Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Vybrali prvých 17 „európskych univerzít“: dôležitý krok k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru

Brusel 26. jún 2019

Európska komisia dnes zverejnila inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z celej Európy, ktoré budú súčasťou prvých aliancií „európskych univerzít“. Tieto aliancie zvýšia kvalitu a príťažlivosť európskeho vysokoškolského vzdelávania a posilnia spoluprácu medzi inštitúciami, ich študentmi a zamestnancami.

Z 54 prijatých prihlášok bolo vybraných 17 európskych univerzít zastupujúcich 114 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 24 členských štátov (pozri prílohu) na základe hodnotenia, ktoré vykonalo 26 nezávislých externých odborníkov vrátane rektorov, profesorov a výskumných pracovníkov, ktorých vymenovala Komisia. Európske univerzity sú nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, ktoré majú spoločnú dlhodobú stratégiu a propagujú európske hodnoty a identitu. Cieľom iniciatívy je výrazne posilniť mobilitu študentov a zamestnancov a podporovať kvalitu, inkluzívnosť a konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport uviedol: „S potešením vítam ambíciu, ktorú prejavilo prvých 17 európskych univerzít, ktoré poslúžia ako vzor pre iné univerzity v EÚ. Umožnia ďalším generáciám študentov, aby spoznali Európu prostredníctvom štúdia v rôznych krajinách. Som presvedčený, že táto iniciatíva, ktorá je kľúčovým prvkom európskeho vzdelávacieho priestoru, posilní excelentnosť a inklúziu a významne tak určí nový smer vysokoškolského vzdelávania v Európe.

Medzi vybrané európske univerzity patrí široké spektrum inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, od univerzít aplikovaných vied a technických univerzít, cez univerzity múzických umení až po viacodborové univerzity a univerzity s intenzívnym výskumom.

Európske univerzity sa stanú medziuniverzitnými kampusmi, medzi ktorými sa študenti, doktorandi, zamestnanci a výskumní pracovníci môžu bezproblémovo pohybovať. Budú sa deliť o svoje odborné znalosti, platformy a zdroje s cieľom navrhnúť spoločné učebné plány alebo moduly týkajúce sa rôznych disciplín. Tieto učebné plány budú veľmi flexibilné a študentom umožnia, aby si vzdelávanie personalizovali, čiže si budú môcť vybrať, kde a kedy študovať a získať európsky diplom. Európske univerzity prispejú aj k udržateľnému hospodárskemu rozvoju regiónov, v ktorých sa nachádzajú, keďže ich študenti budú úzko spolupracovať so spoločnosťami, miestnymi orgánmi, akademickou obcou a výskumnými pracovníkmi s cieľom nájsť riešenia výziev, ktorým čelia ich regióny.

Celkovo má prvých 17 „európskych univerzít“ k dispozícii rozpočet až do výšky 85 miliónov EUR. Každá aliancia dostane v nasledujúcich troch rokoch maximálne 5 miliónov EUR, aby rozbehla realizáciu svojich plánov a pripravila pôdu pre iné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ. Ich pokrok sa bude pozorne sledovať.

Touto prvou výzvou – spolu s druhou výzvou, ktorá sa spustí na jeseň tohto roku – sa otestujú rôzne modely realizácie novej koncepcie európskych univerzít a jej potenciál stimulovať vysokoškolské vzdelávanie. Komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027 navrhla, aby sa európske univerzity naplno realizovali v rámci programu Erasmus +, a to s výrazne vyšším rozpočtom. Zatiaľ čo niektoré aliancie sú komplexné a týkajú sa všetkých disciplín, iné sa zameriavajú napríklad na rozvoj mestských pobrežných oblastí, sociálne vedy alebo celosvetové zdravie. Každú alianciu tvorí v priemere sedem inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo všetkých kútov Európy, vďaka čomu vznikajú nové partnerstvá. Túto rôznorodosť odráža aj zloženie prihlášok, ktoré prišli z rôznych krajín.

Súvislosti

Európska komisia predložila túto novú iniciatívu lídrom Európskej únie pred sociálnym samitom v Göteborgu v novembri 2017. V decembri 2017 iniciatívu schválila Európska rada, ktorá vyzvala na vytvorenie aspoň 20 európskych univerzít do roku 2024, pričom iniciatíva je súčasťou úsilia o vybudovanie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Koncepcia európskych univerzít, ktorá bola vytvorená spolu s členskými štátmi, inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a študentskými organizáciami, zaujala 54 prihlásených aliancií zastupujúcich viac ako 300 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 28 členských štátov a iných krajín zapojených do programu Erasmus+. Reagovali na výzvu v rámci programu Erasmus+ o európskych univerzitách, ktorá bola vyhlásená v októbri 2018.

60 miliónov EUR, ktoré boli na túto novú iniciatívu v rámci Erasmus+ pôvodne vyčlenené, sa zvýšilo na 85 miliónov EUR, čo umožní financovanie 17 aliancií namiesto pôvodne plánovaných 12 aliancií.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad

Iniciatíva „Európske univerzity“

Informácie o výzve na predkladanie návrhov

 

IP/19/3389

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar

Photos


Documents


ANNEX.pdf