Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL PL BG HR

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Vrh o Zahodnem Balkanu v Poznanju: krepitev vezi med regijo in EU

Bruselj, 5. julija 2019

Na vrhu o Zahodnem Balkanu v Poznanju je EU potrdila svojo zavezo, da bo okrepila sodelovanje z regijo. Temu namenja sklop konkretnih ukrepov, osredotočenih na pet ključnih področij: promet in energetika, digitalna tehnologija, gospodarstvo, varnost in dobri sosedski odnosi.

V Poznanju že drugi dan zasedajo voditelji vlad, zunanji in gospodarski ministri ter ministri za notranje zadeve z Zahodnega Balkana, njihovi kolegi iz več držav članic EU in visoki predstavniki EU. Namen srečanja je krepitev regionalnega sodelovanja med partnericami z Zahodnega Balkana, pa tudi med regijo in EU, ter nadaljnje povezovanje Zahodnega Balkana z EU.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Federica Mogherini je dejala: „Naše sodelovanje z Zahodnim Balkanom je prednostna naloga. Vseh šest partneric z Zahodnega Balkana je danes bliže Evropski uniji kot na začetku našega mandata pred skoraj petimi leti. Evropska perspektiva ostaja gonilo sprememb v regiji. Regionalno sodelovanje, dobri sosedski odnosi in sprava so ključnega pomena in podpirajo povezovanje Zahodnega Balkana z EU.“

Komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn je pripomnil: „Še intenzivneje bomo prispevali k posodabljanju infrastrukture, digitalizaciji, naložbam v zeleno rast in krožnemu gospodarstvu. Programi EU bodo v življenje ljudi na Zahodnem Balkanu prinesli konkretne izboljšave in so nov mejnik v naših vse tesnejših vezeh z regijo.“

Komisarka za promet Violeta Bulc je dodala: „Zelo sem zadovoljna, da je več regionalnih projektov prejelo podporo v sodelovanju s prometno skupnostjo. Izboljšali bodo varnost v cestnem prometu in učinkovitost železniškega prometa, skrajšali čas potovanja in znižali prevozne stroške ter odpravili ozka grla v prometu. Z boljšo povezljivostjo želimo ljudi v regiji podpreti v njihovem vsakdanjem življenju in jih približati Evropski uniji.“

Krepitev prometne in energetske povezljivosti v regiji in z EU

Boljša povezljivost na Zahodnem Balkanu ter med to regijo in EU je ključni dejavnik rasti in delovnih mest ter prinaša očitne prednosti tako za gospodarstva kot za državljane in državljanke same regije in EU.

Komisija je na področju prometa in energije predlagala:

  • nov sveženj za povezljivost v vrednosti 180 milijonov evrov: prek naložbenega okvira za Zahodni Balkan bodo osmim novim projektom na področju prometa in energije (ceste, železnice, infrastruktura za prenos energije) namenjena nepovratna sredstva, ki bodo prispevala k ciljem agende za povezljivost (povezava na brošuro) in ki naj bi spodbudila naložbe v vrednosti do 728 milijonov evrov. Projekti bodo podprli posodobitev skupne železniške mejne postaje, namestitev opreme za signalizacijo in telekomunikacije na več kot 100 km železniških prog, izgradnjo in nadgradnjo več kot 30 km avtocest in več kot 100 km električnih daljnovodov ter izgradnjo 68 km povezovalnega plinovoda;
  • nepovratna sredstva v višini 15 milijonov evrov za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in delovanje mejnih prehodov v regiji: cilj nepovratnih sredstev je izboljšanje cestnih razmer na odsekih s številnimi nesrečami, izboljšave na mejnih prehodih pa bodo državljanom in težkim tovornim vozilom omogočile prihranek časa;
  • akcijski načrt za izvajanje regionalne železniške strategije za okrepitev povezljivosti tako znotraj regije kot med regijo in EU ter za povečanje konkurenčnosti železniškega sektorja z zanesljivejšo, stroškovno učinkovito in varnejšo uporabo.

Spodbujanje digitalne preobrazbe regije

Da bi podprli prehod regije na digitalno gospodarstvo in omogočili prednosti, ki jih prinaša digitalna preobrazba, kot so hitrejša gospodarska rast, več delovnih mest in boljše storitve, so voditelji pozdravili začetek veljavnosti regionalnega sporazuma o gostovanju 1. julija 2019. Sporazum je pomemben dosežek digitalne agende za Zahodni Balkan in odličen primer koristi regionalnega sodelovanja. Stroški gostovanja v regiji se bodo za potrošnike občutno zmanjšali, saj bodo klici do osemkrat cenejši, znižali pa se bodo tudi stroški prenosa podatkov.

Na področju širokopasovne povezljivosti, ki je bistven element digitalnega gospodarstva v regiji, je Komisija napovedala nova nepovratna sredstva v višini 1,65 milijona evrov za tri projekte. S tem bo podprla razvoj nacionalnih širokopasovnih omrežij in izboljšanje digitalne povezljivosti v Albaniji, Črni gori in Severni Makedoniji.

Podpora socialno-ekonomskemu razvoju, gospodarskemu povezovanju in zeleni rasti

Na področju družbeno-ekonomskega razvoja (je) Komisija:

  • poročala o napredku, doseženem v okviru jamstvenega instrumenta. Cilj jamstva, ki je bilo vzpostavljeno na začetku leta 2019 kot del naložbenega okvira za Zahodni Balkan z začetno zavezo EU v višini do 150 milijonov evrov, je mobilizirati do 1 milijarde evrov za naložbe v trajnostni socialno-ekonomski razvoj in regionalno povezovanje, da bi se sprostile zasebne naložbe in izboljšal dostop do financiranja v regiji;
  • skupaj z mednarodnimi finančnimi institucijami podpisala pisma o nameri za okrepitev instrumenta za razvoj podjetij in inovacije na Zahodnem Balkanu z dodatnimi 20 milijoni evrov, da bi se povečala finančna sredstva, ki so na voljo malim in srednjim podjetjem s sedežem na Zahodnem Balkanu;
  • še naprej podpira načrt regije za razvoj regionalnega gospodarskega prostora in pozdravlja podporo sporazumu o vzajemnem priznavanju akademskih kvalifikacij.

V podporo socialno-ekonomskemu vključevanju romskega prebivalstva je vrh potrdil izjavo o vključevanju Romov.Voditelji so se zavezali, da bodo sprejeli potrebne ukrepe za doseganje konkretnih rezultatov na področju zaposlovanja, stanovanj, izobraževanja, zdravstva, prijav v registre prebivalstva in nediskriminacije.

Na področju okolja in podnebja je vrh podprl skupno izjavo o prehodu na čisto energijo na Zahodnem Balkanu, ki je bila podpisana 21. februarja 2019. Da bi izkoristila ta zagon, je Komisija pripravljena podpreti prizadevanja regije za razvoj zelene agende za Zahodni Balkan, ki bi okrepila regionalno sodelovanje ter prinesla koristi za blaginjo in zdravje državljanov v regiji in sosednjih državah članicah EU, obenem pa sprostila potencial zelenega, nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva na Zahodnem Balkanu. Voditelji so potrdili svojo zavezo ambiciozni okoljski agendi, ki prispeva k boju proti podnebnim spremembam.

Okrepitev ukrepov na področju varnostnega sodelovanja

Voditelji in ministri so ocenili napredek, dosežen pri sodelovanju med Zahodnim Balkanom in EU pri reševanju skupnih varnostnih izzivov, med drugim pri boju proti terorizmu, radikalizaciji, kibernetskim napadom, hibridnim grožnjam, organiziranemu kriminalu in trgovini s strelnim orožjem. Razpravljali so tudi o povezavi med korupcijo in varnostjo, predstavniki Zahodnega Balkana pa so ponovno poudarili svojo zavezanost boju proti korupciji.

Krepitev regionalnega sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov

Regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi so osrednji element približevanja držav Evropski uniji. K tem prizadevanjem sodi tudi doseganje trajne in iskrene sprave. Na vrhu so imele partnerice Zahodnega Balkana priložnost za razpravo o dvostranskih vprašanjih in vprašanjih polpreteklosti, kot so vojni zločini in pogrešane osebe. EU še naprej podpira sodelovanje mladih na Zahodnem Balkanu v številnih projektih, kot so ukrepi Marie Skłodowske-Curie ter programa Ustvarjalna Evropa in Erasmus+, ter v delu programa „Mladi v akciji“, ki ga upravlja podporni center za jugovzhodno Evropo (SALTO). Sodelovanje mladih je namreč ključnega pomena za povečanje regionalne povezljivosti. Poleg tega EU podpira delo regionalnega urada za sodelovanje mladih (RYCO), ki spodbuja spravo in sodelovanje med mladimi v regiji.

Ozadje

Vrh v Poznanju je del tako imenovanega berlinskega procesa, pobude več držav članic EU, namenjene podpori prizadevanjem za krepitev regionalnega sodelovanja in evropske perspektive Zahodnega Balkana.

Več informacij

Informativni pregled: Proces pristopa Zahodnega Balkana k EU

Informativni pregled: Spodbujanje povezljivosti

Informativni pregled: Spodbujanje digitalne povezljivosti

Agenda EU za povezljivost za Zahodni Balkan*

 

* Popravljeno 5. 7. 2019, 12:51

IP/19/3669

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar