Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Uredba o varstvu podatkov leto pozneje: 73 % Evropejcev in Evropejk je slišalo za vsaj eno od svojih pravic

Bruselj, 13. junija 2019

Evropska komisija danes ob dogodku, namenjenem pregledu stanja po prvem letu uporabe splošne uredbe EU o varstvu podatkov objavlja rezultate posebne raziskave Eurobaromter o varstvu podatkov. Rezultati kažejo, da so Evropejci in Evropejke razmeroma dobro seznanjeni z novimi pravili o varstvu podatkov, svojimi pravicami in nacionalnimi organi za varstvo podatkov, na katere se lahko obrnejo, če so kršene njihove pravice.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Evropski državljani in državljanke se bolj zavedajo svojih digitalnih pravic, kar je spodbudno, vendar je za vse svoje nove pravice glede varstva podatkov slišalo le trideset odstotkov Evropejk in Evropejcev. Zaupanje strank je z vidika podjetij trdna valuta, pogoj za to zaupanje pa je, da stranke razumejo nastavitve zasebnosti in se nanje zanesejo. Svoje pravice lahko uveljavljate le, če se jih zavedate. Jasnejša in enostavnejša uporaba pravil o varstvu podatkov koristi obema stranema.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Pomoč Evropejcem in Evropejkam, da ponovno pridobijo nadzor nad svojimi osebnimi podatki, je ena od naših najpomembnejših prednostnih nalog. Vendar od 60 % izmed njih, ki preberejo izjave o varstvu osebnih podatkov, te izjave v celoti prebere le 13 %, saj so predolge ali premalo razumljive. Znova pozivam vse spletne družbe, naj pripravijo jedrnate in pregledne izjave o varstvu podatkov, ki jih bodo zlahka razumeli vsi uporabniki. Prav tako pozivam vse Evropejce in Evropejke, naj uporabijo svoje pravice do varstva podatkov in optimizirajo nastavitve zasebnosti.“

Rezultati raziskave Eurobarometer, ki je zajela mnenja 27 000 Evropejcev in Evropejk, kažejo, da je 73 % anketirancev slišalo za vsaj eno od šestih pravic, ki jih zagotavlja splošna uredba o varstvu podatkov. Državljani in državljanke so najbolje ozaveščeni o svoji pravici do dostopa do lastnih podatkov (65 %), pravici do popravka napačnih podatkov (61 %), pravici do ugovora pri neposrednem trženju (59 %) in pravici do izbrisa njihovih podatkov (57 %).

Poleg tega 67 % anketirancev pozna splošno uredbo o varstvu podatkov, 57 % pa jih je ve za nacionalne organe za varstvo podatkov. Rezultati kažejo tudi, da je varstvo podatkov pomembna tema, saj je 62 % anketirancev zaskrbljenih, da nimajo popolnega nadzora nad osebnimi podatki, ki jih posredujejo prek spleta.

Evropska komisija danes prav tako organizira dogodek, na katerem bodo nacionalni organi, organi EU in podjetja skupaj obeležili prvo leto izvajanja splošne uredbe EU o varstvu podatkov. Prisotna bo tudi komisarka Věra Jourová.

Nadaljnji koraki

Komisija je danes začela kampanjo ozaveščanja, da bi državljane spodbudila, naj preberejo izjave o varstvu podatkov in optimizirajo svoje nastavitve zasebnosti, tako da delijo samo tiste podatke, ki so jih pripravljeni deliti.

Komisija bo leta 2020 poročala o uporabi splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ozadje

Splošna uredba o varstvu podatkov je enoten sklop pravil s skupnim pristopom EU k varstvu osebnih podatkov, ki se neposredno uporablja v državah članicah. S tem, ko posameznikom vrača nadzor nad njihovimi osebnimi podatki, krepi zaupanje, hkrati pa omogoča prost pretok osebnih podatkov med državami članicami EU. Varstvo osebnih podatkov je temeljna pravica v Evropski uniji.

Splošna uredba o varstvu podatkov se uporablja od 25. maja 2018. Od takrat so skoraj vse države članice uskladile svojo nacionalno zakonodajo s splošno uredbo o varstvu podatkov. Nacionalni organi za varstvo podatkov so odgovorni za uveljavljanje novih pravil in bolje usklajujejo svoje ukrepe s pomočjo novih mehanizmov sodelovanja in Evropskega odbora za varstvo podatkov. Objavljajo smernice o ključnih vidikih splošne uredbe o varstvu podatkov, da bi podprli izvajanje novih pravil.

Današnji dogodek, namenjen pregledu stanja, bo sestavljen iz treh okroglih miz:

  • Okrogla miza 1: Kako učinkovito je izvrševanje?
  • Okrogla miza 2: Varstvo podatkov kot poslovna priložnost
  • Okrogla miza 3: Kako posamezniki uveljavljajo svoje nove pravice?

Več informacij

IP/19/2956

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos