Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Piimaturg: 99 % lõssipulbri riiklikest varudest on nüüd müüdud

Brüssel, 24. jaanuar 2019

Lõssipulbri riiklike varude viimane edukas hankemenetlus tähendab, et 99% komisjoni poolt kokku ostetud ja hallatud varudest on nüüd müüdud.

Varud on kõrvaldatud mõistlikult, et säiliks turu tasakaal ja sektor saaks 2015. ja 2016. aasta turukriisist taastuda.

Aastatel 2015–2017 ostis Euroopa Komisjon riikliku sekkumise kaudu kokku 380 000 tonni lõssipulbrit, et stabiliseerida turgu ja toetada põllumajandusettevõtete tulusid. Komisjon korraldas 2016. aasta lõpus kord kuus ja hiljem iga kahe kuu tagant riigihankeid, et tooteid järk-järgult turule tagasi müüa.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ütles: „Viimane hankemenetlus on selge tõendus komisjoni mõistlikust tegutsemistest lõssipulbri varude haldamisel, sest 99% varudest on nüüd edukalt turule tagasi müüdud. Riikliku sekkumise eesmärk on alati olnud kaitsta põllumajandustootjate tulusid ja selleks oleme viimased kolm aastat pidanud seisma vastu survele varusid mitmel eri moel vähendada või neid lihtsalt hävitada. Mitte ühegagi neist võimalustest ei oleks me saavutanud seda, mis meil on täna. Selle asemel on meie ettevaatlik tegutsemine toonud kaasa selle, et kaitstud on nii Euroopa piimatootjate sissetulekud kui ka Euroopa maksumaksjate huvid. Lõssipulbri suhtes kohaldatav riiklik sekkumine on osutunud tõhusaks vahendiks, kui seda kasutada vastutustundlikult ja tulemuslikult ning tänane hankemenetlus ja eelmised on selge tõendus Euroopa Komisjoni võetud kohustusest toetada Euroopa põllumajandustootjaid, kui olukord seda nõuab. Samuti näitab see seda, et ühises põllumajanduspoliitikas on tõhus turvavõrk selliste turuhäirete korral, nagu me seda aastatel 2014–2016 nägime.“

Kaks aastat pärast protsessi on laod tühjendatud ja piima hind on 36 senti kg kohta, mis on kõrgem kui 2016. aasta suve 26 senti kg kohta.

Hankemenetlus on dokumenteeritud täiesti läbipaistvalt piimaturu vaatluskeskuse portaalis. Täna müüdud 18 514 tonni tulemusel jääb järele 1% lõssipulbri esialgsest koguvarust, s.o 4000 tonni algsest 380 000 tonnist. 14st liikmesriigist, kes ladustasid komisjoni nimel lõssipulbrit, on nüüd vaid neljal järel väikesed varud.

Järgmine hankemenetlus toimub 7. veebruaril.

Lisateave

Teabeleht „ELi piimatoodete turu juhtimine aastatel 2014–2019“

Piimaturu vaatluskeskus

Ülevaade varudest ja pakkumustest

IP/19/623

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar