Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Tiszta mobilitás: bizottsági javaslat a gépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásvizsgálatáról

Brüsszel, 2019. június 14.

A Törvényszék ítéletére válaszul a Bizottság ma újabb javaslatot nyújtott be azzal a céllal, hogy a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó vizsgálatok bizonyos elemei beépüljenek az Európai Parlament és a Tanács által elfogadandó jogszabályokba. 

Az Európai Bizottság rendkívül aktívan támogatja a levegőminőség javítását, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a tiszta mobilitásra való átállást. Az e téren hozott intézkedések közé tartozik a valós vezetési feltételek mellett végzett új és megbízhatóbb kibocsátási vizsgálatok, valamint bizonyos továbbfejlesztett laboratóriumi vizsgálatok bevezetése is. A Bizottság erőfeszítéseinek eredményei már most nyilvánvalóan megmutatkoznak. A 2017 szeptembere óta forgalomban lévő új típusú, laboratóriumban és valós közúti feltételek mellett egyaránt vizsgált dízelüzemű járművek kibocsátása jóval alacsonyabb a régebbi típusúakénál.

2018 decemberében a Törvényszék megsemmisítette a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások vizsgálatára vonatkozó uniós jogszabályok egyes rendelkezéseit. A Törvényszék megítélése szerint ugyanis az úgynevezett megfelelési tényezőket nem komitológiai eljárással, hanem rendes jogalkotási eljárás keretében kellett volna elfogadni. A megsemmisítés részleges volt, és nem érintette magát az RDE-vizsgálati eljárást, amelyet a típusjóváhagyás kötelező feltételeként továbbra is el kell végezni.

A Törvényszék 2020. februárig elhalasztotta a részleges megsemmisítés hatálybalépését, hogy a Bizottságnak kellő időt hagyjon az ítélet végrehajtására. A 2017 szeptembere, vagyis az RDE-vizsgálati eljárás kötelezővé tétele óta megadott típusjóváhagyásokkal kapcsolatos jogbizonytalanság elkerülése érdekében a ma benyújtott bizottsági javaslat ugyanazokat a megfelelési tényezőket illesztené be a vonatkozó jogszabályszövegbe. A Bizottság a Törvényszék kérésének megfelelően rendes jogalkotási eljárás keretében terjeszti elő a jogalkotási javaslatot, ezáltal biztosítva a szükséges jogbiztonságot a nemzeti hatóságok, az iparági szereplők és a fogyasztók számára.

A rendelet az Európai Parlament és a Tanács általi elfogadását követően közvetlenül alkalmazandó lesz valamennyi tagállamban, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon válik kötelezővé.

Háttér-információk

Az RDE jogi keretét komitológiai eljárással dolgozták ki, amelynek során a Bizottság a javaslatot a nemzeti szakértők elé terjeszti, akik a szavazást megelőzően módosíthatják azt. A szöveg ezután az Európai Parlament és a Tanács elé kerül, amelyek jóváhagyják vagy elutasítják a javaslatot. Ezt az eljárást alkalmazták a második RDE-szabályozási csomag (az (EU) 2016/646 rendelet) elfogadásakor is, amelynek során a tagállami szakértők által 2015. október 28-án kialakított kompromisszumot az Európai Parlament és a Tanács is jóváhagyta.

2018 decemberében a Törvényszék megsemmisítette az RDE-szabályozási csomag bizonyos rendelkezéseit, amelyek az úgynevezett megfelelési tényezőkről rendelkeztek. A megfelelési tényezők a laboratóriumi körülmények között vizsgált, jogszabályban rögzített kibocsátási határérték és az RDE-eljárással – azaz valódi járművezető által valódi úton vezetett járművel – mért értékek közötti megengedett eltérést határozzák meg, és a cél ennek az eltérésnek a fokozatos csökkentése.

Ítéletében a Törvényszék ugyan nem kérdőjelezte meg a megfelelési tényezők alkalmazásának technikai szükségességét, ám úgy vélte, hogy a Bizottság túllépte végrehajtási hatáskörét azzal, hogy az RDE-vizsgálatok megfelelőségi tényezőit komitológiai eljárással, nem pedig együttdöntési (azaz rendes jogalkotási) eljárás keretében állapította meg. A Bizottság 2019 februárjában fellebbezést nyújtott be az ítélettel szemben, mivel nem ért egyet a Törvényszék azon jogi értékelésével, hogy a Bizottság túllépte végrehajtási hatáskörét.

További információk 

IP/19/2837

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar