Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Banku savienība: ienākumus nenesoši aizdevumi ES turpina samazināties

Briselē, 2019. gada 12. jūnijā

Saskaņā ar jaunajiem datiem, kurus šodien publiskoja Eiropas Komisija, centieni samazināt riskus ES banku nozarē ir vainagojušies ar panākumiem.

Savā ceturtajā progresa ziņojumā par ienākumus nenesošu aizdevumu (INA) samazināšanu Komisija šodien apstiprina, ka INA līmenis turpina samazināties salīdzinājumā ar pirmskrīzes līmeni. INA īpatsvars ES bankās kopš 2014. gada ir samazinājies vairāk nekā uz pusi, noslīdot līdz 3,3 % 2018. gada trešajā ceturksnī un samazinoties par 1,1 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Pamatojoties uz 2018. gada decembra Eurosamita secinājumiem, šodienas ziņojums tiks izmantots apspriedēs par banku savienības izveides pabeigšanu nākamajā ES finanšu ministru sanāksmē, kas notiks 14. jūnijā, tostarp par pasākumiem, kas jāveic, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (ENAS).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis teica: “Pārējo ienākumus nenesošo aizdevumu uzkrājumu pārstrukturēšana ir daļa no mūsu pašreizējiem centieniem padarīt banku nozari vēl spēcīgāku. Mūsu bankas tagad ir labāk kapitalizētas un labāk sagatavotas ekonomikas satricinājumu izturēšanai. Nesen esam vienojušies par stingrāku regulējumu banku regulēšanai un uzraudzībai. Ņemot vērā šo progresu riska samazināšanā, es aicinu ES finanšu ministrus turpināt citus pasākumus, lai pabeigtu banku savienības izveidi.”

Atsevišķā šodien publicētā paziņojumā par Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu Komisija aicina ES vadītājus pabeigt izmaiņas Līgumā par Eiropas Stabilizācijas mehānisma izveidi un atjaunot centienus virzībā uz banku savienības izveides pabeigšanu. Kopā ar banku savienības izveides pabeigšanu tas ir būtiski ekonomiskās un monetārās savienības attīstībai un eiro starptautiskās lomas nostiprināšanai.

Neraugoties uz skaidriem uzlabojumiem, liels ienākumus nenesošo aizdevumu īpatsvars dažās dalībvalstīs joprojām ir problēma, un tam jāpievērš pastāvīga uzmanība. Šodien publicētais paziņojums aicina dalībvalstis un Eiropas Parlamentu paātrināt darbu pie neatrisinātajiem priekšlikumiem, lai papildinātu ES rīcību šā jautājuma risināšanā. Jau ir panākts ievērojams progress, lai pilnībā īstenotu ES rīcības plānu, ar ko risina ienākumus nenesošo aizdevumu lielo apjomu. Tomēr Komisija aicina likumdevējus ātri vienoties par saviem ierosinātajiem pasākumiem saistībā ar valsts aizdevumu izpildes un maksātnespējas regulējuma salīdzinošo novērtēšanu un Eiropas pusgada procesā lielāku uzmanību vērst uz maksātnespēju.

Konteksts

Banku savienība un kapitāla tirgu savienība veicina integrētāku un stabilāku ES finanšu sistēmu. Tās palielina ekonomiskās un monetārās savienības spēju izturēt nelabvēlīgus satricinājumus, jo tās būtiski atvieglo privātā sektora veiktu riska dalīšanu pāri robežām, vienlaikus mazinot vajadzību pēc publiskā sektora veiktas riska dalīšanas.

Viena no galvenajām jomām, kas mazina risku Eiropas banku nozarē, ir turpmāka INA apjoma samazināšanās. Finanšu krīzes un pēc tās piedzīvoto ekonomikas lejupslīdes posmu dēļ arvien vairāk aizņēmēju nespēja atmaksāt savus aizdevumus, jo vairāk komercsabiedrību un iedzīvotāju saskārās ar ilgstošiem sarežģījumiem saistībā ar maksājumu veikšanu un pat bankrotu. Tas jo īpaši bija vērojams dalībvalstīs, kurās bija ilga vai dziļa lejupslīde. Līdz ar to daudzu banku bilancēs uzkrājās INA. Augsts INA īpatsvars dažās bankās joprojām ir svarīga problēma, un tas var ievērojami ietekmēt to sniegumu.

Komisija kopā ar attiecīgajām dalībvalstīm ir strādājusi, lai risinātu problēmu saistībā ar INA augsto līmeni, tostarp izmantojot Eiropas pusgadu un izveidojot ad hoc un sistēmiskus samazinātas vērtības aktīvu pasākumus, kas ir saderīgi ar valsts atbalsta noteikumiem. Dalībvalstu uzraudzības iestādes un bankas pašas ir guvušas ievērojamus panākumus banku bilanču sakārtošanā kopš krīzes.

Komisija 2018. gada martā nāca klajā ar visaptverošu pasākumu kopumu, kas ir daļa no ES rīcības plāna cīņai ar ienākumus nenesošiem aizdevumiem. Tas ietver politikas pasākumus četrās jomās: i) banku uzraudzība un noregulējums, ii) valsts pārstrukturēšanas, maksātnespējas un parādu piedziņas sistēmu turpmākas reformas, iii) otrreizējo tirgu attīstīšana problemātiskiem aktīviem un iv) attiecīgā gadījumā banku pārstrukturēšanas veicināšana, ja tas ir nepieciešams.

Turklāt Komisija ir sadarbojusies ar dalībvalstīm, lai, izmantojot ES valsts atbalsta un banku darbības noteikumus, sniegtu bankām konkrētus risinājumus konkrētam gadījumam, ar skaidru mērķi ierobežot izmaksas nodokļu maksātājiem, vienlaikus nodrošinot, ka noguldītāji vienmēr tiek pilnībā aizsargāti. Tas nodrošināja darījumus, no kuriem pēdējo trīs gadu laikā no banku bilancēm tika izņemti INA aptuveni €112 miljardu EUR bruto vērtībā (aptuveni €82 miljardi EUR Itālijā; aptuveni €24 miljardi EUR Portugālē; aptuveni €6 miljardi EUR Kiprā).

Šodienas ceturtais progresa ziņojums ir atbilde uz to, ka Padome sagaida, ka ES tiks regulāri risināta INA problēma. 

Sīkāka informācija

Paziņojums “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana: pārskats par paveikto četrus gadus pēc piecu priekšsēdētāju ziņojuma”, 2019. gada jūnijs

Paziņojums “Ceturtais progresa ziņojums par ienākumus nenesošu aizdevumu samazināšanu un riska samazināšanu banku savienībā”, 2019. gada jūnijs

Dienestu darba dokuments “Euro starptautiskās lomas stiprināšana: apspriežu rezultāti”, 2019. gada jūnijs

Paziņojums presei “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana: Komisija izvērtē sasniegto četrus gadus pēc piecu priekšsēdētāju ziņojuma”

Faktu lapa “Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana: pārskats par paveikto četrus gadus pēc piecu priekšsēdētāju ziņojuma”, 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “Euro starptautiskā loma”, 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “Euro priekšrocības”, 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “ES darbību termiņi kopš krīzes sākuma”, 2019. gada jūnijs 

Faktu lapa “Kapitāla tirgu savienība: ieguldījumu veicināšana un finansējuma pieejamība”, 2019. gada jūnijs

Faktu lapa “Banku savienība: turpmāka risku samazināšana finanšu sistēmā”, 2019. gada jūnijs.

Komisija izstrādā ceļvedi Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai, 2017. gada decembris 

Pārdomu dokuments par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu, 2017. gada maijs

Piecu priekšsēdētāju ziņojums: “Ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana”, 2015. gada jūnijs

IP/19/2932

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar