Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Megállapodás nélküli brexit: az Európai Tanács (50. cikk) júniusi ülése előtt az Európai Bizottság mérleget von a felkészülésről

Brüsszel, 2019. június 12.

Az Európai Tanács (50. cikk) júniusi ülése előtt az Európai Bizottság a mai napon – az ötödik brexitfelkészülési közleményében – mérleget vont az Európai Unió brexitfelkészülési és rendkívüli intézkedéseiről, különös tekintettel arra, hogy április 11-én az Európai Tanács (50. cikk) az Egyesült Királyság kérésére és az Egyesült Királysággal egyetértésben 2019. október 31-ig meghosszabbította az 50. cikk szerinti időszakot.

Mivel az Egyesült Királyságban folyamatos bizonytalanság övezi az Egyesült Királyság kormánya által 2018 novemberében jóváhagyott, a kilépésről rendelkező megállapodás megerősítését és az általános belpolitikai helyzetet, a 2019. november 1-jei megállapodás nélküli brexit továbbra is valós – de nem kívánatos – lehetőség.

Az Európai Bizottság 2017 decembere óta készül a megállapodás nélküli brexitre. A Bizottság eddig 19 jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyek közül 18-at az Európai Parlament és a Tanács már elfogadott. A fennmaradó egy javaslatról – a 2019. évi uniós költségvetésre vonatkozó rendkívüli rendeletről – politikai megállapodás született, és a javaslatot várhatóan e hónap folyamán fogadják el hivatalosan. A Bizottság emellett 63 nem jogalkotási aktust is elfogadott, és 93 felkészülési közleményt tett közzé. Az 50. cikk szerinti időszak meghosszabbítása miatt a Bizottság megvizsgálta ezeket az intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is teljesítsék kitűzött céljaikat. A Bizottság megállapította, hogy érdemben egyetlen intézkedést sem kell módosítani, és azok továbbra is megfelelnek a célnak. A Bizottság a kilépés új időpontja előtt nem tervez új intézkedéseket.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy valamennyi érdekelt fél felelőssége, hogy az összes kimenetelre felkészüljön. Mivel a megállapodás nélküli brexit továbbra is lehetséges kimenetel, a Bizottság határozottan arra ösztönzi az érdekelt feleket, hogy használják ki a meghosszabbított időszakot annak biztosítására, hogy minden szükséges intézkedést meghozzanak az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésére való felkészüléshez. A mai közlemény részletesen ismerteti az EU27-tagállamokban például a polgárok tartózkodási jogai és szociális biztonsági jogosultságai, a vámügyek és az adózás, a közlekedés, a halászat, a pénzügyi szolgáltatások, valamint a gyógyszerek, az orvostechnikai eszközök és a vegyi anyagok terén zajló széles körű felkészülési munkát.

Megállapodás nélküli brexit

Megállapodás nélküli brexit esetén az Egyesült Királyság harmadik országgá válik, és nem lépnek életbe átmeneti rendelkezések. Ettől az időponttól kezdődően az Unió egyetlen elsődleges és másodlagos jogszabálya sem alkalmazandó többé az Egyesült Királyságra, és nem lesz a kilépésről rendelkező megállapodásban előírtak szerinti átmeneti időszak. Ez nyilvánvalóan komoly fennakadást okoz majd a polgárok és a vállalkozások számára, és súlyos negatív gazdasági hatással járna, amely arányaiban sokkal nagyobb lenne az Egyesült Királyságban, mint az EU27-tagállamokban.

Amint azt az Európai Parlamentben 2019. április 3-án Juncker elnök körvonalazta, megállapodás nélküli brexit esetén az Egyesült Királyságnak – a jövőbeli kapcsolatokról szóló tárgyalások megkezdésének előfeltételeként – megoldást kell keresnie a kiválással kapcsolatos három fő kérdésre. Ezek a következők: 1. azon polgárok jogainak védelme és tiszteletben tartása, akik éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal a brexit előtt; 2. az Egyesült Királyság uniós tagállamként vállalt pénzügyi kötelezettségeinek tiszteletben tartása; és 3. a nagypénteki megállapodás betűjének és szellemének, valamint az Ír-sziget békéjének, illetve a belső piac integritásának megőrzése.

Az EU-nak a megállapodás nélküli brexitre való felkészüléssel és a rendkívüli helyzettel kapcsolatos munkája: folyamatos odafigyelés egyes kiválasztott területeken

Az Egyesült Királyság kilépésére való felkészülés a közigazgatások és a gazdasági szereplők közös erőfeszítése. A Bizottság széles körű technikai megbeszéléseket tartott az EU27-tagállamokkal mind a felkészülésre és a rendkívüli helyzetre irányuló munka általános kérdéseit, mind a konkrét ágazati, jogi és igazgatási lépéseit illetően. A Bizottság az EU27-tagállamok fővárosait is felkereste. A látogatások alapján kijelenthető, hogy a tagállamok valamennyi forgatókönyv esetében magas szintű felkészültséget mutattak.

A mai közlemény azokra a területekre összpontosít, amelyeken a következő hónapokban folyamatos és különleges odafigyelésre van szükség.

A polgárok tartózkodási joga és szociális biztonsági jogosultságai

 • A tagállamok 2019. április 12-e előtt nemzeti szintű rendkívüli intézkedéseket dolgoztak ki, illetve fogadtak el annak érdekében, hogy az egyesült királysági állampolgárok és nem uniós családtagjaik az esetleges megállapodás nélküli brexitet közvetlenül követő időszakban továbbra is jogszerűen tartózkodhassanak az EU-ban.
 • A helyzet további tisztázása érdekében a Bizottság áttekintést adott a tartózkodási jogokról az EU27-tagállamokban (lásd itt, a nemzeti brexitfelkészülési honlapokra mutató közvetlen linkekkel együtt). Ezt az áttekintést a Bizottság folyamatosan frissíteni fogja.

Gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és vegyi anyagok

 • 2019. április 12-ig csak kevés olyan központilag engedélyezett gyógyszer volt (körülbelül 1 %), amely nem felelt meg a szabályozásnak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) közel áll ahhoz, hogy lezárja a központilag engedélyezett készítmények szabályozási megfelelésének folyamatát.
 • A nemzeti szinten engedélyezett készítmények esetében további erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a fennmaradó gyógyszereket 2019. október 31-ig megfeleltessék a szabályozásnak.
 • Folyamatban van az orvostechnikai eszközök tanúsítványainak az Egyesült Királyság bejelentett szervezeteitől az EU27 bejelentett szervezeteihez történő átadása.
 • A vegyi anyagok tekintetében 2019. április végéig 463 anyag REACH szerinti regisztrálását adták át az EU27-tagállamoknak, míg 718-at még mindig csak az Egyesült Királyságban letelepedett regisztrálók regisztráltak. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) „brexit ablakot” nyitott a REACH-IT-ben, hogy megtegye a szükséges lépéseket a REACH szerinti regisztrálásoknak a kilépés időpontja előtti átadása érdekében.

Vámügyek, közvetett adózás és állategészségügyi határállomások

 • A vámügyek és a közvetett adózás területén a Bizottság számos technikai megbeszélést szervezett, és a kilépés korábbi időpontja előtt iránymutató feljegyzéseket tett közzé a vámügyekről, a hozzáadottérték-adóról (héa) és a jövedéki adóról.
 • A nemzeti közigazgatások jelentős beruházásokat hajtottak végre az infrastruktúrában és az emberi erőforrásokban, elsősorban azokban a tagállamokban, amelyek az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem fő belépési és kilépési pontjai. A tagállamok a Bizottsággal is együttműködnek a gazdasági szereplők és az érdekelt felek általános tájékoztatására irányuló képzési és kommunikációs erőfeszítéseiben.
 • Az állat- és növényegészségügyi ellenőrzések területén az EU27-tagállamok új állategészségügyi határállomásokat (áeh) hoztak létre vagy meglévőket bővítenek ki az Egyesült Királyságból az EU-ba érkező behozatal belépési pontjain.

Közlekedés

 • A légi közlekedésre vonatkozó rendkívüli rendelet külön mechanizmust tartalmaz az uniós légitársaságok uniós többségi tulajdonlási és ellenőrzési követelményeknek való megfelelése tekintetében. Ez jelenleg folyamatban van, és a Bizottság rendszeres kapcsolatban áll a nemzeti hatóságokkal.
 • A vasúti közlekedési ágazatban azoknak a gazdasági szereplőknek, amelyek nem tették meg a szükséges lépéseket a vonatkozó EU27-dokumentumok beszerzése érdekében, meg kell tenniük az ehhez szükséges intézkedéseket.

Halászati tevékenységek

 • A halászati ágazatban a Bizottság gyors intézkedéseket hozott a rendkívüli helyzetre vonatkozó uniós rendeletek végrehajtása érdekében. A Bizottság és a tagállamok közösen dolgoztak az információk megfelelő formátumban történő összegyűjtésén, hogy az uniós hajók által az Egyesült Királyság vizeihez való hozzáférésre irányuló kérelmeket a halászati engedélyekre vonatkozó rendkívüli rendelet alkalmazandóvá válását követően azonnal kezelni lehessen.
 • A Bizottság szorosan együttműködött a tagállamokkal azok operatív programjainak kiigazításában is, hogy az Európai Tengerügyi és Halászati Alap keretében rendelkezésre álló forrásokat szükség esetén és adott esetben fel lehessen használni ideiglenes szüneteltetésre.

Pénzügyi szolgáltatások

 • Bár 2019. április 12-ig a vállalkozások jelentős haladást értek el a rendkívüli helyzetre vonatkozó tervezésük tekintetében, néhány kérdés még mindig rendezetlen. A Bizottság határozottan arra ösztönzi azokat a biztosítókat, pénzforgalmi szolgáltatókat és egyéb pénzügyi szolgáltatókat, amelyek üzleti tevékenységük bizonyos vonatkozásai (például a szerződések kezelése és az infrastruktúrákhoz való hozzáférés) tekintetében még mindig nincsenek felkészülve, hogy 2019. október 31-ig végezzék el teljeskörűen a felkészülést. A Bizottság együttműködik az uniós és nemzeti szintű felügyeletekkel annak biztosítása érdekében, hogy a vállalkozások maradéktalanul végrehajtsák rendkívüli helyzetre szóló terveiket, és elvárja, hogy az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságai ne akadályozzák a vállalkozásokat ebben.

További információk: mi a teendő megállapodás nélküli brexit esetén?

Ha uniós polgárként többet szeretne tudni arról, hogyan tud felkészülni a megállapodás nélküli brexitre, kérdéseivel forduljon a Europe Direct szolgálathoz. Az EU bármely részéről ingyenesen és az Unió bármely hivatalos nyelvén hívhatja a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámot. 

További hasznos linkek:

Az uniós polgárok

 

A mai közlemény

Az Európai Bizottság brexitfelkészülési honlapja

Az EU27 egyes tagállamain belüli tartózkodási jogok áttekintése

A tagállamok megállapodás nélküli brexittel foglalkozó nemzeti honlapjai

Közlemény az utazásról

Tájékoztatók az utazásról, a polgárok jogairól, a tanulmányokról és a fogyasztók jogairól

Kérdések és válaszok az Erasmus programmal kapcsolatban

Kérdések és válaszok a megállapodás nélküli brexittel kapcsolatban

Információk az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok számára

 

Uniós vállalkozások

Tájékoztatók a vámügyekről és a közvetett adózásról (köztük egy egyszerű ötlépéses ellenőrzőlista) a vállalkozások számára

Tájékoztató a mezőgazdasággal kapcsolatban

Hét dolog, amit az EU 27 tagállamában működő vállalkozásoknak tudniuk kell a brexitre való felkészüléshez

 

IP/19/2951

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar