Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Energiaunió: A Bizottság a célkitűzések szintjének megemelésére szólítja fel a tagállamokat a Párizsi Egyezményben foglalt célértékek elérése érdekében

Brüsszel, 2019. június 18.

A Bizottság a mai napon közzétette azon tagállami tervek tervezeteire vonatkozó értékelését, amelyek célja az EU energiauniója célkitűzéseinek megvalósítása, különös tekintettel az EU 2030-ra elfogadott energia- és éghajlat-politikai célértékeire.

A Bizottság értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat arra is, hogy számos terület még javításra szorul, főként a 2030-ra kitűzött célértékek teljesítését biztosító célzott és testreszabott politikák, valamint azok az intézkedések, amelyek hosszú távon a klímasemlegesség felé vezető úton maradást biztosítják. Az Európai Unió az első olyan nagy gazdaság, amely jogilag kötelező érvényű keretet hozott létre azzal a céllal, hogy eleget tegyen a Párizsi Megállapodás értelmében tett kötelezettségvállalásainak; valamint ez az első olyan alkalom, hogy a tagállamok integrált nemzeti energia- és klímaterveket (NEKT) készítenek. A tervek jelenleg mégis alulmúlják az elvárásokat mind a megújuló energiaforrások részesedése, mind az energiahatékonysági hozzájárulások tekintetében, így az EU átfogó éghajlat- és energiapolitikai céljainak eléréséhez az ambíciószint együttes fokozására van szükség.

Maroš Šefčovič energiaunióért felelős alelnök a következőket fogalmazta meg: „A szóban forgó első nemzeti energia- és klímatervek nemzeti szinten valósítják meg az energiauniót: Akárcsak az Unió, a tagállamok is integrált módon és tízéves távlatban ismertetik az éghajlattal és az energetikai átállással kapcsolatos szakpolitikáikat. A tagállamok viszonylag rövid idő alatt figyelemreméltó tervezeteket nyújtottak be, ugyanakkor egyik tervezet sem tökéletes. A végleges tervek az év végére várhatóak, és ajánlásaink megmutatják, hol van szükség még több erőfeszítésre: kívánatos lenne például nagyobb ambíció, több szakpolitikai adat, pontosabban meghatározott beruházási igények vagy több társadalmi igazságossággal kapcsolatos munka. Az egyértelműség és a kiszámíthatóság valódi versenyelőnyt jelent az európai energia- és éghajlat-politika számára. Hozzuk ki tehát a lehető legtöbbet ebből a lehetőségből, és adjunk egy végső lökést a nemzeti tervekhez.

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és energiapolitikáért felelős európai biztos elmondta: „Múlt novemberben azzal a javaslattal álltunk elő, hogy az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé váljon. Iránymutatással szolgáltunk és kezünkbe vettük az irányítást. Jó látni, hogy egyre több tagállam követ bennünket és törekszik e cél elérésére. A tagállamok előzetes nemzeti terveit kiértékelve elmondhatom, hogy bizakodó vagyok az általuk megtett jelentős erőfeszítések kapcsán. A végleges tervekben azonban még több ambícióra van szükség ahhoz, hogy a helyes vágányra tereljük az EU-t az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a gazdaság modernizálása terén. Kérem a Tanácsot, hogy nyisson vitát a Bizottság által meghatározott főbb prioritásokkal kapcsolatban, és ezzel segítse elő, hogy a végső tervek megfelelő ambíciószintet képviseljenek.”

A EU elkötelezett amellett, hogy teljesítse az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével és a polgárai számára biztonságos, megfizethető és fenntartható energia biztosításával kapcsolatos vállalásait. Olyan egyedi energia- és éghajlat-politikai irányítási rendszert hoztunk létre, amelyben az Unió és tagállamai együtt terveznek, közösen teljesítik a 2030-as célértékeket, valamint végrehajtják a klímasemleges gazdaságra való, társadalmi szempontból méltányos és költséghatékony átállást 2050-ig.

A Bizottság az előzetes nemzeti tervek elemzése során azt vizsgálta, hogy azok milyen mértékben járulnak hozzá az EU energiauniójának célkitűzéseihez és a 2030-as célértékek teljesítéséhez. Az előzetes nemzeti energia- és klímatervek mind a megújuló energiaforrások részesedése, mind az energiahatékonysági hozzájárulások tekintetében alulmúlják az elvárásokat. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, az eltérés elérheti a 1,6 százalékpontot is. Az energiahatékonyság esetében az eltérés 6,2 százalékpont (a primerenergia-fogyasztás tekintetében), illetve 6 százalékpont (a végső energiafogyasztás tekintetében) is lehet.

A jó hír az, hogy a tagállamoknak most 6 hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy növeljék a nemzeti célkitűzések szintjét. A Bizottság javaslatai és részletes kiértékelései azt célozzák, hogy a tagállamok a terveiket 2019 végéig véglegesíthessék, és a következő években hatékonyan meg is valósíthassák. A nemzeti terveknek a szükséges magánbefektetések ösztönzése érdekében egyértelműséget és kiszámíthatóságot kell biztosítaniuk az üzleti és pénzügyi szektor számára. Emellett a tervek megkönnyítik a következő többéves (2021–2027) pénzügyi keretből származó eszközök tagállami programozását is.

 

A következő lépések

Az EU energiauniójára vonatkozó jogszabályok értelmében a tagállamoknak kellően figyelembe kell venniük a Bizottság ajánlásait, ellenkező esetben nyilvánosan meg kell indokolniuk, hogy miért nem így járnak el. A tagállamoknak az év végéig be kell vonniuk a nyilvánosságot a végleges tervek elkészítésébe.

A végleges tervek benyújtásának határideje 2019. december 31. A mai ajánlások és bizottsági közlemény részét képezik annak a tagállamokkal való kölcsönös visszacsatolási folyamatnak, amely biztosítja a nemzeti energia- és klímatervek végleges változatainak kellő részletességét, megalapozottságát és ambícióit.

A Bizottság készen áll arra, hogy a kiváló együttműködési folyamatra építve támogassa a tagállamokat a nemzeti energia- és klímatervek 2019 végéig történő véglegesítésében.

 

Háttér-információk

Az energiaunió irányításáról és az éghajlati fellépésről szóló, 2018. december 24-én hatályba lépett új rendelet (mely a „Tiszta energia minden európainak” csomag részét képezi) értelmében a tagállamoknak létre kell hozniuk egy 10 éves nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervet a 2021-től 2030-ig terjedő időszakra.

A tagállamoknak 2018 végéig kellett benyújtaniuk az előzetes nemzeti energia- és klímaterveiket, amelyet a Bizottság részletes vizsgálatnak vet alá. A rendelet kimondja, hogy amennyiben az előzetes nemzeti energia- és klímatervek akár egyénileg, akár együttesen nem járulnak hozzá kellő mértékben az energiaunió célkitűzéseinek eléréséhez, a Bizottság 2019. június végén ajánlásokat tehet a tagállamoknak az előzetes tervek módosítására.

A 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó végleges nemzeti energia- és klímaterveket a tagállamoknak 2019 végéig kell benyújtaniuk.

 

További információk

Kérdések és válaszok

Tájékoztató az átfogó csomagról

Nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek

Az energiaunió irányítása

„Tiszta bolygót mindenkinek” Közlemény – 2050-es dekarbonizációs stratégia

 

IP/19/2993

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Photos