Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia sărbătorește cea de a 30-a aniversare a activităților Jean Monnet, care promovează studiile europene în întreaga lume

Bruxelles, 18 iunie 2019

Astăzi, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, este gazda unui eveniment la nivel înalt, care marchează sărbătorirea a 30 de ani de excelență în activitățile de predare și cercetare privind UE. Activitățile Jean Monnet fac parte din programul Erasmus+ și sunt menite să promoveze în întreaga lume excelența în studiile europene la nivelul învățământului superior, precum și să stabilească legături între cadrele universitare, cercetători și factorii de decizie. În perioada 1989-2019, activitățile Jean Monnet au sprijinit peste 1 000 de universități din aproximativ 100 de țări. Datorită acestui sprijin, respectivele universități au putut să propună, în cadrul programei lor de învățământ, cursuri privind studiile europene. În prezent, de aceste activități beneficiază în fiecare an 300 000 de studenți.

Comisarul Navracsics a declarat: „Sărbătorim 30 de ani de activități Jean Monnet într-un moment în care acestea sunt necesare mai mult decât oricând. Activitățile Jean Monnet generează cunoștințe care consolidează Uniunea Europeană și permit o mai bună înțelegere a fenomenului integrării europene, în special în rândul tinerilor. Următoarea etapă o reprezintă extinderea domeniului de aplicare al acestor activități, astfel încât și școlile să se numere printre beneficiari. Faptul de a învăța despre Uniunea Europeană de la o vârstă fragedă îi va ajuta pe tineri să devină cetățeni europeni informați, implicați în procesele democratice care modelează viitorul acesteia. Datorită activităților Jean Monnet, proiectul european este mai concret și mai rezilient.”

În fiecare an, activitățile Jean Monnet finanțează peste 250 de măsuri noi, la care participă aproximativ 9 000 de cadre universitare, precum și multe alte persoane și instituții. Până în prezent, au fost sprijinite peste 5 000 de acțiuni.

De la lansarea sa în 1989, inițiativa a permis înființarea a mii de publicații de cercetare în materie de studii europene care acoperă o gamă largă de discipline și domenii de politică, inclusiv dreptul european, istoria integrării europene, inovarea, ocuparea forței de muncă, apărarea, migrația, asistența medicală, energia, transporturile și acțiunile climatice. Majoritatea acestor cunoștințe de ultimă oră au apărut în publicații de vârf și au fost prezentate în cadrul forumurilor menite să contribuie la elaborarea politicilor care influențează dezbaterea și sprijină îmbunătățirea procesului decizional la nivel național și european, ceea ce are un impact asupra vieții cetățenilor și a oportunităților care le sunt oferite acestora.

Activitățile Jean Monnet au devenit cu adevărat mondiale: în 2018, 60 % din cele 1 300 de cereri de grant au provenit din țări din afara Uniunii Europene.

Propunerea Comisiei Europene privind viitorul program Erasmus (2021-2027) prevede extinderea domeniului de aplicare al activităților Jean Monnet la alte sectoare ale educației, în special la școli, pentru a face mai cunoscută Uniunea Europeană în rândul tinerilor.

Context

Aceste activități poartă numele unuia dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene, Jean Monnet (1888-1979), și fac parte din Erasmus+, programul european care sprijină educația, formarea, tineretul și sportul. La aceste activități pot participa cadre didactice din întreaga lume care își desfășoară activitatea în orice instituție de învățământ superior recunoscută oficial, ceea ce contribuie la extinderea domeniului de aplicare al activităților de predare și cercetare legate de Uniunea Europeană în țări în care cunoștințele cu privire la aceasta sunt foarte limitate.

Beneficiarii granturilor Jean Monnet se bucură de o libertate academică deplină și trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mod independent și riguros din punct de vedere științific.

Activitățile Jean Monnet sprijină, de asemenea, mai multe instituții desemnate din Europa pentru a urmări obiectivul excelenței în domeniul studiilor și al cercetării europene.

Evenimentul organizat astăzi la Bruxelles face parte din campania Comisiei Europene de sărbătorire a celor trei decenii de rezultate ale activităților Jean Monnet. Această campanie va dura până la sfârșitul anului 2019, fiind prevăzute, în întreaga lume, sute de evenimente și activități, în cadrul cărora foștii și actualii beneficiari ai activităților Jean Monnet vor profita de ocazia oferită de cea de a 30-a aniversare pentru a participa la dezbateri, conferințe, ateliere și alte activități destinate studenților, factorilor de decizie și cetățenilor.

Pentru informații suplimentare

Fișă informativă

Site-ul web Erasmus+/Jean Monnet

Fișa informativă de la Sibiu - Investițiile în tineret 

IP/19/3017

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos