Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jednotný digitální trh: průlom v jednáních o modernizaci pravidel EU v oblasti autorského práva

Štrasburk 13. února 2019

Evropský parlament, Rada EU a Komise dnes dosáhly politické dohody o přizpůsobení pravidel EU v oblasti autorského práva digitálnímu věku, což bude mít hmatatelný přínos pro všechna tvůrčí odvětví, tisk, výzkumné a vzdělávací pracovníky, instituce kulturního dědictví i občany.

Pravidla v oblasti autorského práva se díky této dohodě přizpůsobí dnešnímu světu, v němž se hlavním způsobem přístupu k tvůrčím dílům a novinovým článkům staly hudební streamingové služby, platformy videí na vyžádání, agregátory informací a platformy pro obsah nahraný uživateli. Evropský parlament a Rada EU musí nyní dohodu v nadcházejících týdnech potvrdit.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Moderní pravidla v oblasti autorského práva pro celou EU byla zapotřebí už dlouho a to, že je konečně máme, je významný úspěch. Jednání byla obtížná, ale důležité je, že jsme nakonec dosáhli spravedlivé a vyvážené dohody vhodné pro digitální Evropu: svobody a práva uživatelů internetu budou od nynějška posíleny, naši tvůrci budou lépe zaplaceni za svou práci a digitální ekonomika bude mít jasnější pravidla pro své fungování a rozvoj.“

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, dodala: „Dlouho očekávané přijetí směrnice o autorském právu představuje pro jednotný digitální trh zásadní okamžik. Díky jasnějšímu právnímu rámci přizpůsobenému digitálnímu světu posílí směrnice kulturní a tvůrčí odvětví a přínos pocítí i evropští občané.“

Lepší ochrana evropských autorů, interpretů a novinářů

Nová směrnice zlepšuje postavení evropských tvůrců a interpretů v digitálním prostředí a posiluje kvalitní žurnalistiku v EU. Přináší zejména tyto změny:

– Hmatatelné výhody pro všechna tvůrčí odvětví, konkrétně tvůrce a aktéry v audiovizuálním a hudebním odvětví, a to posílením jejich pozice vůči platformám, aby mohli lépe kontrolovat používání svého obsahu, který na tyto platformy nahrají uživatelé, a dostali za něj zaplaceno.

– V evropských předpisech v oblasti autorského práva bude poprvé stanovena zásada náležité a přiměřené odměny autorů a interpretů.

– Tvůrci a interpreti budou mít přístup k transparentním informacím o tom, jak jejich díla a umělecké výkony využívají jejich protějšky (vydavatelé a producenti). Bude tak pro ně snadnější vyjednávat o budoucích smlouvách a získat spravedlivější podíl na generovaných příjmech. 

– Pokud nebudou vydavatelé nebo producenti využívat práv, která na ně tvůrci a interpreti převedli, bude možné, aby jim tvůrci a interpreti tato práva odebrali.

– Evropští vydavatelé tisku získají nově právo, které by jim mělo usnadnit vyjednávání o opakovaném použití jejich obsahu na internetových platformách. Novináři tak budou mít právo na větší podíl na příjmech, které přináší tisk zveřejňovaný na internetu. Toto právo nebude mít žádný vliv na občany a jednotlivé uživatele, kteří budou moci dále využívat a sdílet zpravodajské odkazy stejně jako dnes.

Nová pravidla podpoří zájmy občanů a uživatelů internetu

Uživatelé se budou moci spolehnout na nová licenční pravidla, díky nimž bude možné na platformách, jako je YouTube nebo Instagram, legálně nahrávat obsah chráněný autorským právem. Prospěch budou mít také ze záruk spojených se svobodou projevu, budou-li nahrávat videa, jejichž součástí je obsah držitelů práv (tj. meme nebo parodie). Zájmy uživatelů budou chráněny prostřednictvím účinných mechanismů, díky nimž bude možné okamžitě napadnout jakékoli neoprávněné odstranění jejich obsahu platformami.

Nová směrnice zjednoduší pravidla týkající se vytěžování textů a dat pro výzkumné a jiné účely, pro účely vzdělávání a zachování kulturního dědictví, a zajistí tak širší přístup ke znalostem:

  • Výzkumné organizace, univerzity a další uživatelé budou moci maximálně využívat rostoucího počtu publikací a dat dostupných online pro výzkumné či jiné účely díky výjimce z autorského práva, která bude umožňovat vytěžování textů a dat u velkých souborů dat. Urychlí se tím rovněž rozvoj datové analytiky a umělé inteligence v Evropě.
  • Studenti a učitelé budou moci využívat materiály chráněné autorským právem pro ilustrační účely při výuce v rámci online kurzů, a to i v zahraničí.
  • Na zachování kulturního dědictví ve sbírkách evropských muzeí, archivů a dalších podobných institucí se nebudou z hlediska autorského práva vztahovat žádná omezení.

Uživatelé budou mít rovněž přístup k dílům, filmům či hudebním nahrávkám, jež nejsou v současnosti v Evropě již komerčně k dispozici, a také k širší nabídce evropských audiovizuálních děl na platformách videí na vyžádání (VoD).

Budou mít naprostou volnost a plnou právní jistotu při sdílení kopií maleb, soch a dalších uměleckých děl ve veřejném prostoru.

Další kroky

Schválený text musí nyní formálně potvrdit Evropský parlament a Rada. Po potvrzení a zveřejnění textu v Úředním věstníku EU budou mít členské státy 24 měsíců na to, aby nová pravidla provedly ve svých vnitrostátních právních předpisech.

Souvislosti

Z průzkumů Komise z roku 2016 vyplynulo, že 57 % uživatelů internetu využívá přístup k článkům z tisku prostřednictvím sociálních sítí, agregátorů informací nebo internetových vyhledávačů. 47 % z nich přitom četlo výtahy sestavované těmito internetovými stránkami, a vlastní články vůbec nerozklikávalo. Stejná tendence se projevila v odvětví hudby a filmu: 49 % uživatelů internetu v EU využívalo přístup k hudbě nebo audiovizuálnímu obsahu online a 40 % uživatelů ve věku 15–24 let sledovalo alespoň jednou týdně na internetu televizi. Od té doby tato tendence výrazně zesílila.

V září 2016 navrhla Evropská komise v rámci strategie pro jednotný digitální trh modernizaci autorského práva v EU v zájmu rozkvětu a přístupnosti evropské kultury.
Reforma autorského práva v EU je prioritou pro Evropský parlament, Radu EU i Evropskou komisi, které se zavázaly přijmout ji před koncem současného legislativního období. Reforma modernizuje předpisy EU v oblasti autorského práva, jež byly přijaty v roce 2001 – tedy z pohledu digitálního věku v hluboké minulosti. Byla to doba, kdy ještě neexistovala sociální média ani videa na vyžádání, muzea se nezabývala digitalizací sbírek umění a učitelé neposkytovali kurzy online.

Dnešní dohoda je součástí širší iniciativy zaměřené na přizpůsobení pravidel EU v oblasti autorského práva digitálnímu věku. V prosinci 2018 se spolunormotvůrci EU dohodli na nových pravidlech, díky nimž bude pro evropské vysílací společnosti snazší poskytovat přístup k určitým programům v rámci živého i archivního vysílání na internetu. Od 1. dubna 2018 mají Evropané, kteří si ve svém domovském členském státě koupí či předplatí přístup k filmům, sportovním přenosům, hudbě, elektronickým knihám a hrám, k tomuto obsahu přístup, i když jsou na cestách nebo dočasně pobývají v jiné zemi EU.

Další informace

IP/19/528

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar