Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo: Komisija predlaga strategijo za obdobje 2021–2027

Bruselj, 11. julija 2019

Evropska komisija je danes predlagala posodobitev pravne podlage Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) ter novi strateški inovacijski program za obdobje 2021–2027.

EIT je neodvisen organ EU, ustanovljen leta 2008, ki krepi inovacijsko zmogljivost Evrope. Danes sprejeta predloga bosta EIT uskladila z naslednjim programom EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (2021–2027) in uresničila zavezo Komisije glede nadaljnje krepitve inovacijskega potenciala Evrope. EIT bo s predlaganim proračunom v višini 3 milijard evrov, kar je 600 milijonov evrov oziroma 25 % več v primerjavi s sredstvi sedanjega strateškega inovacijskega programa (2014–2020), financiral dejavnosti obstoječih in novih skupnosti znanja in inovacij (SZI) ter podprl inovacijsko zmogljivost 750 visokošolskih institucij.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics, pristojen za EIT, je povedal: „Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo od leta 2008 razvija talent in ustvarjalnost z edinstvenim poudarkom na izobraževanju in podjetništvu. Strategija za obdobje 2021–2027, ki jo vzpostavljamo, bo pomagala zagotoviti, da bodo potencial EIT lahko izkoriščale vse evropske regije, poleg tega pa bo še povečala inovacijsko zmogljivost našega sektorja visokošolskega izobraževanja. Še posebej ponosen sem, da lahko danes oznanim vzpostavitev nove skupnosti znanja in inovacij v podporo inovacijam v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, ki je predvidena za leto 2022.“

EIT trenutno podpira osem SZI, ki povezujejo podjetja, univerze in raziskovalna središča v čezmejna partnerstva. Cilji predlaganega strateškega inovacijskega programa za obdobje 2021–2027 so:

  1. Krepitev regionalnega učinka skupnosti znanja in inovacij: EIT bo v prihodnje okrepil svoje mreže ter z razvojem regionalnih strategij obveščanja povezal še več visokošolskih institucij, podjetij in raziskovalnih organizacij. Izbira partnerjev za sodelovanje in priprava dejavnosti SZI bosta bolj vključujoči. Poleg tega bo EIT razvil povezave s strategijami pametne specializacije, pobudo EU, ki spodbuja gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, tako da posameznim regijam omogoča opredelitev in razvoj lastnih konkurenčnih prednosti.
  1. Krepitev inovacijske zmogljivosti visokošolskega izobraževanja: EIT bo s finančnimi sredstvi, strokovnim znanjem in mentoriranjem podprl 750 visokošolskih institucij, da bodo lahko razvile gospodarske dejavnosti na svojem interesnem področju. Pri zasnovi in izvajanju dejavnosti se bo osredotočil zlasti na države z manjšo inovacijsko zmogljivostjo. Pri tem se bo oprl na uspešne politične pobude, kot je HEInnovate, brezplačno orodje za samoocenjevanje, namenjeno vsem vrstam visokošolskih institucij, ali okvir ocene regionalnega inovacijskega učinka, ki univerzam omogoča, da ocenijo, v kolikšni meri spodbujajo inovacije v svoji regiji.
  1. Vzpostavljanje novih SZI: EIT bo vzpostavil dve novi SZI, in sicer na področjih, ki bosta najustreznejši glede na prednostne naloge politike programa Obzorje Evropa. Prva nova SZI, ki naj bi začela delovati leta 2022, se bo osredotočala na kulturni in ustvarjalni sektor. Ta sektor ima velik potencial rasti in številne lokalne pobude ter je zelo privlačen za državljane in državljanke, poleg tega pa dopolnjuje obstoječih osem SZI. Prednostno področje druge nove SZI, ki naj bi začela delovati leta 2025, bo določeno pozneje.

Posodobljena uredba o EIT zagotavlja večjo pravno jasnost in usklajenost z okvirnim programom EU za raziskave in inovacije. Nova pravna podlaga prinaša tudi nov vitek in poenostavljen model financiranja EIT, zasnovan s ciljem učinkovitejšega spodbujanja dodatnih zasebnih in javnih naložb. Poleg tega bo okrepila strukturo upravljanja EIT.

Nadaljnji koraki

O revidirani uredbi o EIT in sklepu Komisije o strateškem inovacijskem programu za obdobje 2021–2027 bosta razpravljala in ju sprejela Evropski parlament in Svet.

Ozadje

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo s sedežem v Budimpešti je bil ustanovljen leta 2008 z Uredbo (ES) št. 294/2008, ki je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1292/2013. Njegov namen je obravnavati glavne družbene izzive z izboljševanjem inovacijske zmogljivosti in uspešnosti EU prek povezovanja v okviru trikotnika znanja, ki zajema izobraževanje, raziskave in inovacije.

EIT je osrednji del predloga Komisije o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa, naslednjega programa EU za raziskave in inovacije (2021–2027) s predlaganim proračunom v višini 100 milijard evrov. EIT je eden od treh elementov njegovega stebra „Inovativna Evropa“. Predlog programa Obzorje Evropa določa financiranje EIT v okviru naslednjega dolgoročnega proračuna, pa tudi razloge za njegovo izvajanje, njegovo dodano vrednost, področja ukrepanja in splošne smernice dejavnosti. Vendar predlog programa Obzorje Evropa sam po sebi ne vsebuje pravne podlage za nadaljevanje dejavnosti EIT od leta 2021 dalje. Pravna podlaga EIT ostaja uredba o EIT, ki določa njegove cilje in ključne naloge ter okvir za njegovo delovanje.

EIT bo v obdobju 2021–2027 s predlaganim proračunom v višini 3 milijard evrov spodbudil inovacije ter podprl več kot 10 000 diplomantk in diplomantov magistrskih ali doktorskih študijskih programov v okviru SZI ter okoli 600 novih in več kot 7 000 obstoječih zagonskih podjetij.

Danes predstavljena predloga temeljita na zunanji oceni EIT, izvedeni leta 2017, ki je potrdila, da so razlogi za ustanovitev EIT še vedno utemeljeni.

Več informacij

Informativni pregled o EIT

EIT na spletišču o inovacijah v izobraževanju (vključno s pravnimi predlogi)

Spletišče EIT

Spletišče Obzorje Evropa

IP/19/3849

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar