Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul UE pentru perioada 2021-2027: Comisia îndeamnă liderii să stabilească o foaie de parcurs în vederea ajungerii la un acord în toamnă

Bruxelles, 13 iunie 2019

În perspectiva reuniunii Consiliului European din 20 și 21 iunie, Comisia Europeană îndeamnă liderii să insufle un nou avânt negocierilor cu privire la următorul buget pe termen lung (2021-2027) al UE, astfel încât să se poată ajunge la un acord până în toamnă. Perspectivele ajungerii la un acord sunt reale, dar rămân încă multe de făcut, iar miza este mare.

Într-o comunicare publicată astăzi, Comisia face un bilanț al realizărilor de până acum și identifică principalele aspecte care au rămas de abordat, punând astfel bazele ajungerii rapide la un acord. Timpul ne presează, iar orice întârziere în adoptarea bugetului viitor al UE înseamnă costuri suplimentare. Neajungerea la un acord în timp util ar avea implicații negative pentru studenți, agricultori și cercetători, dar și pentru orice altă categorie care beneficiază de pe urma bugetului UE. Actualul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2014-2020 a fost adoptat la șase luni după termenul stabilit, ceea ce a avut consecințe negative pentru numeroși cetățeni, atât din statele noastre membre, cât și din țările terțe (a se vedea anexa).

Pentru a evita un scenariu similar, Comisia îndeamnă astăzi Consiliul European să stabilească o foaie de parcurs în vederea ajungerii în toamnă la un acord cu privire la bugetul pe termen lung al UE și să invite Consiliul să se concentreze cu prioritate în activitatea sa pe realizarea de progrese în acest sens.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „S-au realizat deja multe în direcția impulsionării progreselor referitoare la propunerea Comisiei privind viitorul buget pe termen lung al UE. Doresc să felicit Parlamentul European și statele membre din Consiliu pentru munca lor asiduă și pentru angajamentul de care au dat dovadă. Acum este momentul să trecem la viteza superioară. Acest an 2019, în care am avut cea mai mare rată de participare la alegerile europene din ultimii 20 ani și o campanie electorală axată mai mult ca oricând pe temele europene, marchează un moment de reînnoire pentru Uniunea noastră. Ajungerea la un acord cu privire la bugetul nostru viitor nu este un simplu exercițiu contabil, ci face parte din strădania noastră de a dispune de mijloacele bugetare corespunzătoare pentru a ne putea transpune în realitate ambițiile și prioritățile. Miza este mare, dar cu curaj și voință politică este posibil să ajungem la un acord până în toamnă.”

Comisarul european pentru buget și resurse umane, Günther H. Oettinger, a declarat: „Datorită activității lăudabile desfășurate de ultimele trei președinții ale Consiliului, am ajuns deja la un acord parțial cu privire la 12 dosare sectoriale, iar pentru alte 16 pot începe negocierile. Însă cel mai important lucru este să ajungem la un acord cu privire la cadrul general. Și trebuie să ajungem la un astfel de acord cât mai curând posibil ­ pentru studenții, agricultorii și cercetătorii noștri, ca să numesc doar câteva dintre categoriile profesionale care se bazează pe bugetul UE.”

În lunile mai și iunie 2018, Comisia a prezentat o propunere pentru un nou buget pe termen lung, modern și strâns corelat cu prioritățile Uniunii, care include propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale. S-au realizat deja multe pornind de la această propunere, atât în cadrul Parlamentului European, cât și al Consiliului. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește cadrul general, iar multe dintre propunerile sectoriale au fost închise cel puțin parțial.

În cursul negocierilor, Parlamentul European și Consiliul și-au exprimat deja susținerea pentru multe dintre elementele propuse inițial de Comisia Europeană. Printre acestea se numără:

  • accentul puternic pus pe valoarea adăugată europeană;
  • structura raționalizată și mai transparentă a viitorului buget;
  • reducerea numărului de programe și crearea de noi programe integrate în domenii precum investițiile în oameni, piața unică, investițiile strategice și drepturile și valorile;
  • accentul mai puternic pus pe sinergiile dintre instrumente;
  • simplificarea normelor de finanțare;
  • o mai mare flexibilitate, pentru a se asigura o reacție promptă într-o lume în schimbare rapidă.

Se înregistrează progrese și în cadrul discuțiilor cu privire la următoarele propuneri:

  • instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro;
  • noul mecanism menit să asigure faptul că deficiențele generalizate constatate în materie de respectare a statului de drept nu pun în pericol bugetul UE;
  • propunerile Comisiei de modernizare a părții de venituri a bugetului UE.

În același timp, cele mai importante chestiuni politice, în special aspectele financiare, sunt încă pe masa de discuții. A venit timpul să le abordăm. Consiliul European din iunie ar trebui să lanseze o nouă fază a negocierilor politice, care să se axeze mai mult pe aspectele financiare și pe alte chestiuni strategice. Doar așa ne putem asigura că vom putea ajunge la un acord în timp util și că noile programe vor putea începe la 1 ianuarie 2021.

Convenirea în timp util a viitorului buget se va traduce în rezultate concrete pentru toți europenii: S-ar crea astfel zeci de mii de locuri de muncă în domeniul cercetării încă din 2021 și multe altele în economie, în general, peste 100 000 de proiecte din domeniul politicii de coeziune ar putea începe la timp, 1 000 000 de tineri ar putea să beneficieze de o bursă Erasmus și s-ar da ocazia unui număr de 40 000 de tineri să se implice în acțiuni de solidaritate în întreaga Europă în 2021. De asemenea, s-ar crea condiții favorabile pentru ca întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii să își realizeze investițiile, pentru a se majora în mod semnificativ investițiile în domeniul apărării și a se consolida capacitățile de apărare, precum și pentru a proteja frontierele Uniunii împotriva traficului de persoane, a contrabandei și a fraudelor.

Definitivarea viitorului cadru și a programelor de cheltuieli în timp util pentru a fi deplin operaționale la 1 ianuarie 2021 va fi dificilă, dar este realizabilă, atâta vreme cât Consiliul European își va asuma un rol de lider în acest proces.

Context

La 2 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere privind un buget modern, echilibrat și echitabil, care să transpună în realitate prioritățile Europei stabilite de lideri la Bratislava în 2016 și la Roma în 2017. Această propunere a fost urmată imediat de propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale care fac parte din viitorul buget pe termen lung. Pe această bază solidă, Comisia a colaborat îndeaproape cu președințiile bulgară, austriacă și română pentru a da un nou avânt negocierilor.

În ceea ce privește calendarul adoptării propunerilor, Comisia a fost încă de la început în favoarea unui calendar ambițios. În concluziile sale din decembrie 2018, Consiliul European a invitat liderii să ajungă la un acord în cadrul Consiliului European din toamna anului 2019. Comisia va continua să lucreze în strânsă colaborare atât cu președinția actuală și cea viitoare, cât și cu Parlamentul European în vederea atingerii acestui obiectiv.

Informații suplimentare

- Fișă informativă (13 iunie 2019)

- Comunicarea Comisiei „Foaie de parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021-2027 (13 iunie 2019)

- Comunicatul de presă referitor la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind viitorul buget pe termen lung al Europei

- Bugetul UE pentru viitor

 
 

ANEXA la IP/19/2952, 13/06/2019

Orice întârziere în adoptarea bugetului UE va avea consecințe pentru cetățeni și pentru întreprinderi.

Annex

IP/19/2952

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos