Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Brexit brez dogovora: Evropska komisija pred junijskim zasedanjem Evropskega sveta (člen 50) povzela priprave

Bruselj, 12. junija 2019

Evropska komisija je pred junijskim zasedanjem Evropskega sveta (člen 50) v svojem petem sporočilu o pripravljenosti na brexit povzela ukrepe Evropske unije za pripravljenost na brexit in ukrepe ob nepredvidljivih dogodkih, zlasti v luči sklepa, ki ga je Evropski svet (člen 50) na zahtevo Združenega kraljestva v dogovoru z njim sprejel 11. aprila in v skladu s katerim se je obdobje iz člena 50 podaljšalo do 31. oktobra 2019.

Glede na stalno negotovost v Združenem kraljestvu v zvezi z ratifikacijo sporazuma o izstopu, kakor je bil novembra 2018 dogovorjen z vlado Združenega kraljestva, in tamkajšnje splošne notranje politične razmere, je zelo možno, da se bo 1. novembra 2019 udejanjil nezaželeni scenarij brez dogovora.

Evropska komisija se že od decembra 2017 pripravlja na scenarij brez dogovora. Komisija je doslej predložila 19 zakonodajnih predlogov, 18 od teh pa sta Evropski parlament in Sveta tudi že sprejela. Dosežen je bil politični dogovor o preostalem predlogu, in sicer uredbi za nepredvidljive razmere o proračunu EU za leto 2019, ki naj bi bil uradno sprejet pozneje v tem mesecu. Komisija je sprejela tudi 63 nezakonodajnih aktov in objavila 93 obvestil o pripravljenosti. Komisija je zaradi podaljšanja obdobja iz člena 50 vse te ukrepe pregledala, da bi zagotovila, da še naprej izpolnjujejo predvidene cilje. Komisija je ugotovila, da vsebinsko ni treba spremeniti nobenega ukrepa in da ti še vedno ustrezajo svojemu namenu. Komisija pred novim datumom izstopa ne načrtuje novih ukrepov.

Komisija tudi opozarja, da so za pripravo na vse scenarije odgovorni vsi deležniki. Ker je še naprej možen scenarij brez dogovora, Komisija vse deležnike odločno spodbuja, da se v dodatnem času, ki je posledica podaljšanja, prepričajo, da so sprejeli vse potrebne ukrepe za pripravljenost na izstop Združenega kraljestva iz EU. V današnjem sporočilu so navedene podrobnosti o obsežnih pripravah EU-27 na področjih, kot so pravice državljanov do prebivanja in socialne varnosti, carina in obdavčitev, promet, ribištvo, finančne storitve ter zdravila, medicinski pripomočki in kemične snovi.

Scenarij brez dogovora

V primeru scenarija brez dogovora bo Združeno kraljestvo brez kakršne koli prehodne ureditve postalo tretja država. Od takrat bo zanj prenehalo veljati celotno primarno in sekundarno pravo EU. Ne bo prehodnega obdobja, kot je določeno v sporazumu o izstopu. To bo za državljane in podjetja gotovo povzročilo znatne motnje, imelo pa bi tudi resne negativne gospodarske posledice, ki bi bile v Združenem kraljestvu sorazmerno veliko večje kot v državah članicah EU-27.

Kot je poudaril predsednik Juncker 3. aprila 2019 v Evropskem parlamentu, se bo v primeru scenarija brez dogovora od Združenega kraljestva pričakovalo, da kot pogoj za začetek razprav o prihodnjih odnosih z EU obravnava tri glavna vprašanja v zvezi z izstopom, in sicer: (1) varstvo in ohranitev pravic državljanov, ki so uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja pred brexitom, (2) spoštovanje finančnih obveznosti, ki jih je Združeno kraljestvo sprejelo kot država članica, ter (3) ohranitev besedila in duha Velikonočnega sporazuma in miru na irskem otoku ter celovitosti notranjega trga.

Delo EU v zvezi s pripravljenostjo na scenarij brez dogovora in nepredvidljivimi razmerami: nadaljnja pozornost na izbranih področjih

Priprave na izstop Združenega kraljestva potekajo ob skupnem prizadevanju javnih uprav in gospodarskih subjektov. Komisija je organizirala obsežne tehnične razprave z državami članicami EU-27 o splošnih vprašanjih dela v zvezi s pripravljenostjo in nepredvidljivimi razmerami ter o posebnih sektorskih, pravnih in upravnih vprašanjih pripravljenosti. Poleg tega je zaključila obiske glavnih mest 27 držav članic EU. Med obiski je bila ugotovljena visoka stopnja pripravljenosti držav članic na vse scenarije.

Današnje sporočilo se osredotoča na področja, na katerih bo v prihodnjih mesecih potrebna nadaljnja in posebna pozornost.

Pravice državljanov do prebivanja in socialne varnosti

 • Države članice so pred 12. aprilom 2019 pripravile ali sprejele nacionalne ukrepe za nepredvidljive razmere, da bi državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, ki niso državljani EU, zagotovile nadaljnje zakonito prebivanje v obdobju neposredno po izstopu brez dogovora.
 • Komisija je zaradi večje jasnosti pripravila pregled pravic do prebivanja v državah članicah EU-27 (na voljo tukaj, vključno z neposrednimi povezavami na nacionalna spletišča o pripravljenosti). Ta pregled se bo še naprej posodabljal.

Zdravila, medicinski pripomočki in kemične snovi

 • Do 12. aprila 2019 le majhno število centralno odobrenih zdravil (približno 1 %) ni bilo usklajenih s predpisi. Evropska agencija za zdravila (EMA) je za zdravila, ki so odobrena na centralni ravni, blizu zaključka postopka usklajevanja s predpisi.
 • Pri proizvodih, ki se odobrijo na nacionalni ravni, so potrebna dodatna prizadevanja za uskladitev preostalih zdravil s predpisi do 31. oktobra 2019.
 • Za medicinske pripomočke poteka prenos certifikatov s priglašenih organov Združenega kraljestva na priglašene organe EU-27.
 • Kar zadeva kemične snovi, je bilo do konca aprila 2019 463 registracij snovi na podlagi uredbe REACH prenesenih v države članice EU-27, 718 pa jih je še vedno registriranih samo s strani registracijskih zavezancev s sedežem v Združenem kraljestvu. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je v sistemu REACH-IT odprla „okno za izstop Združenega kraljestva iz EU“, da bi sprejela potrebne ukrepe za prenos registracij na podlagi uredbe REACH pred datumom izstopa.

Carine, posredno obdavčenje in mejne kontrolne točke

 • Na področju carin in posrednega obdavčenja je Komisija pred prejšnjim datumom izstopa organizirala številna tehnična srečanja in objavila navodila o carinah, davku na dodano vrednost (DDV) in trošarinah.
 • Nacionalne uprave so veliko vložile v infrastrukturo in človeške vire, predvsem v državah članicah, ki so glavne vstopne in izstopne točke za trgovino EU z Združenim kraljestvom. Države članice sodelujejo s Komisijo tudi pri usposabljanju in obveščanju gospodarskih subjektov in deležnikov na splošno.
 • Na področju sanitarnega in fitosanitarnega nadzora so države članice EU-27 vzpostavile nove mejne kontrolne točke oziroma razširile tiste, ki že obstajajo na vstopnih točkah uvoza iz Združenega kraljestva v EU.

Promet

 • Uredba za nepredvidljive razmere o zračnem prometu vključuje poseben mehanizem, s katerim lahko letalski prevozniki EU izpolnijo zahteve EU glede večinskega lastništva in nadzora. Ta postopek se že izvaja, Komisija pa je v rednih stikih z nacionalnimi organi.
 • V sektorju železniškega prometa bi morali operaterji, ki niso sprejeli potrebnih ukrepov za pridobitev ustreznih dokumentov EU-27, poskrbeti za to, da jih pridobijo.

Ribolovne dejavnosti

 • Komisija je v ribiškem sektorju hitro ukrepala za izvajanje uredb EU za nepredvidljive razmere. Komisija in države članice so sodelovale pri zbiranju informacij v ustrezni obliki, da se lahko zahteve za izdajo dovoljenj plovilom EU za dostop do voda Združenega kraljestva obravnavajo takoj, ko se začne uporabljati uredba za nepredvidljive razmere glede dovoljenj za ribolov.
 • Komisija je z državami članicami tesno sodelovala tudi pri prilagoditvi njihovih operativnih programov, da bi se lahko pri začasnem prenehanju dejavnosti uporabila sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, če bi bilo to potrebno in ustrezno.

Finančne storitve

 • Čeprav so podjetja med pripravami na 12. april 2019 dosegla znaten napredek pri načrtovanju ravnanja v nepredvidljivih razmerah, so nekatera vprašanja še nerešena. Zavarovalnice, ponudniki plačilnih storitev in drugi izvajalci finančnih storitev, ki pri nekaterih vidikih svojega poslovanja (na primer upravljanje pogodb in dostop do infrastruktur) še niso pripravljeni, se odločno spodbujajo k dokončanju pripravljalnih ukrepov do 31. oktobra 2019. Komisija sodeluje z nadzornimi organi na ravni EU in nacionalni ravni, da bi zagotovila izvajanje načrtov podjetij za ukrepe za nepredvidljive razmere v celoti, in pričakuje, da nadzorni organi Združenega kraljestva podjetjem ne bodo preprečevali izvajanja takih načrtov.

Več informacij: kaj storiti v primeru scenarija brez dogovora?

Državljanke in državljani EU se lahko za več informacij in vprašanja o tem, kako se pripraviti na scenarij brez dogovora, obrnejo na službo Europe Direct, in sicer prek brezplačne telefonske številke 00 800 6 7 8 9 10 11 kjer koli v EU v katerem koli uradnem jeziku EU. 

Druge uporabne povezave:

za državljane EU

 

Današnje sporočilo

Spletišče Evropske komisije o pripravljenosti

Pregled pravic do prebivanja v državah članicah EU-27

Nacionalna spletišča držav članic o scenariju brez dogovora

Obvestilo o potovanju

Informativni pregledi o potovanju, pravicah državljank in državljanov, študiju in pravicah potrošnikov

Vprašanja in odgovori o programu Erasmus

Vprašanja in odgovori o scenariju brez dogovora

Informacije za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu

 

za podjetja iz EU

Gradivo o carinah in posredni obdavčitvi (vključno s preprostim kontrolnim seznamom v petih korakih) za podjetja

Informacije o kmetijstvu

Sedem stvari, ki jih morajo vedeti podjetja v EU-27, da bodo pripravljena na brexit

 

IP/19/2951

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar