Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Trgovinski pogovori med EU in ZDA: Evropska komisija predstavila osnutek pogajalskih mandatov

Bruselj, 18. januarja 2019

Evropska komisija je danes sprejela predloga pogajalskih smernic za trgovinske pogovore z Združenimi državami Amerike, in sicer glede ugotavljanja skladnosti in odprave tarif na industrijsko blago.

Pogajanja so rezultat skupne izjave, ki sta jo julija lani sprejela predsednik Juncker in predsednik Trump.

V okviru svoje zavezanosti preglednosti Evropska komisija osnutke mandatov istočasno, kot jih pošlje državam članicam EU, tudi objavi. Preden se pogajanja lahko začnejo, morajo države članice predlogom dati zeleno luč.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „Današnja objava osnutkov pogajalskih smernic je del izvajanja skupne izjave predsednikov Junckerja in Trumpa iz julija. S trgovinskim predstavnikom ZDA Robertom Lighthizerjem sva se že večkrat sestala v izvršni delovni skupini in bila sem zelo jasna, da je EU zavezana spoštovanju dogovora predsednikov. S pomočjo teh pogajalskih smernic si bo Komisija lahko prizadevala za odpravo tarif in netarifnih ovir pri čezatlantski trgovini z industrijskim blagom, ki sta ključna cilja skupne izjave iz julija.“

Pogajalske smernice, ki jih je Komisija predložila Svetu, izhajajo iz skupne izjave z dne 25. julija in zajemajo dva morebitna sporazuma z ZDA:

  1. trgovinski sporazum, ki bi bil strogo osredotočen na odpravo tarif za industrijsko blago, razen kmetijskih proizvodov;
  2. sporazum o ugotavljanju skladnosti, ki bi pripomogel k odpravi netarifnih ovir, saj bi podjetja lažje dokazovala, da njihovi proizvodi izpolnjujejo tehnične zahteve na obeh straneh Atlantika.

V okviru izvršne delovne skupine EU-ZDA, ki je bila ustanovljena julija 2018, sta se sopredsedujoča komisarka Cecilia Malmström in trgovinski predstavnik ZDA Robert Lighthizer sestala štirikrat, da bi izpolnila dogovorjeni delovni program. Potekalo je tudi več drugih srečanj med predstavniki obeh strani na ravni visokih uradnikov in strokovnjakov.

EU je že izvedla več vidikov skupne izjave iz julija. Uvoz soje iz ZDA v Evropsko unijo se je od julija do decembra 2018 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 112 %. Združene države so zdaj glavna dobaviteljica soje v Evropi, kmalu pa bodo lahko še razširile svoj trg, saj je Evropska komisija sprejela odločitev, da bo pričela postopek za odobritev uporabe soje iz ZDA za biogoriva. Najnovejši podatki kažejo tudi hitro povečanje pošiljk utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA oktobra in novembra 2018. EU je opredelila tudi številna področja, na katerih bi prostovoljno sodelovanje pri regulativnih vprašanjih z ZDA lahko prineslo hitre in znatne rezultate.

Junckerjeva Komisija je spremenila način vodenja trgovinskih pogajanj, tako da so postala bolj odprta in vključujoča, njihova preglednost pa še nikoli ni bila tako velika. Objava osnutkov pogajalskih mandatov, ki so bili predloženi državam članicam, in vseh drugih pogajalskih predlogov je glavni element tega pristopa.

Več informacij

Povezave do mandatov

Skupna izjava iz julija 2018

Sporočilo za medije: Združene države so največja dobaviteljica soje v Evropi s stodvanajstodstotnim povečanjem uvoza v EU

Sporočilo za medije: Vedno večji uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA v Evropsko unijo

IP/19/502

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar