Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Пазар на мляко и млечни продукти: 99 % от публичните запаси от обезмаслено мляко на прах вече са продадени

Брюксел, 24 януари 2019 r.

Последната успешна тръжна продажба на публичните запаси от обезмаслено мляко на прах означава, че 99 % от общото количество запаси, изкупени и управлявани от Комисията, вече са продадени.

Запасите бяха благоразумно освободени, запазвайки пазарното равновесие и подкрепяйки възстановяването на сектора на млякото и млечните продукти след пазарната криза от 2015—2016 г.

В периода 2015—2017 г. Европейската комисия изкупи чрез публична интервенция общо 380 000 тона обезмаслено мляко на прах (ОМП) с цел стабилизиране на пазара и подпомагане на доходите на земеделските стопани. В края на 2016 г. Комисията започна поредица от месечни публични търгове, а впоследствие и на всеки два месеца, за да бъдат рационално предложени тези продукти обратно на пазара.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Последният търг ясно показва благоразумния подход на Комисията към управлението на запаса от обезмаслено мляко на прах, 99 % от който вече са успешно пуснати обратно на пазара. Моята цел винаги е била да се използва публичната интервенция като мярка за защита на доходите на земеделските стопани и в това отношение през последните три години не се поддадохме на призивите за намаляване на запасите по различни начини или дори просто за унищожаването им. Нито един от тези варианти нямаше да постигне крайния резултат, който постигнахме сега. Вместо това нашият търпелив подход гарантира защита не само на доходите на европейските млекопроизводители, но и на интересите на европейските данъкоплатци. Публичната интервенция за обезмаслено мляко на прах доказа, че е ефективен инструмент, особено когато се използва отговорно и ефективно, а проведените днес и в миналото търгове са ясно доказателство за ангажимента на Европейската комисия да подкрепя европейските земеделски стопани, когато обстоятелствата налагат това. Тя показва също, че общата селскостопанска политика съдържа ефективна „защитна мрежа“ в случай на такова смущение на пазара, на каквото бяхме свидетели през периода 2014—2016 г.“

Две години след началото на процеса складовете са празни, а цената на млякото е по-висока и възлиза на 36 евроцента/kg спрямо 26 евроцента/kg през лятото на 2016 г.

Тръжният процес се документира при пълна прозрачност онлайн на портала на Органа за наблюдение на пазара на мляко. С днешната продажба на 18 514 тона вече остава 1 % от общото първоначално количество на запаса от ОМП, като от първоначалните 380 000 тона остават 4000 тона. От 14-те държави членки, които съхраняваха обезмаслено мляко на прах от името на Комисията, вече само 4 от тях имат малки количества запаси.

Следващият търг ще се проведе на 7 февруари.

За повече информация

Информационен документ „Управление на пазара на мляко и млечни продукти в ЕС в периода 2014—2019 г.“

Орган за наблюдение на пазара на мляко

Преглед на запасите и тръжните процедури

IP/19/623

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar