Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mejerimarknaden: 99 % av det offentliga lagret av skummjölkspulver har nu sålts

Bryssel den 24 januari 2019

Efter den senaste framgångsrika anbudsförsäljningen av skummjölkspulver från det offentliga lagret har 99 % av det samlade lager som kommissionen köpt in och förvaltat nu sålts.

Lagret har släppts ut på ett välbetänkt sätt som bevarat marknadsbalansen och hjälpt mejerisektorn att återhämta sig efter marknadskrisen 2015–2016.

Mellan 2015 och 2017 köpte EU-kommissionen genom offentlig intervention sammanlagt 380 000 ton skummjölkspulver för att stabilisera marknaden och stödja jordbrukarnas inkomster. I slutet av 2016 inledde kommissionen ett förfarande med offentliga upphandlingar som först genomfördes varje månad och därefter varannan månad, för att sälja tillbaka produkterna till marknaden.

– Det senaste anbudsförfarandet visar att kommissionen gjorde rätt som intog en försiktig hållning till hanteringen av lagret av skummjölkspulver. 99 procent av det har nu släppts ut på marknaden igen, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. – Mitt mål har hela tiden varit att använda offentlig intervention som en åtgärd med syftet att värna om jordbrukarnas inkomster. Därför har vi de tre senaste åren stått emot uppmaningar att minska lagret med diverse andra metoder, inklusive att helt enkelt förstöra det. Det vi nu har uppnått hade inte kunnat uppnås med någon av de andra metoderna. I stället visade vi tålamod och lyckades på så sätt skydda både de europeiska mjölkböndernas inkomster och skattebetalarnas intressen. Den offentliga interventionen för skummjölkspulver har visat sig vara ett ändamålsenligt verktyg, särskilt när det används effektivt och med omdöme. Både dagens anbudsförsäljning och de som tidigare har genomförts visar tydligt hur EU-kommissionen engagerar sig för att stödja EU-bönderna när omständigheterna så kräver. Det visar också att den gemensamma jordbrukspolitiken förfogar över ett effektivt skyddsnät när det uppstår störningar på marknaden av den typ som vi såg under åren 2014–2016.

Sedan förfarandet med upphandlingar inleddes för två år sedan har lagerlokalerna tömts och mjölkpriset är nu 36 cent högre per kilo än det var sommaren 2016, då det låg på 26 cent per kilo.

Anbudsförfarandet dokumenteras helt öppet online på portalen för Europeiska observatoriet för mjölkmarknaden. Dagens försäljning av 18 514 ton innebär att det nu endast återstår 1 % av hela lagret av skummjölkspulver, dvs. 4 000 ton av de ursprungliga 380 000 tonnen. Det finns nu bara små lager kvar hos 4 av de 14 medlemsstater som har lagrat skummjölkspulver åt kommissionen.

Nästa anbudsinfordran äger rum den 7 februari.

Mer information

Faktablad om hanteringen av EU:s mejerimarknad 2014–2019

Europeiska observatoriet för mjölkmarknaden

Översikt över lager och anbud

IP/19/623

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar