Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Rynek mleczarski: już 99 proc. publicznych zapasów odtłuszczonego mleka w proszku sprzedane

Bruksela, 24 stycznia 2019 r.

Po przeprowadzonym niedawno kolejnym udanym przetargu na sprzedaż publicznych zapasów odtłuszczonego mleka w proszku sprzedano 99 proc. łącznych zapasów, które zakupiła i którymi zarządzała Komisja.

Zapasy zostały ostrożnie uwolnione, dzięki czemu zachowano równowagę na rynku i wsparto ożywienie sektora mleczarskiego po kryzysie w latach 2015–2016.

W latach 2015–2017 Komisja Europejska zakupiła 380 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku w ramach interwencji publicznej w celu stabilizacji rynku i wsparcia dochodów rolników. Od końca 2016 r. Komisja organizowała co miesiąc, a następnie dwa razy w miesiącu przetargi publiczne, aby stopniowo wprowadzać produkty z powrotem na rynek.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: Niedawny przetarg jest wyraźnym potwierdzeniem ostrożnego podejścia Komisji do zarządzania zapasami odtłuszczonego mleka w proszku, którego 99 proc. zostało już z powodzeniem wprowadzone z powrotem do obrotu. Moim celem zawsze było wykorzystanie interwencji publicznej do ochrony dochodów rolników i – mając to na względzie – nie ulegliśmy w ciągu trzech ostatnich lat apelom o zmniejszenie zapasów na różne sposoby, a nawet o ich zniszczenie. Żaden z tych sposobów nie przyniósłby takiego efektu, jaki teraz osiągnęliśmy. Zamiast tego nasza cierpliwa strategia skutkuje ochroną nie tylko dochodów europejskich producentów mleka, lecz także interesów europejskiego podatnika. Interwencyjny skup odtłuszczonego mleka w proszku okazał się skutecznym narzędziem, zwłaszcza gdy jest stosowany w sposób odpowiedzialny i skuteczny, a dzisiejszy przetarg oraz poprzednie przetargi wyraźnie świadczą o zaangażowaniu Komisji Europejskiej we wspieranie europejskich rolników, gdy wymagają tego okoliczności. Narzędzie to ukazuje również, że wspólna polityka rolna obejmuje skuteczną siatkę bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia takich zakłóceń na rynku, jakie pojawiły się w latach 2014–2016.

W ciągu dwóch lat magazyny zostały opróżnione, a cena mleka wzrosła do 36 centów za kilogram w porównaniu z 26 c/kg w lecie 2016 r.

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości proces przetargowy został też starannie udokumentowany w portalu internetowym Europejskiego Centrum Obserwacji Rynku Mleka. Po dzisiejszej sprzedaży 18 514 ton pozostał 1 proc. pierwotnych zapasów odtłuszczonego mleka w proszku, co oznacza, że z pierwotnych 380 tys. ton zostało 4 tys. ton. Spośród 14 państw członkowskich, które przechowywały odtłuszczone mleko w proszku w imieniu Komisji, tylko 4 zachowały jeszcze niewielkie zapasy.

Kolejny przetarg odbędzie się 7 lutego.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji „Zarządzanie rynkiem mleczarskim w UE w latach 2014–2019”

Europejskie Centrum Obserwacji Rynku Mleka

Informacje o zapasach i przetargach

IP/19/623

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar