Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Имуществени режими за международните двойки: от днес в 18 държави членки се прилагат нови правила

Брюксел, 29 януари 2019 r.

От днес започват да се прилагат регламентите на ЕС за изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните брачни двойки или регистрирани партньорства.

С тях се установяват ясни правила при развод или смърт и ще се сложи край на паралелните и евентуално противоречащи си производства в различни държави членки, свързани например с имущество или банкови сметки. Накратко те ще внесат повече правна яснота за международните двойки.

Първият заместник-председател на Комисията Тимерманс заяви: Началото на прилагане на тези регламенти е добра новина за нарастващия брой международни двойки в Европа. Става дума за даване на яснота на хиляди европейски двойки за това, какво ще се случи с тяхното имущество в случай на развод или кончина на един от двамата. Убеден съм, че тези разпоредби ще подпомогнат много европейски двойки да се справят в такива трудни моменти.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, заяви: Новите правила ще допринесат за по-лесното разделяне на общи активи и при по-малко разноски, както и за облекчаването на хората, намиращи се в трудни обстоятелства.Повече от 16 милиона международни двойки ще се ползват от ясни процедури в случай на развод или на смърт на партньор. Те ще могат да спестяват около 350 милиона евро всяка година под формата на правни разноски. Призовавам останалите държави членки да се присъединят към засиленото сътрудничество в интерес на всички международни двойки в ЕС.

Тъй като не бе възможно да се постигне единодушие сред всички държави членки, правилата ще се прилагат в 18 от тях: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Новите регламенти:

  • ще изясняват кой национален съд е компетентен да помогне на двойките при управлението на тяхното имущество или при разпределението му между тях в случай на развод, раздяла или смърт;
  • ще изясняват кое национално право има предимство, в случай че са приложими правилата на няколко държави;
  • ще улесняват признаването и изпълнението в една държава членка на съдебно решение по имуществени въпроси, постановено в друга държава членка.

18-те държави членки, присъединили се към засиленото сътрудничество, съставляват 70 % от населението на ЕС и мнозинството от международните двойки, живеещи в Европейския съюз. Тези държави членки приеха регламентите през юни 2016 г. в рамките на засилено сътрудничество. Останалите държави членки могат да се присъединят по всяко време и към двата регламента.

Държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество, ще продължат да прилагат своето национално право (включително нормите на своето международно частно право) към трансгранични случаи, свързани с имуществения режим между съпрузи и имуществените последици на регистрираните партньорства.

Контекст

Засиленото сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави членки да приемат мерки в дадена област, когато постигането на съгласие между всички 28 държави членки не е възможно. Другите държави — членки на ЕС, си запазват правото да се присъединят към засиленото сътрудничество, когато пожелаят (член 331 от ДФЕС).

На 16 март 2011 г. Комисията прие две предложения за регламенти относно имуществения режим на международните двойки: единия за брачните двойки, а другия за регистрираните партньорства. Замисълът с тях бе да се допълни рамката на инструментите на ЕС за съдебно сътрудничество в областта на семейното право. Предложенията трябваше да бъде приети с единодушие в Съвета. През декември 2015 г. Съветът стигна до заключението, че не е възможно постигането на единодушие между 28-те държави членки.

17 държави членки отправиха искане към Комисията за засилено сътрудничество помежду им в областта на имуществения режим на международните двойки, което да обхваща както браковете, така и регистрираните партньорства. Кипър се присъедини към засиленото сътрудничество на по-късен етап. През март 2016 г. Комисията представи още две предложения, в които бе взето предвид политическото споразумение, постигнато в Съвета. На 24 юни 2016 г. Съветът прие и двата регламента. 

За повече информация

Информационен документ: Регламенти на ЕС относно имуществените режими на международните двойки

Регламенти на ЕС относно имуществения режим на международните двойки, обхващащи както браковете, така и регистрираните партньорства

Решение (ЕС) 2016/954 на Съвета от 9 юни 2016 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения относно имуществения режим на международните двойки, обхващащо както въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, така и въпроси, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства

Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 г. за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета от 24 юни 2016 г. за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

Повече информация в областта на семейното право

IP/19/681

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar