Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ensimmäiset 17 Eurooppa-yliopistoa valittu: Euroopan koulutusalueen luomisessa aimo harppaus eteenpäin

Bryssel 26. kesäkuuta 2019

Euroopan komissio ilmoitti tänään ne eri puolilta Eurooppaa valitut korkeakoulut, jotka muodostavat ensimmäiset Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymät. Yhteenliittymillä parannetaan eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua ja houkuttelevuutta sekä tiivistetään laitosten, opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan yhteistyötä.

Eurooppa-yliopistoa koskevia hakemuksia saatiin 54, joista valittiin 17. Mukana on 114 korkeakoulua 24 jäsenvaltiosta (ks. liite). Valinnan perustana käytettiin arviointia, jonka tekivät komission nimittämät 26 riippumatonta ulkopuolista asiantuntijaa. Asiantuntijoiden joukossa oli esimerkiksi rehtoreita, professoreita ja tutkijoita. Eurooppa-yliopistot ovat EU:n korkea-asteen oppilaitosten kansainvälisiä yhteenliittymiä. Niillä on yhteinen pitkän aikavälin strategia, ja ne edistävät eurooppalaisia arvoja ja identiteettiä. Aloitteen tarkoituksena on lisätä merkittävästi opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta ja parantaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallistavuutta ja kilpailukykyä.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics toteaa olevansa tyytyväinen nähdessään ensimmäisten 17 Eurooppa-yliopiston toteutuvan ja toimivan esikuvina muille yliopistoille EU:ssa. ”Ne antavat opiskelijoiden seuraaville sukupolville mahdollisuuden tutustua Eurooppaan opiskelemalla eri maissa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä aloite, joka on keskeisellä sijalla Euroopan koulutusalueen rakentamisessa, muuttaa käänteentekevästi Euroopan korkeakoulutusta ja edistää huippuosaamista ja osallisuutta.”

Eurooppa-yliopistojen valikoimaan kuuluu laaja joukko korkea-asteen oppilaitoksia eri puolilta EU:ta. Oppilaitokset vaihtelevat ammattikorkeakouluista, teknisistä yliopistoista ja taidealan yliopistoista yleisiin ja tutkimukseen keskittyviin yliopistoihin.

Eurooppa-yliopistoista tulee yliopistojen välisiä kampuksia, joissa opiskelijat, tohtoriopiskelijat, opetushenkilöstö ja tutkijat voivat liikkua saumattomasti. Niissä yhdistetään asiantuntemus ja resurssit ja tarjotaan yhteisiä opetussuunnitelmia tai moduuleja, jotka kattavat eri oppiaineita. Opetussuunnitelmat ovat erittäin joustavia ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden räätälöidä koulutustaan ja valita mitä, missä ja milloin he opiskelevat. He myös saavat eurooppalaisen tutkinnon. Eurooppa-yliopistot edistävät myös sijaintialueidensa kestävää taloudellista kehitystä, koska niissä opiskelevat tekevät tiivistä yhteistyötä yritysten, viranomaisten ja tutkijoiden kanssa löytääkseen ratkaisuja alueiden haasteisiin.

Ensimmäisille 17 Eurooppa-yliopistolle on myönnetty yhteensä 85 miljoonan euron budjetti.Kukin yhteenliittymä saa seuraavien kolmen vuoden aikana enintään 5 miljoonaa euroa, joiden avulla se voi ryhtyä toteuttamaan suunnitelmiaan ja pohjustamaan tietä muille EU:n korkeakouluille. Yhteenliittymien edistymistä seurataan tiiviisti.

Tällä ensimmäisellä – ja syksyllä käynnistettävällä toisella – ehdotuspyynnöllä testataan erilaisia malleja, joilla Eurooppa-yliopistojen uusi konsepti voitaisiin toteuttaa, sekä sen potentiaalia edistää korkeakoulutusta. Seuraavaa EU:n pitkän aikavälin budjettia (2021–2027) varten komissio ehdotti Eurooppa-yliopistojen toteuttamista Erasmus+ -ohjelman nojalla merkittävästi korotetulla budjetilla. Jotkin yhteenliittymät ovat laaja-alaisia ja kattavat kaikki oppiaineet, mutta toisissa keskitytään esimerkiksi kaupunkien rannikkoalueiden kestävyyteen, yhteiskuntatieteisiin tai globaaliin terveyteen. Jokaisessa yhteenliittymässä on keskimäärin seitsemän korkeakoulua eri puolilta Eurooppaa. Näin syntyy uusia kumppanuuksia. Yhteenliittymissä on otettu huomioon saatujen hakemusten jakautuminen maittain.

Tausta

Euroopan komissio ehdotti tätä uutta aloitetta Euroopan unionin johtajille ennen marraskuussa 2017 Göteborgissa järjestettyä sosiaalialan huippukokousta. Eurooppa-neuvosto vahvisti aloitteen joulukuussa 2017, jolloin esitettiin vähintään 20 Eurooppa-yliopiston muodostamista vuoteen 2024 mennessä. Aloite on osa eurooppalaisen koulutusalueen luomista vuoteen 2025 mennessä.

Eurooppa-yliopistojen käsite on laadittu yhdessä jäsenvaltioiden, korkea-asteen oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Hakemuksia saatiin 54 yhteenliittymältä, joissa oli mukana yli 300 korkeakoulua 28 jäsenvaltiosta ja muista Erasmus+ -ohjelman maista. Ne vastasivat Erasmus+ -ohjelman puitteissa lokakuussa 2018 esitettyyn Eurooppa-yliopistoja koskevaan ehdotuspyyntöön.

Alun perin tätä uutta Erasmus+ -aloitetta varten varattiin 60 miljoonaa euroa, mutta määrä korotettiin 85 miljoonaan euroon. Tämän ansiosta aluksi kaavailtujen 12 yhteenliittymän sijasta voidaankin rahoittaa 17 yhteenliittymää.

Lisätietoja

Tietokooste

Eurooppa-yliopistoja koskeva aloite

Tietoja tarjouspyynnöistä

 

IP/19/3389

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos


Documents


ANNEX.pdf