Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kansainvälisten pariskuntien varallisuussuhteet Euroopassa: uusia sääntöjä aletaan tänään soveltaa 18 jäsenvaltiossa

Bryssel 29. tammikuuta 2019

EU:n asetuksia, joilla selkeytetään kansainvälisten avioparien tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien varallisuussuhteisiin sovellettavia sääntöjä, sovelletaan tästä päivästä alkaen.

Asetuksilla vahvistetaan selvät säännöt eron ja kuoleman varalta. Uusien sääntöjen myötä jäävät pois esimerkiksi sellaiset omaisuutta ja pankkitilejä koskevat oikeudenkäynnit, joita käydään useissa jäsenvaltioissa yhtä aikaa ja joista voi tulla keskenään ristiriitaisia päätöksiä. Lyhyesti sanottuna kansainväliset parit saavat enemmän oikeudellista selkeyttä asioihinsa.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans pitää näiden asetusten voimaantuloa hyvänä uutisena kansainvälisille pareille, joiden määrä Euroopassa kasvaa. ”Tuhannet eurooppalaiset parit saavat varmuuden siitä, mitä heidän omaisuudelleen tapahtuu, jos he eroavat tai toinen kuolee. Olen vakuuttunut siitä, että nämä asetukset auttavat monia eurooppalaisia pareja, kun he elävät vaikeita aikoja”, Timmermans totesi.

EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Vera Jourová puolestaan totesi uusien sääntöjen tekevän yhteisen omaisuuden jakamisesta helpompaa ja halvempaa, mikä osaltaan antaa lohtua vaikeassa tilanteessa.”Yli 16 miljoonaa kansainvälistä paria hyötyy selkeistä menettelyistä eron tai kuoleman kohdatessa. Oikeudenkäyntikuluissa säästyy vuosittain noin 350 miljoonaa euroa. Kannustankin kaikkia jäsenvaltioita liittymään tähän tiiviimpään yhteistyöhön”, Jourová jatkoi.

Koska yksimielisyyttä ei ollut mahdollista saavuttaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken, sääntöjä sovelletaan 18 jäsenvaltiossa: Alankomaissa, Belgiassa, Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksessa, Luxemburgissa, Maltassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sloveniassa, Suomessa ja Tšekissä.

Uudet asetukset

  • selventävät, mitkä kansalliset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ratkaisemaan parien omaisuutta ja sen jakoa koskevat kysymykset eron tai kuoleman kohdatessa
  • selventävät, minkä maan kansallinen laki on etusijalla, jos useamman maan laki voisi tulla kysymykseen
  • helpottavat yhdessä jäsenvaltiossa tehtyjen, omaisuutta koskevien tuomioistuinten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa.

Tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien 18 jäsenvaltion osuus EU:n väestöstä on 70 %, ja niissä asuu suurin osa Euroopan unionissa elävistä kansainvälisistä pareista. Kyseiset jäsenvaltiot hyväksyivät asetukset kesäkuussa 2016 tiiviimmän yhteistyön puitteissa. Muut jäsenvaltiot voivat liittyä kumpaankin asetukseen milloin tahansa.

Jäsenvaltiot, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön, soveltavat edelleen kansallista lainsäädäntöään (ja sen mukana kansainvälisen yksityisoikeutensa sääntöjä) rajat ylittäviin tilanteisiin, joissa on kyse aviovarallisuussuhteista ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisista vaikutuksista.

Taustaa

Tiiviimmän yhteistyön menettelyssä vähintään yhdeksän jäsenvaltiota voi ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kaikki 28 jäsenvaltiota eivät pääse asiasta sopimukseen. Muilla EU:n jäsenvaltioilla on oikeus liittyä tiiviimpään yhteistyöhön milloin vain (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 331 artikla).

Komissio antoi 16. maaliskuuta 2011 kaksi ehdotusta asetuksiksi, jotka koskevat kansainvälisten parien varallisuussuhteita: toinen koskee aviopareja ja toinen rekisteröityjä parisuhteita. Niillä oli tarkoitus täydentää EU:n oikeudellisen yhteistyön välineitä perheoikeuden alalla. Ehdotukset oli hyväksyttävä neuvostossa yksimielisesti. Neuvosto totesi joulukuussa 2015, että 28 jäsenvaltion kesken ei ollut mahdollista päästä yksimielisyyteen.

Jäsenvaltioista 17 pyysi komissiolta, että ne voisivat aloittaa tiiviimmän yhteistyön kansainvälisten parien varallisuussuhteiden osalta. Tämä koskisi sekä avioliittoja että rekisteröityjä parisuhteita. Kypros liittyi tiiviimpään yhteistyöhön myöhemmässä vaiheessa. Maaliskuussa 2016 komissio esitti uudelleen nämä kaksi ehdotusta, joissa otettiin huomioon neuvostossa saavutettu poliittinen yhteisymmärrys. Neuvosto hyväksyi molemmat asetukset 24. kesäkuuta 2016. 

Lisätietoja:

Tietokooste: Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat EU:n asetukset

Kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevat EU:n asetukset, jotka kattavat sekä avioliitot että rekisteröidyt parisuhteet

Neuvoston päätös (EU) 2016/954, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset

Neuvoston asetus (EU) 2016/1103, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

Neuvoston asetus (EU) 2016/1104, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa

Lisätietoja perheoikeudesta

IP/19/681

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar