Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie viert 30-jarig jubileum Jean Monnet-activiteiten ter bevordering van Europese studies wereldwijd

Brussel, 18 juni 2019

Vandaag organiseert Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, een evenement op hoog niveau om 30 jaar excellentie op het gebied van onderwijs en onderzoek over de EU te vieren. De Jean Monnet-activiteiten maken deel uit van het Erasmus+-programma. Zij zijn erop gericht wereldwijd excellentie in Europese studies op het niveau van het hoger onderwijs te bevorderen en academici, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in contact te brengen. Tussen 1989 en 2019 hebben de Jean Monnet-activiteiten steun gegeven aan meer dan 1 000 universiteiten in ongeveer 100 landen, waardoor zij cursussen over Europese studies in hun onderwijsprogramma konden aanbieden. Momenteel profiteren hier jaarlijks 300 000 studenten van.

Commissaris Navracsics licht toe: "We vieren het 30-jarig jubileum van de Jean Monnet-activiteiten op een moment dat ze harder nodig zijn dan ooit. Ze leiden tot kennis die de Europese Unie versterkt en een beter begrip oplevert van de Europese integratie, met name onder jongeren. De volgende stap is deze activiteiten uit te breiden tot scholen. Door vanaf jonge leeftijd te leren over de Europese Unie kunnen jongeren opgroeien tot geïnformeerde Europese burgers, die betrokken zijn bij de democratische processen die de toekomst van de EU bepalen. De Jean Monnet-activiteiten helpen het Europese project concreter en veerkrachtiger te maken."

Elk jaar financieren de Jean Monnet-activiteiten meer dan 250 nieuwe maatregelen, waarbij ongeveer 9 000 universitaire docenten en tal van andere mensen en instellingen betrokken zijn. Tot dusver hebben meer dan 5 000 acties steun ontvangen.

Sinds de start in 1989 heeft het initiatief duizenden wetenschappelijke publicaties op het gebied van Europese studies mogelijk gemaakt met betrekking tot een aantal disciplines en beleidsgebieden, waaronder het Europees recht, de geschiedenis van de Europese integratie, innovatie, werkgelegenheid, defensie, migratie, gezondheidszorg, energie, vervoer en klimaatactie. Veel van deze geavanceerde kennis is verschenen in toptijdschriften en op beleidsfora die het debat beïnvloeden en bijdragen tot betere beleidsvorming op nationaal en Europees niveau en zo een verschil maken voor de levens en kansen van mensen.

Jean Monnet-activiteiten zijn inmiddels een waar wereldwijd fenomeen: in 2018 kwam 60 % van de 1 300 subsidieaanvragen uit landen buiten de Europese Unie.

Het voorstel van de Europese Commissie voor het toekomstige Erasmus-programma (2021-2027) voorziet in de uitbreiding van Jean Monnet-activiteiten naar andere onderwijssectoren, met name scholen, om het bewustzijn van jongeren over de Europese Unie te vergroten.

Achtergrond

De Jean Monnet-activiteiten, genoemd naar Jean Monnet (1888-1979), een van de grondleggers van de Europese Unie, maken deel uit van Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Zij staan open voor academici van elke officieel erkende instelling voor hoger onderwijs in de wereld. Dit helpt het onderwijs en onderzoek over de Europese Unie uit te breiden naar landen waar de kennis op dat gebied zeer beperkt is.

De ontvangers van Jean Monnet-subsidies genieten volledige academische vrijheid en van hen wordt verwacht dat zij onafhankelijke en wetenschappelijk rigoureuze inspanningen leveren.

Daarnaast ondersteunen de Jean Monnet-activiteiten verschillende instellingen in Europa om excellentie na te streven in Europese studies en Europees onderzoek.

Het evenement van vandaag in Brussel maakt deel uit van de campagne van de Europese Commissie om de successen van de Jean Monnet-activiteiten van de afgelopen drie decennia te vieren. Deze campagne duurt tot eind 2019, met honderden evenementen en activiteiten over de hele wereld, waarbij vroegere en huidige begunstigden van de Jean Monnet-activiteiten van de gelegenheid van het dertigste jubileum gebruikmaken om debatten, conferenties, workshops en andere activiteiten voor studenten, beleidsmakers en burgers te organiseren.

Meer informatie

Factsheet

Website Erasmus+/Jean Monnet

Factsheet van Sibiu – Investeren in jongeren 

IP/19/3017

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Photos