Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A büntetőeljárásokra vonatkozó új szabályokat és garanciákat mostantól az EU egész területén alkalmazni kell

Brüsszel, 2019. június 11.

A mai naptól alkalmazandóvá válik a gyermekekre vonatkozó különleges biztosítékokról szóló irányelv, amely a személyek eljárási jogait Unió-szerte garantáló hat uniós irányelv utolsó eleme; így teljessé válik a jogok köre.

A gyermekeket megillető ezen új jogok mellett május 5-től a költségmentesség igénybevételét garantáló irányelvet is alkalmazni kell. Ez az uniós szabálycsomag biztosítja, hogy a büntetőeljárás során tiszteletben tartsák az uniós polgárok tisztességes és egyenlő bánásmódhoz fűződő alapvető jogait, és minden tagállamban hasonlóan alkalmazzák azokat.

Frans Timmermans, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnök kijelentette: „Évente 9 millió ember válik büntetőeljárás szereplőjévé Európában. A jogállam megfelelő működése révén minden európai számára szavatolni kell a tisztességes bánásmódot és a törvény előtti egyenlőséget. Lankadatlanul védelmeznünk és támogatnunk kell a jogállamiságot, hogy fenntartsuk az igazságszolgáltatási rendszereink iránti töretlen bizalmat, és képessé tegyük e rendszereket társadalmaink és polgáraink megoltalmazására.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „A gyermekeknek különleges védelemben kell részesülniük a büntetőeljárás során. Az új szabályok révén szavatoljuk a gyermekek magánéletének tiszteletben tartását, és azt, hogy fogva tartásuk a felnőttektől elkülönítve történjen. Ezenfelül immár minden rászoruló európai biztos lehet abban, hogy költségmentességben részesül. Igazságot kell szolgáltatnunk, ugyanakkor arról is gondoskodnunk kell, hogy ez alapvető jogaink és szabadságainak teljes tiszteletben tartásával történjen.”

Mostantól a következő jogok alkalmazandók:

  • Különleges biztosítékok a gyermekekre nézve. – Évente több mint egymillió gyermekkel szemben indul büntetőeljárás az EU-ban. A gyermekek kiszolgáltatott helyzetben vannak, és az eljárás minden szakaszában különleges védelemre szorulnak. A mai naptól alkalmazandó új szabályok értelmében ügyvédi segítséget kell nyújtani a gyermekek számára, és szabadságvesztés esetén a felnőttektől elkülönítve kell fogva tartani őket. Tiszteletben kell tartani a magánéletüket, és a kihallgatást audiovizuális eszközökkel vagy más megfelelő módon rögzíteni kell.
  • A költségmentességhez való jog – A gyanúsított vagy vádlott költségmentességre, vagyis pénzügyi támogatásra jogosult például akkor, ha nem rendelkezik forrásokkal az eljárás költségeinek fedezéséhez.

Az uniós szabályok egyértelmű kritériumokat határoznak meg a költségmentesség biztosításához. A költségmentességre vonatkozó döntéseket kellő időben és gondossággal kell meghozni, és írásban tájékoztatni kell az érintetteket, ha kérelmüket részben vagy egészben elutasították.

E jogok kiegészítik az EU-n belül már alkalmazandó egyéb jogokat:

  • Az ártatlanság vélelméhez és a tárgyaláson való jelenléthez való jog – Az ártatlanság vélelmének fogalma minden uniós tagállamban létezik, az uniós szabályok pedig szavatolják, hogy az EU egész területén azonos módon alkalmazzák ezt a jogot. A szabályok értelmében a bűnösség megállapításához szükséges bizonyítási teher a vádhatóságra hárul, tehát nem a vádlottnak kell bizonyítania ártatlanságát.
  • Az ügyvédi segítségnyújtáshoz való jog – A gyanúsítottat vagy vádlottat, bárhol is tartózkodik az EU-n belül, megilleti az ügyvédi tanácsadás igénybevételének joga. Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog az európai elfogatóparancs eljárására is vonatkozik az azt végrehajtó és a parancsot kibocsátó tagállamban egyaránt.
  • A tájékoztatáshoz való jog – Az érintetteket haladéktalanul tájékoztatni kell arról, hogy milyen bűncselekménnyel gyanúsítják vagy vádolják őket. Haladéktalan szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást kell adni továbbá a büntetőeljárásban őket megillető jogokról, és betekintést kell biztosítani számukra az ügy irataiba.
  • A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog – Ingyenes tolmácsolást kell biztosítani a rendőrségi és bármely más kihallgatás, az összes bírósági tárgyalás és esetlegesen szükségessé váló közbenső meghallgatás, valamint a gyanúsított vagy vádlott és ügyvédje közötti legfontosabb megbeszélések során.

A következő lépések

Azoknak a tagállamoknak, amelyek ezt még nem tették meg, mielőbb végre kell hajtaniuk a szabályokat. Az Európai Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a tagállamokkal annak szavatolása érdekében, hogy a polgárok érdekében helyesen alkalmazzák a szabályokat. Ez többek között munkaértekezletek és szakértői megbeszélések keretében történhet.

Háttér-információk

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47–49. cikke védelmet nyújt a következő jogok számára:

Az Európai Bizottság legutóbb 2013 novemberében három irányelvre tett javaslatot a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogairól szóló, említett jogszabályok közül.

A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról, valamint a tájékoztatáshoz való jogról szóló két irányelv Dánia kivételével az összes tagállamban alkalmazandó. A másik négy irányelv (az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog, az ártatlanság vélelme, a költségmentességhez való jog és a gyermekekre vonatkozó biztosítékok) Írország, az Egyesült Királyság és Dánia kivételével az összes tagállamban alkalmazandó.

További információk

Tájékoztató: a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, illetve vádolt személyek jogai

IP/19/2910

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar