Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tīra mobilitāte: Komisija iesniedz priekšlikumu par automobiļu emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos

Briselē, 2019. gada 14. jūnijā

Reaģējot uz Vispārējās tiesas spriedumu, Komisija šodien ierosina tiesību aktos, kas jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei, atkārtoti iekļaut konkrētus aspektus, kas saistīti ar emisiju reālos braukšanas apstākļos (RDE) testēšanu. 

Eiropas Komisija ir ļoti aktīvi darbojusies, lai veicinātu gaisa kvalitāti, cīnītos pret klimata pārmaiņām un atbalstītu pāreju uz tīru mobilitāti. Darbības ietver jaunus un uzticamākus emisiju testus reālos braukšanas apstākļos, kā arī uzlabotus testus laboratorijās. Šie centieni jau dod rezultātus. Jauni dīzeļmotoru transportlīdzekļu tipi, kas testēti gan laboratorijā, gan uz ceļa reālos apstākļos un laisti tirgū kopš 2017. gada septembra, emitē ievērojami mazāk, nekā vecāki dīzeļmotoru transportlīdzekļu tipi.

Vispārējā tiesa 2018. gada decembrī atcēla dažus ES tiesību aktu noteikumus par emisiju testēšanu reālos braukšanas apstākļos. Tiesa nosprieda, ka tā sauktos “atbilstības koeficientus” nevajadzēja pieņemt, izmantojot komiteju procedūru, bet gan izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Atcelšana ir daļēja, un tā neietekmē faktisko RDE testēšanas procedūru, kas paliek spēkā un kas aizvien jāveic tipa apstiprināšanas laikā.

Tiesa atlika daļējas atcelšanas stāšanos spēkā līdz 2020. gada februārim, lai Komisijai dotu laiku sprieduma izpildei. Lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības attiecībā uz tipa apstiprinājumiem, kas piešķirti kopš 2017. gada septembra, kad RDE testēšanas procedūra kļuva obligāta, Komisija šodien ierosina tiesību aktā iekļaut tādus pašus atbilstības koeficientus. Komisija iesniedz tiesību akta priekšlikumu, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, kā to ir pieprasījusi Vispārējā tiesa. Tādējādi Komisija rīkojas, lai nodrošinātu valsts iestādēm, nozarei un patērētājiem nepieciešamo juridisko noteiktību.

Tiklīdz regula būs pieņemta Eiropas Parlamentā un Padomē, tā būs tieši piemērojama visās dalībvalstīs un kļūs obligāta trīs dienas pēc tās publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Konteksts

Tiesiskais regulējums attiecībā uz RDE tika izstrādāts komiteju procedūrā, kur Komisija iesniedz priekšlikumu valstu ekspertiem, kuri pirms balsošanas priekšlikumu var grozīt. Pēc tam tekstu iesniedz apstiprināšanai vai noraidīšanai Eiropas Parlamentā un Padomē. Šādu procedūru izmantoja otrā tiesību akta par RDE (Regula (EK) Nr. 2016/646) pieņemšanai, kurā dalībvalstu ekspertu 2015. gada 28. oktobrī panākto kompromisu pēc tam apstiprināja Eiropas Parlaments un Padome.

2018. gada decembrī Vispārējā tiesa atcēla dažus otrā tiesību akta par RDE noteikumus, proti, tā sauktos “atbilstības koeficientus”. Atbilstības koeficienti nosaka atļauto neatbilstību starp reglamentēto emisiju robežvērtību, kas testēta laboratorijas apstākļos, un RDE procedūras vērtībām, kad automobili pa īstu ceļu vada īsts autovadītājs; un šo atbilstības koeficientu mērķis ir pakāpeniski samazinātu šo neatbilstību.

Savā nolēmumā Vispārējā tiesa neapšaubīja atbilstības koeficientu tehnisko nepieciešamību, bet uzskatīja, ka Komisija, nosakot RDE atbilstības koeficientus ar komiteju procedūru, nevis koplēmuma tiesību aktiem (t. i., parasto likumdošanas procedūru), ir pārsniegusi īstenošanas pilnvaras. Komisija 2019. gada februārī iesniedza apelāciju pret Vispārējās tiesas spriedumu, pamatojoties uz to, ka tā nepiekrīt Tiesas juridiskajam novērtējumam, ka Komisija ir pārsniegusi tai piešķirtās īstenošanas pilnvaras.

Plašāka informācija 

IP/19/2837

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar