Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Markedet for mejeriprodukter: 99 % af de offentlige lagre af skummetmælkspulver er nu solgt

Bruxelles, den 24. januar 2019

Det seneste vellykkede licitationssalg af skummetmælkspulver betyder, at 99 % af de samlede lagre, som Kommissionen har opkøbt og forvaltet, nu er solgt.

Lagrene er blevet frigivet lidt efter lidt, hvorved markedsligevægten er opretholdt, og mejerisektoren har fået den fornødne støtte til at komme på fode igen efter markedskrisen i 2015-2016.

Europa-Kommissionen har ved hjælp af offentlig intervention opkøbt i alt 380 000 ton skummetmælkspulver i perioden 2015-2017 for at stabilisere markedet og understøtte landbrugernes indkomster. I slutningen af 2016 indledte Kommissionen en procedure med offentlig licitation en gang om måneden og senere hver 14. dag for lidt efter lidt at sælge varerne tilbage på markedet.

EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, udtaler: "Den seneste licitation er et tydeligt bevis på, at Kommissionens forsigtige tilgang til forvaltningen af lagrene af skummetmælkspulver, hvoraf 99 % nu er solgt tilbage til markedet, er vellykket. Mit mål har til enhver tid været at bruge offentlig intervention som en foranstaltning til at beskytte landbrugernes indkomster, og vi har derfor ikke fulgt de talrige opfordringer, vi har modtaget i løbet af de seneste tre år, til at afhænde lagrene på forskellige måder, bl.a. ved ganske enkelt at destruere dem. Ingen af de foreslåede fremgangsmåder ville have ført til de resultater, vi nu har opnået. Vores tålmodige tilgang sikrede i stedet ikke alene beskyttelse af de europæiske mælkeproducenters indkomster, men også af de europæiske skatteyderes interesser. Offentlig interventionsopkøb af skummetmælkspulver har vist sig at være et effektivt redskab, navnlig når det anvendes på en ansvarlig og effektiv måde, og den licitation, der blev afholdt i dag, er ligesom de foregående licitationer et klart bevis på Europa-Kommissionens engagement med hensyn til at støtte de europæiske landbrugere, når omstændighederne kræver det. Det illustrerer også, at den fælles landbrugspolitik har et effektivt sikkerhedsnet, der kan tages i anvendelse i tilfælde af sådanne markedsforstyrrelser, som vi oplevede i årene 2014-2016."

To år efter at proceduren blev indledt, er lagrene tømt, og mælkeprisen er steget til 36 eurocent pr. kg sammenlignet med 26 eurocent pr. kg i sommeren 2016.

Licitationsproceduren er dokumenteret åbent onlinemælkemarkedsobservatoriets portal. Efter salget i dag af 18 514 ton er der kun 4 000 ton, dvs. under 1 %, tilbage af det oprindelige lager af skummetmælkspulver på 380 000 ton. Af de 14 medlemsstater, der har oplagret skummetmælkspulver på Kommissionens vegne, er der kun 4 tilbage med små lagre.

Den næste licitationsrunde finder sted den 7. februar.

Yderligere oplysninger

Faktablad: "Managing the EU dairy market 2014-2019"

Mælkemarkedsobservatoriet

Oversigt over lagre og licitationsrunder

IP/19/623

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar