Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése: A Bizottság áttekinti az elért haladást

Brüsszel, 2019. június 12.

Az Európai Bizottság a 2019. június 21-i euróövezeti csúcstalálkozóra készülve ma áttekinti az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése terén az öt elnök jelentése óta elért eredményeket, és további konkrét lépések megtételére szólítja fel a tagállamokat.

A jelentés közzététele óta eltelt négy évben jelentős előrelépés történt az egységes valutaövezet megerősítése és az európai gazdasági és monetáris unió minden eddiginél szilárdabbá tétele terén. A 2007 utáni gazdasági, pénzügyi és szociális válság által feltárt számos hiányosságra született intézkedés. Azonban maradtak még hátra fontos lépések. Az egységes valuta és a gazdaságpolitikai döntéshozatal koordinálása konkrét célokat szolgál: munkahelyteremtés, növekedés, társadalmi igazságosság és makrogazdasági stabilitás az euróövezet tagjai, és az egész EU számára. 

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Ez a Bizottság keményen küzdött a gazdasági és monetáris unió megvalósításáért: sokat sikerült elérni, de még sok a tennivaló. A polgáraink javát szolgáló munkahelyteremtésről, növekedésről és társadalmi igazságosságról van szó. A cél gazdaságaink stabilitásának és ellenálló képességének megőrzése, és cél, hogy Európa képes legyen jövőjét saját kezébe venni.”

A június 21-i euróövezeti csúcstalálkozó előtt a Bizottság a következőkre kéri az uniós vezetőket:

  • Jussanak megállapodásra a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz főbb jellemzőiről, hogy lehetővé tegyék az Európai Parlament és a Tanács általi gyors elfogadást. Állapodjanak meg annak méretéről a többéves pénzügyi keret összefüggésében.
  • Véglegesítsék az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés módosításait, hogy azokat az euróövezeti tagállamok gyorsan megerősíthessék, beleértve egy működőképes és hatékony közös védőhálót, a szanálás alatt likviditás biztosítását, valamint aktív és hatékony elővigyázatossági eszközöket. Tartsák fenn a szereplők felelősségi köreinek egyértelmű elhatárolását, valamint azt a lehetőséget, hogy a bankokra vonatkozó uniós egységes szabálykönyvet a közösségi módszer szerint kiigazítsák. Idővel integrálják az Európai Stabilitási Mechanizmust az uniós jogba.
  • Tegyenek újult erőfeszítést a bankunió kiteljesítésére, az európai betétbiztosítási rendszerrel kapcsolatos politikai tárgyalásokkal kezdve.
  • Gyorsítsák fel a tőkepiaci unió terén az előrehaladást, és fokozzák az euró nemzetközi szerepének megerősítésére irányuló munkát.

A Bizottság a 2019. júniusi euróövezeti csúcstalálkozón várt eredményeken túl is megvizsgálja az elmúlt években elért főbb haladást, és felvázolja a következő években követendő irányvonalat.

A 2018. decemberi euróövezeti csúcstalálkozó óta jól haladtak előre a Bizottság reformtámogató programra irányuló javaslata alapján az euróövezet számára létrehozandó, a konvergenciát és versenyképességet szolgáló jövőbeli költségvetési eszközről folyó tárgyalások; elérhető közelségben van a kompromisszum, amelyet határozottan elő kell mozdítani.

Eszmecserére került sor az Európai Stabilitási Mechanizmus reformjáról is, különösen arról, hogy az Egységes Szanálási Alap számára hitelkeret formájában védőhálót kell biztosítani. A védőháló a tervek szerint utolsó biztosítékként szolgálna, hogy támogassa az Egységes Szanálási Mechanizmuson belül a bankválságok hatékony és hiteles kezelését. Az európai bankszektor hozzájárulásaiból kerül visszafizetésre.

A bankunió és a tőkepiaci unió kiteljesítése szintén elengedhetetlen az euró ellenálló képességének és stabilitásának megerősítése szempontjából.

Jelentős előrelépés történt a bankunió kockázatainak további csökkentése terén. A Bizottság legfrissebb eredményjelentése szerint a nemteljesítő hitelek aránya az összes uniós bankot tekintve tovább csökken, 2018 harmadik negyedévében pedig 3,3%-ra esett vissza, folytatva a válság előtti szintek felé tartó csökkenő pályáját. Előretekintve létfontosságú az euróövezet közös betétbiztosítási rendszerével kapcsolatos előrelépés.

A tőkepiaci unió elősegíti a további piaci integrációt és annak biztosítását, hogy Európa tőkepiacai meg tudjanak küzdeni a gazdasági és monetáris unió stabilitását érintő jelentős belső vagy külső kihívásokkal.

A Bizottság emellett áttekinti az euró nemzetközi használatának fejlesztésére irányuló, folyamatban lévő munkát, miután a vezetők decemberben arra ösztönözték, hogy tegyen további lépéseket ezzel kapcsolatban. Az euró húsz éves, és a világ második valutája, amely még a pénzügyi és adósságválság csúcspontján is erős maradt. A Bizottság az elmúlt hónapokban aktívan konzultált különböző ágazatok (deviza, energia, nyersanyagok, mezőgazdasági termékek és közlekedés) piaci szereplőivel, hogy jobban megértse, hogyan lehet fellendíteni az euró globális használatát, valamint hogy azonosítsa ennek akadályait.

E konzultációkból kiderült:

  • széles támogatottságot élvez az egyetlen domináns globális valutától való függőség csökkentése;
  • az euró az egyetlen, minden szükséges jellemzővel rendelkező valuta, amelyet a piaci szereplők az USA-dollár alternatívájaként használni kívánnak;
  • továbbra is az energiaágazat lesz az euró használatának fő mozgatórugója, amelynek használata tovább növelhető például a gázágazatban;
  • elismert tény, hogy az EU az eurón keresztül megerősítheti gazdasági szuverenitását és jelentősebb globális szerepet játszhat az uniós vállalkozások és fogyasztók javára.

A Bizottság az Európai Központi Bankkal együtt tovább folytatja a munkát a tagállamokkal, a piaci résztvevőkkel és más érdekeltekkel, és felszólítja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és minden érdekelt felet, hogy támogassa az euró nemzetközi szerepének növelésére irányuló erőfeszítéseket. 

Háttér-információk

Majdnem pontosan négy évvel ezelőtt Jean-Claude Juncker elnök, valamint Donald Tusk, az euróövezeti csúcstalálkozó elnöke, Jeroen Dijsselbloem, az eurócsoport akkori elnöke, Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke és Martin Schulz, az Európai Parlament akkori elnöke ambiciózus tervet tett közzé arról, hogy hogyan mélyíthető el az európai gazdasági és monetáris unió legkésőbb 2025-ig.

Az öt elnök jelentésében felvázolt jövőképre építve a Bizottság közzétette az Európa jövőjéről szóló fehér könyvet 2017 márciusában, majd a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről szóló, illetve az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló tematikus vitaanyagokat 2017 májusában. A Juncker-Bizottság 2017 decemberében ütemtervet határozott meg, és számos konkrét javaslatot fogadott el azzal az átfogó céllal, hogy 2025-ig erősödjön az európai gazdasági és monetáris unió egységessége, hatékonysága és demokratikus elszámoltathatósága.

További információk

Közlemény: „Az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése: Az öt elnök jelentése óta eltelt négy év eredményeinek áttekintése” – 2019. június

Közlemény: „Negyedik jelentés a nemteljesítő hitelek csökkentése és a bankunión belüli kockázatcsökkentés terén elért eredményekről” – 2019. június

Sajtóközlemény: „Negyedik jelentés a nemteljesítő hitelek csökkentése és a bankunión belüli kockázatcsökkentés terén elért eredményekről” – 2019. június

Szolgálati munkadokumentum: „Az euró nemzetközi szerepének megerősítése: A konzultációk eredményei” – 2019. június

Tájékoztató: „Az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése: Az öt elnök jelentése óta eltelt négy év eredményeinek áttekintése” – 2019. június

Tájékoztató: „Az euró nemzetközi szerepe” – 2019. június

Tájékoztató: „Az euró előnyei” – 2019. június

Tájékoztató: „Az uniós intézkedések időrendi áttekintése a válság kezdete óta” – 2019. június

Tájékoztató: „Tőkepiaci unió: A beruházások és a forráshozjutás fellendítése” – 2019. június

Tájékoztató: „Bankunió: A pénzügyi rendszer kockázatainak további csökkentése” – 2019. június

A Bizottság ismerteti az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítésére irányuló ütemtervet – 2017. december 

Vitaanyag a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről – 2017. május

Az öt elnök jelentése: Az európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása – 2015. június

Elemző feljegyzés: A következő lépések az euróövezet gazdasági kormányzásának javítására – 2015. február

 

 

 

 

IP/19/2934

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar