Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Fusies: Commissie keurt overname nylonactiviteiten van Solvay door BASF onder voorwaarden goed

Brussel, 18 januari 2019

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de geplande overname van de nylonactiviteiten van Solvay door BASF goedgekeurd. De goedkeuring is afhankelijk van de uitvoering van een pakket corrigerende maatregelen.

Margrethe Vestager, commissaris voor Mededinging: "Nylon wordt gebruikt in veel verschillende soorten producten, niet alleen in textiel of tapijten maar ook in auto-onderdelen, die daardoor lichter en milieuvriendelijker worden. Ons besluit zalhet mogelijk maken dat er een significante Europese speler in deze markt wordt opgericht, omdat de toezeggingen die door BASF en Solvay worden aangeboden, garanderen dat de fusie niet tot hogere prijzen of minder keuze voor Europese ondernemingen en, uiteindelijk, consumenten zal leiden."

Het besluit van vandaag volgt na een diepgaand onderzoek van de geplande transactie. Bij de geplande transactie zijn Solvay en BASF betrokken, twee ondernemingen die actief zijn in de nylonindustrie en beide nylonverbindingen en nylonvezels produceren.

Nylonverbindingen worden vanwege hun geringe gewicht en hoge thermische weerstand gebruikt voor uiteenlopende toepassingen, voornamelijk in de auto- en de elektronica-industrie. Ze behoren tot de geavanceerde materialen die worden gebruikt voor de ontwikkeling van lichtere auto's waarvan de uitstoot minder schadelijk is. Nylonvezels worden vooral in kleding en sportkledij gebruikt. Adiponitril ("ADN"), een oliederivaat, is een belangrijke input voor de productie van nylonverbindingen en nylonvezels.

BASF en Solvay hebben dominante of sterke marktposities in de hele waardeketen van nylon, en met name de waardeketen van het type "nylon 6,6".

 

Het onderzoek van de Commissie

Na haar diepgaande marktonderzoek stelde de Commissie de volgende mededingingsbezwaren vast in verband met de oorspronkelijk aangemelde transactie:

  • De transactie zou leiden tot een vermindering van het aantal geschikte leveranciers en waarschijnlijk prijsverhogingen in een aantal met de nylonindustrie verwante markten in de Europese Economische Ruimte (EER): de markten voor ADN, een belangrijke upstreaminput voor de waardeketen van nylon 6,6, maar ook hexamethyleendiamine, adipinezuur, hexamethyleendiammoniumadipaat, nylon 6,6 basisch polymeer, nylon 6,6 engineeringkunststoffen en nylon 6 3D-printpoeder.
  • Door het beperkte aantal leveranciers van tussenproducten zou de fusieonderneming ook in staat en gemotiveerd zijn om de toegang van haar concurrenten tot essentiële inputs te beperken, waaronder ADN, hexamethyleendiamine, adipinezuur, hexamethyleendiammoniumadipaat en nylon 6,6 basisch polymeer in de EER.

Daarenboven was er geen indicatie dat het bestaande niveau van mededinging zou kunnen worden gehandhaafd door nieuwkomers, omdat de toegangsdrempels tot deze markten hoog zijn. De toegang tot essentiële inputs, die van cruciaal belang is om daadwerkelijk te kunnen concurreren, wordt immers beperkt.

 

De toezeggingen

Om de mededingingsbezwaren van de Commissie weg te nemen, hebben BASF en Solvay de volgende toezeggingen aangeboden:

  • De afstoting van de faciliteiten van Solvay in Belle-Etoile en Valence (Frankrijk), Gorzow (Polen) en Blanes (Spanje) aan één enkele geschikte koper. Deze faciliteiten produceren hexamethyleendiamine, hexamethyleendiammoniumadipaat, nylon 6,6 basisch polymeer, nylon 6,6 engineeringkunststoffen en nylon 6 3D-printpoeder.
  • De oprichting van een joint venture voor de productie van adipinezuur in Chalampé (Frankrijk) tussen de fusieonderneming en de koper van de afgestoten activa.
  • Langetermijnovereenkomsten voor de levering van ADN om de afgestoten activiteiten te kunnen verrichten.

De toezeggingen nemen de overlapping tussen BASF en Solvay volledig weg op de markten waar de Commissie mededingingsbezwaren had vastgesteld.

De Commissie heeft dus geconcludeerd dat de geplande transactie, zoals die is aangepast door de toezeggingen, niet langer mededingingsbezwaren zou opleveren in de EER. Het besluit van de Commissie is wel afhankelijk van de volledige naleving van de gedane toezeggingen.

 

Ondernemingen en producten

BASF, met hoofdkantoor in Duitsland, is een grote gediversifieerde chemische onderneming, die actief is in verschillende sectoren, waaronder chemicaliën, hoogwaardige producten, functionele materialen en oplossingen, landbouwoplossingen en olie en gas.

Solvay, met hoofdkantoor in België, is een mondiale producent van chemicaliën en kunststoffen. Zij is de enige producent in de EER die actief is op alle niveaus van de waardeketen van nylon 6,6.

 

Concentratiecontrole — Regels en procedures

De transactie werd op 22 mei 2018 bij de Commissie aangemeld.

Het is de taak van de Commissie om fusies en overnames te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zouden belemmeren in de EER of een wezenlijk deel daarvan.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Er zijn zes concentratiezaken waarin een fase II-onderzoek loopt: de geplande overname van de activiteiten van Liberty Global in Tsjechië, Duitsland, Hongarije en Roemenië door Vodafone, de geplande overname van VDM door Aperam, de geplande overname van de afdeling compressoren voor koelapparaten van Whirlpool door Nidec, de geplande oprichting van een joint venture door Tata Steel en ThyssenKrupp, de geplande overname van de afdeling gewalste producten van Aurubis en van Schwermetall door Wieland en de geplande overname van Alstom door Siemens.

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op de website van DG Concurrentie van de Commissie in het publieke zaakregister onder zaaknummer M.8674.

IP/19/522

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar