa, separation eller dödsfall
  • klargör vilken lagstiftning som har företräde när flera länders lagstiftningar kan tillämpas i ärendet
  • gör det lättare att erkänna och verkställa domar om förmögenhetsförhållanden från ett EU-land i andra EU-länder.

De 18 medlemsländer som deltar i det fördjupade samarbetet står för 70 procent av EU:s befolkning och de flesta internationella par som bor i EU. De länderna antog de nya reglerna i juni 2016 som ett led i det fördjupade samarbetet. De återstående EU-länderna får ansluta sig när de vill.

De länder som inte deltar kommer att fortsätta att tillämpa sin nationella lagstiftning (inklusive sina regler om internationell privaträtt) i ärenden som rör makars förmögenhetsförhållanden och förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.

Bakgrund

Med ett fördjupat samarbete kan en grupp på minst nio medlemsländer anta åtgärder om de 28 medlemsländerna inte kan enas i en fråga. De andra EU-länderna får ansluta sig till det fördjupade samarbetet när de vill (artikel 331 i EUF-fördraget).

Den 16 mars 2011 antog kommissionen två förslag till förordningar för handläggning av förmögenhetsförhållanden för internationella par, en för gifta par och en för registrerade partnerskap. Tanken var att komplettera EU:s regelverk för rättsligt samarbete på familjerättens område. Förslagen måste antas med enhällighet i rådet. I december 2015 drog rådet slutsatsen att det inte gick att nå enhällighet bland de 28 medlemsländerna.

17 medlemsländer bad därför kommissionen att föreslå ett fördjupat samarbete mellan dem när det gäller förmögenhetsförhållanden för internationella par som omfattar både äktenskap och registrerade partnerskap. Cypern anslöt sig till det fördjupade samarbete i ett senare skede. I mars 2016 lade kommissionen fram de två förslagen igen med hänsyn till den politiska överenskommelsen i rådet. Den 24 juni 2016 antog rådet båda förordningarna. 

Läs mer

EU-regler om förmögenhetsförhållanden för internationella par – faktablad

EU-regler om förmögenhetsförhållanden för internationella gifta par och registrerade partner – pressmeddelande

Rådets beslut (EU) 2016/954 av den 9 juni 2016 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar frågor om såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden

Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Läs mer om familjerätt

IP/19/681

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar