Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията отбелязва 30-та годишнина на дейностите „Жан Моне“, популяризиращи европеистиката по света

Брюксел, 18 юни 2019 r.

Днес комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич е домакин на конференция на високо равнище по случай 30-та годишнина на дейностите в подкрепа на високите постижения в преподаването на европеистика и и научните изследвания в областта. Дейностите „Жан Моне“ са част от програмата „Еразъм +“. Задачата им е да насърчават високите постижения в университетската европеистика и да свързват преподаватели, изследователи и създатели на политики от цял свят. Между 1989 г. и 2019 г. в рамките на дейностите „Жан Моне“ подкрепа за провеждане на курсове по европеистика като част от учебния процес са получили над 1000 университета от близо 100 страни. Всяка година в тях се записват общо 300 000 студенти.

Комисар Наврачич заяви: Отбелязваме 30-та годишнина на дейностите „Жан Моне“ в момент, когато те са необходими повече от всякога. Благодарение на тях се създава знанието, което укрепва Европейския съюз и разбирането за европейска интеграция, особено сред младите хора. Следващата стъпка е тези дейности да стигнат и до училищата. Това да учат за Европейския съюз от ранна възраст ще помогне на младите хора да станат информирани европейски граждани, участващи в демократичните процеси, които оформят бъдещето на ЕС. Дейностите „Жан Моне“ правят европейския проект по- осезаем и по-устойчив.

Всяка година по линия на дейностите „Жан Моне“ се финансират над 250 нови мерки, в които участват около 9000 университетски преподаватели, заедно с много други заинтересовани страни и институции. Досега са подкрепени над 5000 действия.

От старта си през 1989 г. инициативата е довела до хиляди научни публикации в сферата на европеистиката, обхващащи множество дисциплини и области на политиката, сред които европейско право, история на европейската интеграция, иновации, заетост, отбрана, миграция, здравеопазване, енергетика, транспорт и действия в областта на климата. Голямата част от тези висококачествени научни разработки са публикувани в престижни списания или представени на определящи за политиките и обществения дебат форуми, които оказват подкрепа за по-добро изготвяне на политики на национално и европейско равнище, а оттам и за промяна в живота на хората и повече възможности.

Дейностите „Жан Моне“ вече имат действително глобален обхват: през 2018 г. 60 % от общо 1300 кандидатури за безвъзмездни средства са били от държави извън ЕС.

В предложението на Комисията за бъдещата програма „Еразъм“ (2021—2027 г.) се предвижда дейностите „Жан Моне“ да обхванат и други части от образователния сектор, а именно училищата, с цел да се повиши осведомеността на младите хора за Европейския съюз.

Контекст

Наречени на Жан Моне (1888—1979 г.), един от основателите на Европейския съюз, дейностите са част от „Еразъм+“, европейската програма в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта. Достъп до тях имат учените от всяко едно официално признато висше учебно заведение в света. Това спомага в страни, където Европейският съюз е слабо познат, да се преподава повече за него и да се изследват европейски въпроси.

Бенефициерите на безвъзмездни средства по дейностите „Жан Моне“ имат пълна академична свобода и задачата да изготвят независими и научно издържани разработки.

В рамките на дейностите подкрепа получават и няколко специално набелязани институции от Европа с цел да продължат високите си постижения в научноизследователската работа на европейска тематика.

Днешната конференция в Брюксел е част от кампанията на Европейската комисия за отбелязване на постиженията на дейностите „Жан Моне“ в течение на 30-годишната им история. Тя ще продължи до края на 2019 т., като по цял свят ще се проведат стотици прояви, които ще съберат минали и настоящи бенефициери, а 30-та годишнина ще стане повод за дебати, семинари, конференции и други прояви за студенти, създатели на политики и граждани.

За повече информация

Информационна бележка

Уебсайт „Еразъм+“/„Жан Моне“

Информационна бележка за срещата на лидерите в Сибиу — Инвестиции в младежта  

IP/19/3017

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Photos