Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

DiscoverEU ger ytterligare 14 500 unga chans att utforska Europa

Bryssel den 14 januari 2019

Över 14 500 18-åringar kommer att få ett resekort från DiscoverEU som de kan resa med under 30 dagar mellan den 15 april och den 31 oktober 2019. Ungdomarna har valts ut bland nästan 80 000 ansökningar.

Den andra ansökningsomgången av EU-kommissionens initiativ DiscoverEU lockade nästan 80 000 ungdomar från alla EU-länder att ansöka om ett resekort under den tvåveckorsperiod som avslutades den 11 december 2018. Bland dessa valdes 14 536 ut enligt kriterierna och utifrån den kvot som fastställts per EU-land.

– Det är fantastiskt att se hur de unga européerna använder DiscoverEU för att lära känna sin kontinent, säger EU-kommissionär Tibor Navracsics, som ansvarar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott. Totalt sett har nästan 180 000 ungdomar från hela Europa ansökt om resekort under de två omgångarna under 2018. Tack vare detta initiativ får cirka 30 000 unga chansen att utforska kulturer och traditioner i Europa och knyta kontakter med andra resenärer och nya platser. Det är inspirerande att se hur de upptäcker Europa genom att resa. Med DiscoverEU kan de planera sina resor själva, dela sina erfarenheter på sociala medier och skaffa nya vänner. Med DiscoverEU kan de planera sina resor själva, dela sina erfarenheter på sociala medier och skaffa nya vänner.

De ungdomar som valts ut i den andra omgången kommer snart att få besked så att de kan boka sina resor. De kan resa själva eller i grupper om högst fem personer under 30 dagar mellan den 15 april och den 31 oktober 2019. Vanligast är tågresor men alternativa transportsätt kan användas i undantagsfall.

Förutom resekortet får ungdomarna vägledning före avresan och de kan också kontakta varandra via sociala medier. Dessutom får de information om särskilda möjligheter, t.ex. rabatter på inträdesbiljetter till museer och kulturella minnesmärken, lärorika aktiviteter eller lokala välkomstarrangemang i städer som de besöker.

Bakgrund

DiscoverEU är en okomplicerad och tillgänglig reseupplevelse för ungdomar från alla samhällsskikt och miljöer. De kan resa själva eller i små grupper. På detta sätt får 18-åringarna chansen att lära känna det Europeiska kulturarvet och mångfalden, knyta kontakter med andra unga och utforska sin europeiska identitet. Initiativet lanserades i juni 2018 på förslag från Europaparlamentet om en förberedande åtgärd med en budget på 12 miljoner euro under 2018. I den första ansökningsomgången fick cirka 15 000 ungdomar chansen att resa runt i Europa. För 2019 har Europaparlamentet tilldelat DiscoverEU 16 miljoner euro. Kommissionen planerar nästa ansökningsomgång till sommaren 2019. Exakt vilka datum som gäller kommer att publiceras på Europeiska ungdomsportalen tillsammans med mer information.

I maj 2018 föreslog kommissionen 700 miljoner euro till DiscoverEU som en del av det framtida Erasmus+-programmet inom ramen för EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027. Om Europaparlamentet och rådet godkänner detta kan ytterligare 1,5 miljoner 18-åringar få möjlighet resa under den perioden.

Kommissionen arbetar för att utveckla DiscoverEU till en ännu mer betydelsefull, inkluderande och utvecklande upplevelse för unga européer. Därför siktar vi på att öka åtgärdens genomslag och göra den ännu bättre genom att ta tillvara de unga resenärernas intressen och den feedback som kommer in från dem och från de viktigaste parterna i initiativet.

Ytterligare information

Frågor och svar om DiscoverEU (på engelska)

Faktablad (på engelska)

Europeiska ungdomsportalen

IP/19/302

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar