Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Turto teisiniai režimai tarptautinėms poroms Europoje. Nuo šiandien 18-oje valstybių narių taikomos naujos taisyklės

Briuselis, 2019 m. sausio 29 d.

Nuo šiandien taikomi ES reglamentai, kuriuose išaiškinamos santuoką sudariusioms arba partnerystę įregistravusioms tarptautinėms poroms taikomos turto teisinių režimų ES taisyklės.

Šiais reglamentais nustatomos aiškios taisyklės, taikytinos santuokos nutraukimo arba mirties atveju, padėsiančios išvengti teismo procesų, pavyzdžiui, susijusių su turtu ar banko sąskaitomis, dubliavimo ir galimai nesuderinamų teismo procesų valstybėse narėse. Trumpai tariant, tarptautinėms poroms bus užtikrintas didesnis teisinis aiškumas.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šių reglamentų įsigaliojimas yra gera naujiena tarptautinėms poroms Europoje, kurių vis daugėja. Tūkstančiams Europos porų išaiškinama, kas nutiktų jų turtui santuokos nutraukimo atveju arba vienam iš jų mirus. Esu įsitikinęs, kad šios taisyklės daugeliui Europos porų padės pakelti tokius gyvenimo išbandymus.“

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Vĕra Jourová teigė: „Šios naujosios taisyklės padės lengviau ir pigiau padalyti bendrą turtą ir palengvinti padėtį. Daugiau kaip 16 mln. tarptautinių porų santuokos nutraukimo ar partnerio mirties atveju galės naudotis aiškiomis procedūromis. Be to, kasmet jos nepatirs apie 350 mln. EUR teisinių išlaidų. Raginu likusias valstybes nares prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo visų tarptautinių porų visoje ES labui.“

Kadangi visų valstybių narių vieningumo pasiekti nepavyko, taisyklės bus taikomos 18-oje valstybių narių: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kipre, Čekijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Švedijoje.

Naujaisiais reglamentais bus:

  • išaiškinta, kuris nacionalinis teismas yra kompetentingas padėti poroms valdyti turtą arba paskirstyti jį santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ar mirties atveju;
  • išaiškinta, kurios šalies nacionalinei teisei tenka viršenybė, jei gali būti taikomos kelių šalių taisyklės;
  • sudarytos palankesnės sąlygos vienoje valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą dėl turto pripažinti ir vykdyti kitoje valstybėje narėje.

18-oje valstybių narių, prisijungusių prie tvirtesnio bendradarbiavimo, gyvena 70 proc. ES gyventojų, taigi ir dauguma Europos Sąjungoje gyvenančių tarptautinių porų. Šios valstybės narės reglamentus priėmė 2016 m. birželio mėn., vykdydamos tvirtesnį bendradarbiavimą. Likusios valstybės narės prie abiejų reglamentų gali prisijungti bet kuriuo metu.

Nedalyvaujančios valstybės narės tarptautinėse situacijose, susijusiose su sutuoktinių turto teisiniais režimais ir partnerystę įregistravusių porų turtinėmis pasekmėmis, toliau taikys nacionalinę teisę (įskaitant savas taisykles dėl tarptautinės privatinės teisės).

Pagrindiniai faktai

Tvirtesnis bendradarbiavimas suteikia galimybę ne mažiau kaip devynių valstybių narių grupei priimti priemones, jei nepavyksta susitarti visoms 28 valstybėms narėms. Kitos ES valstybės narės turi teisę bet kada prisijungti prie tvirtesnio bendradarbiavimo (SESV 331 straipsnis).

2011 m. kovo 16 d. Komisija priėmė du pasiūlymus dėl reglamentų, susijusių su tarptautinių porų turto teisiniais režimais: vieną, skirtą santuoką sudariusioms, ir vieną, skirtą partnerystę įregistravusioms poroms. Jais buvo siekiama papildyti ES teisminio bendradarbiavimo šeimos teisės srityje priemonių sistemą. Taryba pasiūlymus turėjo priimti vieningai. 2015 m. gruodžio mėn. Taryba padarė išvadą, kad 28 valstybių narių vieningumo pasiekti neįmanoma.

17 valstybių narių paprašė Komisijos leisti tvirčiau bendradarbiauti tarpusavyje tarptautinių porų – tiek sudariusių santuoką, tiek įregistravusių partnerystę – turto teisinių režimų srityje. Vėliau prie tvirtesnio bendradarbiavimo prisijungė Kipras. 2016 m. kovo mėn. Komisija vėl pateikė du pasiūlymus, kuriuose atsižvelgta į Taryboje pasiektą politinį susitarimą. 2016 m. birželio 24 d. Taryba priėmė abu reglamentus. 

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė ES reglamentai dėl tarptautinių porų turto teisinių režimų

ES reglamentai dėl tarptautinių porų – tiek sudariusių santuoką, tiek įregistravusių partnerystę – turto teisinių režimų

2016 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/954, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tarptautinių porų turto teisiniam režimui (sutuoktinių turto teisiniam režimui ir registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms) taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo srityje

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1103, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų sutuoktinių turto teisinių režimų klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1104, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje

Daugiau informacijos apie šeimos teisę.

IP/19/681

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar