Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan parlamentin kanta InvestEU-ohjelmaan ilahduttaa komissiota

Bryssel 16. tammikuuta 2019

Euroopan parlamentti on tänään hyväksynyt kantansa komission ehdottamaan InvestEU-ohjelmaan, jolla on tarkoitus seuraavassa EU:n pitkän aikavälin talousarviossa edistää yksityisiä ja julkisia investointeja Euroopassa.

Äänestys on merkittävä askel ohjelman käynnistämisessä. InvestEU-ohjelmassa kootaan saman katon alle EU:n rahoitusvälineet, joilla tuetaan investointeja Euroopan unionissa. Ohjelman avulla odotetaan saatavan aikaan vähintään 650 miljardin euron investoinnit. Komissio kehottaa nyt jäsenvaltioita sopimaan nopeasti kannastaan, jotta keskustelu parlamentin, neuvoston ja komission välillä voidaan aloittaa.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi Euroopan tarvitsevan lisää investointeja työllisyyden, innovoinnin ja osaamisen edistämiseen. ”EU:n aikaisemman investointiohjelman käänteentekevä malli laajennetaan InvestEU-ohjelmalla kaikkiin EU:n rahoitusohjelmiin. Näin helpotetaan rahoituksen saantia ja painotetaan enemmän ilmastotoimia, sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Parlamentin äänestyksen jälkeen on tärkeää, että jäsenvaltiot toimivat nopeasti.”

InvestEU-ohjelmaa koskeva komission ehdotus perustuu onnistuneeseen Euroopan investointiohjelmaan¬, jonka avulla on jo saatu liikkeelle yli 371 miljardin euron investoinnit. Ohjelmaan kuuluva InvestEU-rahasto tarjoaa 38 miljardin euron EU:n talousarviotakuun investointien tukemiseen. Näin InvestEU-rahasto kokoaa yhteen julkisia ja yksityisiä varoja investointien lisäämiseksi koko EU:ssa rahoituskaudella 2021–2027.

InvestEU-rahasto on politiikkalähtöinen, ja sillä on neljä tukikohdetta: kestävä infrastruktuuri, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, pienet ja keskisuuret yritykset ja sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. .

Työpaikkojen luominen, investointien lisääminen ja kestävän talouskasvun saavuttaminen ovat olleet komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ykkösprioriteetteja aina siitä asti, kun komissio aloitti työnsä marraskuussa 2014. InvestEU tuo saman katon alle kaikki EU:n rahoitusvälineet, joilla tällä hetkellä tuetaan investointeja. Näin yksinkertaisteaan ja tehostetaan investointihankkeille suunnatun EU-rahoituksen saamista.

InvestEU-rahaston lisäksi ohjelmaan kuuluu myös InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-portaali. Niiden avulla voidaan jatkaa räätälöidyn tuen tarjoamista hankkeiden toteuttajille ja luoda hankejatkumoita, jotka ovat helposti potentiaalisten sijoittajien saatavilla.

Lisätietoja

Lehdistötiedote: InvestEU-ohjelma edistää työllisyyttä, kasvua ja innovointia EU:ssa

Taustatiedote: InvestEU-ohjelma – Kysymyksiä ja vastauksia

InvestEU-toimenpidepaketti

Tietokooste: Mikä on InvestEU?

Tietokooste: InvestEU – Mitä se rahoittaa?

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

EU:n talousarvio tulevaisuutta varten

Seuraa varapuheenjohtaja Kataista Twitterissä: @jyrkikatainen

Seuraa InvestEU-ohjelmaa Twitterissä: #InvestEU

IP/19/444

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar