Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Premoženjska razmerja mednarodnih parov v Evropi: v 18 državah članicah se od danes uporabljajo nova pravila

Bruselj, 29. januarja 2019

Od danes se uporabljata uredbi EU, ki pojasnjujeta pravila, ki se uporabljajo za ureditve premoženjskih razmerij v mednarodnih zakonskih zvezah ali registriranih partnerskih skupnostih.

Uredbi določata jasna pravila v primeru razveze zakonske zveze ali smrti ter preprečujeta vzporedne in morebitne navzkrižne postopke v različnih državah članicah, na primer glede premoženja ali bančnih računov. Mednarodnim parom bosta torej prinesli večjo pravno jasnost.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Začetek uporabe teh uredb je dobra novica za vse večje število mednarodnih parov v Evropi. Njun namen je na tisoče evropskim parom zagotoviti pravno varnost o tem, kaj se zgodi z njihovim premoženjem v primeru razveze ali smrti zakonca. Prepričan sem, da bosta uredbi v pomoč številnim evropskim parom v takih težkih časih.“

Evropska komisarka za pravosodje Vera Jourová je povedala: „Ta nova pravila bodo olajšala in pocenila delitev skupnega premoženja in ljudem v težkih razmerah prinesla nekaj olajšanja. Jasni postopki v primeru razveze ali smrti partnerja bodo koristili več kot 16 milijonom mednarodnih parov. Prihranki pri pravnih stroških bodo vsako leto znašali približno 350 milijonov evrov. Preostale države članice pozivam, da se pridružijo okrepljenemu sodelovanju v korist vseh mednarodnih parov po vsej EU.“

Ker ni bilo mogoče doseči soglasja vseh držav članic, se bodo pravila uporabljala v 18 državah članicah: Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, v Češki, Finski, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu, na Malti, na Nizozemskem, Portugalskem, v Sloveniji, Španiji in na Švedskem.

Novi uredbi bosta:

  • razjasnili, katero nacionalno sodišče je pristojno, da parom pomaga pri upravljanju premoženja, v primeru razveze, ločitve ali smrti pa pri razdelitvi premoženja,
  • pojasnili, katero nacionalno pravo prevlada, če bi se lahko uporabljala pravila več držav;
  • olajšala priznavanje in izvrševanje sodbe o premoženjskih zadevah iz ene države članice v drugi državi članici.

18 držav članic, ki so se pridružile okrepljenemu sodelovanju, predstavlja 70 % prebivalstva EU in večino mednarodnih parov, ki živijo v Evropski uniji. Te države članice so sprejele uredbi junija 2016 v okviru okrepljenega sodelovanja. Preostale države članice se lahko uredbama pridružijo, kadar koli želijo.

Nesodelujoče države članice bodo še naprej uporabljale svoje nacionalno pravo (vključno s pravili o mednarodnem zasebnem pravu) za čezmejne primere na področju premoženjskih razmerij med zakoncema in premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti.

Ozadje

Okrepljeno sodelovanje omogoča sprejetje ukrepov skupini vsaj devetih držav, kadar vseh 28 držav članic o njih ne doseže dogovora. Druge države članice EU imajo pravico, da se vključijo v okrepljeno sodelovanje, ko to želijo (člen 331 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Komisija je 16. marca 2011 sprejela dva predloga uredb o premoženjskih razmerjih mednarodnih parov: enega o poročenih parih in drugega o registriranih partnerskih skupnostih. Z njima naj bi se dopolnil okvir instrumentov EU za pravosodno sodelovanje na področju družinskega prava. Predloga bi morala biti soglasno sprejeta v Svetu. Svet je decembra 2015 sklenil, da ni mogoče doseči soglasja med 28 državami članicami.

17 držav članic je od Komisije prosilo za okrepljeno sodelovanje na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, vključno z zakonskimi zvezami in registriranimi partnerskimi skupnostmi. Ciper se je okrepljenemu sodelovanju pridružil pozneje. Komisija je marca 2016 ponovno predstavila predloga, pri čemer je upoštevala politični dogovor, dosežen v Svetu. Svet je 24. junija 2016 sprejel obe uredbi. 

Več informacij

Informativni pregled: Predpisi EU o premoženjskih razmerjih mednarodnih parov

Uredbi EU o premoženjskih razmerjih za mednarodne pare, ki zajemata tako zakonske zveze kot registrirane partnerske skupnosti

Sklep Sveta (EU) 2016/954 z dne 9. junija 2016 o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti

Uredba Sveta (EU) 2016/1103 z dne 24. junija 2016 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Uredba Sveta (EU) 2016/1104 z dne 24. junija 2016 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti

Več informacij o družinskem pravu

IP/19/681

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar