Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Digitālais vienotais tirgus ES sarunu dalībnieki panāk progresu autortiesību noteikumu modernizēšanā

Strasbūrā, 2019. gada 13. februārī

Šodien Eiropas Parlaments, ES Padome un Komisija panāca politisku vienošanos, ka autortiesību noteikumi tiek piemēroti digitālajam laikmetam Eiropā un sniedz konkrētus ieguvumus visām radošajām nozarēm, presei, pētniekiem, pedagogiem, kultūras mantojuma iestādēm un iedzīvotājiem.

Šodien panāktā politiskā vienošanās pielāgos autortiesību noteikumus mūsdienu pasaulei, kurā digitālie pakalpojumi ir mūsu ikdienas dzīve un mūzikas straumēšanas pakalpojumi, pieprasījumvideo platformas, ziņu apkopotāji un lietotāju augšupielādēta satura platformas ir kļuvuši par galvenajiem ceļiem, kā piekļūt radošiem darbiem un preses rakstiem. Turpmākajās nedēļās vienošanās būs jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES Padomei.

Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips teica: “Beidzot mums ir moderni autortiesību noteikumi visā ES teritorijā, kas ir ievērojams sasniegums un bija vajadzīgs jau sen. Sarunas bija sarežģītas, bet, galu galā, ir skaidrs, ka mums ir taisnīgs un līdzsvarots rezultāts, kas ir piemērots digitālai Eiropai: mūsdienu interneta lietotāju brīvības un tiesības tiks uzlabotas, mūsu autori saņems labāku atlīdzību par savu darbu, un interneta ekonomikā būs skaidrāki noteikumi, lai varētu strādāt un uzplaukt.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela turpina: “Ilgi gaidītās autortiesību direktīvas pieņemšana ir būtisks mūsu digitālā vienotā tirgus stūrakmens. Nodrošinot skaidrāku tiesisko regulējumu digitālajai pasaulei, tā stiprinās kultūras un radošās nozares un dos pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem.”

Labāka aizsardzība Eiropas autoriem, izpildītājiem un žurnālistikai

Jaunā direktīva nostiprina Eiropas autoru un izpildītāju pozīcijas digitālajā vidē un veicina kvalitatīvu žurnālistiku ES. Galvenais, ko tā sniedz:

- taustāmus labumus visām radošajām nozarēm, jo īpaši audio vizuālās un mūzikas nozares autoriem un izpildītājiem, nostiprinot viņu pozīciju attiecībā pret platformām, lai viņi varētu labāk kontrolēt saturu, ko lietotāji augšupielādējuši šajās platformās, un saņemt par to atlīdzību.

- atbilstošu un samērīgu atlīdzību autoriem un izpildītājiem pirmo reizi noteiks Eiropas tiesību akti autortiesību jomā.

- Autoriem un izpildītājiem būs pieejama pārredzama informācija par to, kā viņu darbu un izpildījumu izmanto kolēģi (izdevēji un producenti). Tie viņiem atvieglos sarunas par nākotnes līgumiem un viņi saņems taisnīgāku daļu no gūtajiem ieņēmumiem. 

- Ja izdevēji vai producenti neizmantos tiesības, ko autori un izpildītāji viņiem ir nodevuši, autori un izpildītāji varēs atsaukt savas tiesības.

- Eiropas preses izdevējiem būs jaunas tiesības, kuru mērķis ir atvieglot veidu, kā tie vienojas par viņiem piederošā satura atkalizmantošanu tiešsaistes platformās. Tie dos žurnālistiem tiesības saņemt lielāku daļu no ieņēmumiem, ko rada preses izdevumu izmantošana tiešsaistē. Šīs tiesības neietekmēs iedzīvotājus un individuālos lietotājus, kuri arī turpmāk baudīs ziņu hipersaitēs un dalīsies tajos tāpat kā pašlaik.

Jauni noteikumi, lai stiprinātu iedzīvotāju un interneta lietotāju intereses

Lietotāji gūs labumu no jaunajiem licencēšanas noteikumiem, kas ļaus tiem augšupielādēt ar autortiesībām aizsargātu saturu tādās platformās kā YouTube vai Instagram. Tie arī gūs labumu no drošības pasākumiem, kas saistīti ar vārda brīvību, augšupielādējot videomateriālus, kuros ir tiesību subjektu saturs, t. i., mēmes vai parodijas. Lietotāju intereses tiek ievērotas, izmantojot efektīvus mehānismus, kas ļauj ātri apstrīdēt viņu satura nepamatotu izņemšanu no platformām.

Jaunā direktīva nodrošinās plašāku piekļuvi zināšanām, vienkāršojot autortiesību noteikumus teksta un datizraces jomā pētniecībai un citiem mērķiem, izglītībai un kultūras mantojuma saglabāšanai:

  • Pētniecības organizācijas, augstskolas un citi lietotāji varēs maksimāli izmantot daudzās tiešsaistē pieejamās publikācijas un datus pētniecībai vai citiem mērķiem, jo tie varēs izmantot autortiesību izņēmumu, lai veiktu tekstizraci un datizraci lielos datu kopumos. Tas veicinās arī datu analīzes un mākslīgā intelekta izstrādi Eiropā.
  • Mācību ilustrēšanas nolūkā skolēni un skolotāji varēs izmantot ar autortiesībām aizsargātus materiālus tiešsaistes kursos, tostarp pāri robežām.
  • Kultūras mantojuma saglabāšanai Eiropas muzeju, arhīvu un citu kultūras mantojuma iestāžu kolekcijās nebūs autortiesību ierobežojumu.

Lietotājiem būs pieejami arī darbi, filmas vai mūzikas ieraksti, kas Eiropā šodien vairs nav komerciāli pieejami, kā arī Eiropas audiovizuālo darbu plašāka daudzveidība pieprasījumvideo platformās.

Tie varēs ar pilnīgu juridisko noteiktību pilnīgi brīvi dalīties gleznu, skulptūru un citu mākslas darbu kopijās publiskajā telpā.

Tālākais

Tagad saskaņotais teksts ir oficiāli jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei. Pēc tam, kad tas būs apstiprināts un publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī, dalībvalstīm būs 24 mēneši laika, lai transponētu jaunos noteikumus savos valsts tiesību aktos.

Konteksts

Komisijas apsekojumi 2016. gadā liecināja, ka 57 % interneta lietotāju piekļūst rakstiem presē, izmantojot sociālos tīklus, informācijas apkopotājus vai meklētājprogrammas. 47 % šo lietotāju izlasa šo vietņu savāktos izvilkumus, neatverot tos. Tāda pati tendence bija vērojama mūzikas un filmu nozarē: 49 % interneta lietotāju ES piekļūst mūzikai vai audiovizuālajam saturam tiešsaistē, 40 % iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 24 gadiem skatās televīziju tiešsaistē vismaz reizi nedēļā. Kopš tā laika šī tendence ir strauji augusi.

Eiropas Komisija 2016. gada septembrī Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros ierosināja modernizēt ES autortiesību noteikumus, lai veicinātu Eiropas kultūras uzplaukumu un apriti.
ES autortiesību reforma ir Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas prioritārs uzdevums, tie ir apņēmušies to pieņemt līdz šā likumdošanas pilnvaru termiņa beigām. Ar to modernizē ES autortiesību noteikumus, kuri ir spēkā no 2001. gada, kas digitālajā laikmetā ir vesela mūžība. Tolaik nebija sociālo plašsaziņas līdzekļu, nebija pieejams pieprasījumvideo , muzeji nebija digitalizējuši savas mākslas kolekcijas un skolotāji nepiedāvāja kursus tiešsaistē.

Šodienas vienošanās ir daļa no plašākas iniciatīvas, kuras mērķis ir pielāgot ES autortiesību noteikumus digitālajam laikmetam. ES likumdevēji 2018. gada decembrī vienojās par jauniem noteikumiem, lai Eiropas raidorganizācijām būtu vieglāk noteiktas TV programmas darīt pieejamas tiešraidē vai arhīvtelevīzijas pakalpojumos tiešsaistē. Kopš 2018. gada 1. aprīļa eiropieši, kas pērk vai abonē filmas, sporta raidījumus, mūziku, e-grāmatas un spēles savā izcelsmes dalībvalstī, var piekļūt šim saturam, ceļojot vai īslaicīgi uzturoties citā ES valstī.

Sīkāka informācija

IP/19/528

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar