Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az európai nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei: Mától 18 tagállamban új szabályok érvényesek

Brüsszel, 2019. január 29.

A mai naptól alkalmazni kell a nemzetközi házaspárok vagy bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi rendszerére vonatkozó szabályokat pontosító uniós rendeleteket.

A rendeletek egyértelmű helyzetet teremtenek majd a tekintetben, mi a teendő válás vagy elhalálozás esetén, és véget vetnek a különböző tagállamokban egymással párhuzamosan zajló és esetlegesen egymásnak ellentmondó, például ingatlannal vagy bankszámlákkal kapcsolatos eljárásoknak. Röviden szólva, mindez nagyobb jogbiztonságot teremt majd az eltérő állampolgárságú párok számára.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Az, hogy megkezdődik e rendeletek alkalmazása, jó hír a nemzetközi párok egyre növekvő európai tábora számára. Mától európai párok ezrei számára lesz egyértelmű, hogy mi történik a vagyonukkal, ha elválnak vagy a pár egyik tagja meghal. Biztos vagyok benne, hogy ezek a rendeletek sok európai párt segítenek majd eligazodni életük egy nehéz szakaszában.”

Vĕra Jourová, az EU jogérvényesülési biztosa így nyilatkozott: „Az új szabályok megkönnyítik és olcsóbbá teszik a közös vagyon felosztását, és némi segítséget nyújtanak a nehéz helyzetben lévő embereknek. Több mint 16 millió nemzetközi pár élhet majd a házasság felbontása vagy a partner halála esetén alkalmazandó egyértelmű eljárásokkal. Ők évente mintegy 350 millió eurót takaríthatnak meg a jogi költségek terén. Arra bátorítom a többi tagállamot, hogy csatlakozzanak a megerősített együttműködéshez az Unióban élő valamennyi nemzetközi pár érdekében.”

Mivel a kezdeményezéshez nem sikerült megnyerni az összes tagállam támogatását, az új szabályok a következő 18 tagállamban alkalmazandók: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia.

Az új rendeletek:

  • egyértelművé teszik, hogy mely nemzeti bíróság illetékes abban, hogy segítséget nyújtson a pároknak vagyonuk kezelésében, illetve válás, különköltözés vagy haláleset esetén annak megosztásában;
  • tisztázzák, hogy mely nemzeti jogot kell alkalmazni abban az esetben, ha potenciálisan több ország szabályai is alkalmazhatók;
  • elősegítik egy tagállam által tulajdonjogi ügyben hozott ítélet másik tagállamban való elismerését és érvényesítését.

A megerősített együttműködésben részt vevő 18 tagállam az EU népességének 70%-át és az Európai Unióban élő nemzetközi párok többségét képviseli. E tagállamok a rendeleteket 2016. júniusban fogadták el megerősített együttműködés keretében. A többi tagállam bármikor csatlakozhat mindkét rendelethez.

Az együttműködésben részt nem vevő országok továbbra is a nemzeti jog szerint járnak el (ideértve a nemzetközi magánjogi kérdésekre vonatkozó jogszabályaikat is) a házassági vagyonjogi rendszerrel és a bejegyzett élettársi kapcsolat tulajdonjogi következményeivel összefüggő, határon átnyúló helyzetekben.

Háttér-információk

A megerősített együttműködés azt jelenti, hogy ha valamely kérdésben a 28 tagállam nem tud egyhangú megállapodásra jutni, a tagállamok legalább kilenc országot tartalmazó csoportja intézkedéseket fogadhat el. A csatlakozás lehetősége bármikor nyitva áll a többi tagállam előtt (az EUMSZ 331. cikke).

2011. március 16-án a Bizottság két rendeletjavaslatot fogadott el a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire vonatkozóan: az egyik a házaspárokra, a másik a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőkre vonatkozik. A rendeletek célja a családjog terén folytatott igazságügyi együttműködésre irányuló uniós eszközök keretének kiegészítése volt. A javaslatokat a Tanács egyhangú határozatával kellett elfogadni. 2015 decemberében a Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 28 tagállam között nem lehet egyhangúságot elérni.

17 tagállam indítványozta a Bizottságnak a megerősített együttműködést a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereinek területén, ideértve a házasságokat és a bejegyzett élettársi kapcsolatokat is. Ciprus egy későbbi szakaszban csatlakozott a megerősített együttműködéshez. 2016 márciusában a Bizottság a Tanácsban elért politikai megállapodás figyelembevételével ismét előterjesztette a két javaslatot. A Tanács 2016. június 24-én mindkét rendeletet elfogadta. 

További információk

Tájékoztató: A nemzetközi párok vagyonjogi rendszereire vonatkozó uniós szabályozás

A nemzetközi párok (házasok és bejegyzett élettársak) vagyonjogi rendszereire vonatkozó uniós rendeletek

A Tanács 2016. június 9-i (EU) 2016/954 határozata a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködésre való felhatalmazásról

A Tanács (EU) 2016/1103 rendelete (2016. június 24.) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

A Tanács (EU) 2016/1104 rendelete (2016. június 24.) a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

Bővebb információk a családjogról

IP/19/681

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar