Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Piena produktu tirgus: 99 % sausā vājpiena valsts krājumu tagad ir pārdoti

Briselē, 2019. gada 24. janvārī

Pēdējā veiksmīgā sausā vājpiena publisko krājumu pārdošana konkursa kārtībā nozīmē, ka 99 % no kopējiem krājumiem, kurus Komisija iegādājās un pārvaldīja, tagad ir pārdoti.

Krājumi ir piesardzīgi atbrīvoti, uzturot tirgus līdzsvaru un atbalstot piena nozares atveseļošanos pēc 2015.–2016. gada tirgus krīzes.

Eiropas Komisija, izmantojot valsts intervenci, laikposmā no 2015. gada līdz 2017. gadam nolūkā stabilizēt tirgu un atbalstīt lauksaimnieku ienākumus, ir iegādājusies 380 000 tonnu sausā vājpiena. 2016. gada beigās Komisija reizi divos mēnešos un vēlāk reizi mēnesī sāka atklāta konkursa procesu, lai uzmanīgi pārdotu produktus atpakaļ tirgū.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Pēdējais konkurss ir skaidra norāde uz Komisijas piesardzīgo pieeju sausā vājpiena krājumu pārvaldībai, no kura tagad 99 % ir veiksmīgi laisti tirgū. Mans mērķis vienmēr ir bijis izmantot valsts intervenci, lai aizsargātu lauksaimnieku ienākumus, un tāpēc pēdējo trīs gadu laikā esam iebilduši ierosinājumiem ka krājumi dažādos veidos būtu jāsamazina vai pat vienkārši jāiznīcina. Neviens no šiem risinājumiem nebūtu sasniedzis rezultātus, ko tagad esam sasnieguši. Tā vietā mūsu pacietīgā pieeja nodrošināja ne tikai Eiropas piena ražotāju ienākumu, bet arī Eiropas nodokļu maksātāju interešu aizsardzību. Ir pierādījies, ka valsts intervence attiecībā uz vājpiena pulveri ir efektīvs instruments, jo īpaši tad, ja to izmanto atbildīgi un efektīvi, un šodienas un iepriekšējie konkursi nepārprotami liecina par Eiropas Komisijas apņemšanos atbalstīt Eiropas lauksaimniekus, kad apstākļi to prasa. Tas liecina arī par to, ka kopējā lauksaimniecības politika darbojas kā efektīvs drošības tīkls tādu tirgus traucējumu gadījumā, kā tas bija laikā no 2014. līdz 2016. gadam.”

Šis process ir ildzis divus gadus un noliktavas ir iztukšotas, piena cena ir 36 centi par kg, kas ir augstāka, nekā 26 centi par kg 2016. gada decembrī.

Konkursa process pilnīgi pārredzami ir dokumentēts tiešsaistē Piena tirgus novērošanas centra portālā. Pēc šodienas pārdevuma (18 514 tonnas, kas ir 1 % no sākotnējā apjoma) ir palikušas mazāk nekā 4000 tonnas no sākotnējām 380 000 tonnām. No 14 dalībvalstīm, kuras Komisijas vārdā uzglabāja sauso vājpienu, tikai 4 no tām tagad ir palikuši nelieli krājumi.

Nākamais konkurss notiks 7. februārī.

Sīkāka informācija

Faktu lapa “ES piena tirgus pārvaldība 2014.–2019. gadā”

Piena tirgus novērošanas centrs

Pārskats par krājumiem un konkursiem

IP/19/623

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar